Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1H4gzmD8hdXs1

Czasopisma muzyczne w Polsce i na świecie

Źródło: online-skills, licencja: CC0.

Ważne daty

1857 – pierwszy numer dwutygodnika Ruch Muzyczny

1928 – pierwszy numer kwartalnika Acta Musicologica

1996 – pierwszy numer kwartalnika Organised Sound

1973 – pierwszy numer kwartalnika Early Music

1991 – pierwszy numer kwartalnika Canor

1992 – pierwszy numer miesięcznika BBC Music Magazine

2001 – pierwszy numer aperiodyka De Musica

2013 – zmiana formuły dwutygodnika Ruch Muzyczny na kwartalnik

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

Rbdu9EboEQnxc1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

I. Muzyka w ujęciu historycznym – periodyzacja, język, właściwości i charakterystyka.

8. Muzyka XX i XXI wieku. Uczeń:

1) charakteryzuje muzykę w kontekście estetyki epoki – wymienia i opisuje wybrane style i techniki muzyki XX i XXI w.: muzyka elektroakustyczna;

III. Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną. Uczeń:

1. wypowiada się w formie ustnej (np. dyskusja);

4. formułuje logiczną wypowiedź na temat dzieł, form, gatunków, stylów, technik i twórców muzycznych, uwzględniając zależności między nimi w kontekście: genezy, przeobrażeń, porównań.

Nauczysz się

definiować pojęcie czasopisma;

wyszczególniać różne rodzaje czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się i wymienić typowe dla czasopisma formy podawcze;

określać jaką tematykę, mogą poruszać czasopisma poświęcone muzyce poważnej;

wymieniać tytuły polskich i zagranicznych czasopism muzycznych, określać rodzaj każdego z nich ze względu na częstotliwość ukazywania się i wskazać poruszaną przez nie tematykę;

definiować pojęcia: elektroakustyka, muzyka dawna, muzyka filmowa, rokoko, sztuki performatywne.

mcb5da2b263a2aba9_0000000000032

Czasopisma muzyczne w Polsce

mcb5da2b263a2aba9_0000000000053
RkJWzkjwTWfVh1
Nuty na fortepian, 4.bp.blogspot.com, CC BY 3.0

Jak pewnie wiecie, czasopismo to rodzaj publikacji periodycznej wydawanej pod niezmienionym tytułem. Posiada ono numerację ciągłą i ustaloną szatę graficzną. Ze względu na częstotliwość ukazywania się czasopism wyróżniamy ich różne rodzaje, jak dzienniki (drukowane codziennie), dwudniki (raz na dwa dni), tygodniki (raz w tygodniu), dwutygodniki (raz na dwa tygodnie), miesięczniki (raz w miesiącu), dwumiesięczniki (raz na dwa miesiące), kwartalniki (raz na kwartał, czyli raz na trzy miesiące) i półroczniki (raz na pół roku). Szczególną postać czasopisma stanowi aperiodyk, ukazujący się nieregularnie.

Czasopisma poświęcone są określonej tematyce, którą mogą podejmować w sposób naukowy lub popularnonaukowy. Wykorzystują one różne formy podawcze, jak m. in. artykuły naukowe, eseje, felietony, recenzje, relacje, rozprawki, wywiady, listy.

Czasopisma muzyczne podejmują zagadnienia związane z muzyką poważną lub inną (jazzową, rockową, pop itp.).

Pisma dotyczące muzyki poważnej mogą być poświęcone sztuce muzycznej wszystkich epok bądź wybranego okresu historycznego (np. muzyce dawnej, muzyce romantyzmu, muzyce współczesnej). Mogą zajmować się wszystkimi lub tylko określonymi rodzajami muzyki (np. muzyką wokalną, muzyką instrumentalną, muzyką elektroniczną) czy gatunkami muzycznymi (np. muzyką religijną, muzyką sceniczną). Pisma muzyczne mogą być ukierunkowane na różne zagadnienia, np. na rozważania natury teoretycznej i analitycznej, problemy interpretacji utworów czy komentowanie aktualnych wydarzeń z życia muzycznego.

Do najważniejszych polskich czasopism muzycznych należą:

 • Ruch Muzyczny – miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok;

 • Muzyka: kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce naukowej i artystycznej – kwartalnik o charakterze naukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok;

 • Canor – kwartalnik o charakterze naukowym, poświęcony muzyce dawnej (do XIX w.);

 • De Musica – aperiodyk o charakterze naukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok;

 • Muzykalia – aperiodyk o charakterze naukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok;

 • Glissando: magazyn o muzyce współczesnej – kwartalnik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce współczesnej;

 • Presto – kwartalnik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok, także muzyce popularnej;

 • Twoja Muza – dwumiesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok;

 • Muzyka 21 – miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok, nastawiony na promowanie muzyki polskiej.

Za chwilę przyjrzymy się bliżej niektórym z nich.

mcb5da2b263a2aba9_0000000000073

Ruch Muzyczny

RT9KcsEeaFWtz1
Okładka czasopisma „Ruch Muzyczny” z 2012 r., goldbergfestival.pl, CC BY 3.0

Pismo ukazało się po raz pierwszy w XIX w. (lata 1857–1861), później pojawiło się w połowie XX w. (lata 1945–1949). Początkowo występowało w formule dwutygodnika, zaś od 2013 r. ukazuje się jako miesięcznik.

Ruch Muzyczny poświęcony jest muzyce poważnej wszystkich epok. Pismo ma charakter popularnonaukowy. Jest skierowane zarówno do osób zawodowo związanych z muzyką jak i melomanów. Publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej.

Stałymi działami dwutygodnika są:

 • Ad libitum – aktualności, przegląd bieżących wydarzeń, ciekawostki ze świata muzycznego;

 • Punkt i Kontra – dwa główne tematy danego numeru, którym poświęcone są artykuły i wywiady;

 • Rozmowa numeru – obszerny wywiad;

 • Przetworzenia – relacje z wydarzeń muzycznych: koncertów, festiwali, a także recenzje książek i płyt;

 • Wariacje – biografie kompozytorów;

 • Felietony

Do Ruchu Muzycznego pisali tacy badacze muzyki i twórcy, jak m. in.: Ludwik Erhardt, Stefan Kisielewski, Lucjan Kydryński, Bogusław Schaeffer, Mieczysław Tomaszewski, Zygmunt Mycielski.

Za chwilę wysłuchacie fragmentu utworu Pawana dla zmarłej infantki na fortepian Maurice Ravela – kompozytora, którego twórczość wielokrotnie podejmowana była w czasopiśmie Ruch Muzyczny.

ROnIRkHMqhsTJ1
Utwór: Maurice Ravel, „Pawana dla zmarłej infantki” t. 1-27, wykonanie: Muzycy z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
mcb5da2b263a2aba9_0000000000102

Canor

R1AwBJYmwJWoI1
Okładka czasopisma „Canor” z 2002 r., katalog.czasopism.pl, CC BY 3.0

Czasopismo Canor (z łac. melodia) założone zostało w 1991 r. przez Wiesława Liseckiego. Ukazywało się co kwartał do roku 2003 (od tego czasu zostało zawieszone).

Canor to pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z muzyką dawnąMuzyka dawnamuzyką dawną (do XIX w. włącznie). Powstało jako reakcja na niewielką wówczas w kraju liczbę publikacji o muzyce dawnej.

Kwartalnik utrzymany był w charakterze naukowym. Jego tematyka dotyczyła problemów z zakresu teorii, historii i filozofii muzyki dawnej. Pismo zawiera m. in. opisy dawnych praktyk wykonawczych, analizy dzieł i tekstów, prezentacje sylwetek twórców i wykonawców oraz recenzje koncertów i nagrań. Znaleźć w nim można różne formy przekazu, jak artykuły naukowe, eseje, recenzje, noty biograficzne, wywiady, listy; zamieszczano też fragmenty dawnych rozpraw i traktatów muzycznych.

Dzięki licznym kontaktom z muzykami z zagranicy, Canor posiadał możliwość darmowego przedruku artykułów z powszechnie znanego i cenionego czasopisma Early Music.

W kwartalniku Canor wydzielono kilkanaście kategorii, do których przyporządkowywano poszczególne artykuły:

 • Aesthetica – artykuły poświęcone estetyce muzycznej;

 • Ars canendi – artykuły poświęcone muzyce wokalnej;

 • Ars epistolaria – listy;

 • Ars instrumentalis – artykuły poświęcone muzyce instrumentalnej;

 • Ars interpretandi – artykuły poświęcona zagadnieniom interpretacyjnym;

 • Ars vivendi – życiorysy kompozytorów i badaczy;

 • Bibliotheca – przegląd publikacji;

 • Commemoratio – artykuły upamiętniające ważne postaci i wydarzenia;

 • Colloquia – wywiady, rozmowy z kompozytorami i badaczami;

 • Fontes – materiały źródłowe (fragmenty dawnych rozpraw, traktatów);

 • Phonoteca – przegląd płyt CD i nagrań;

 • Recensiones – relacje z koncertów i festiwali muzycznych;

 • Thesaurus – słowniki pojęć.

Do czasopisma Canor pisali tacy badacze muzyki i twórcy, jak m. in.: Bohdan Pociej, Cezary Zych, Christopher Page, David Lasocki, Davitt Moroney, Ewa Obniska, Franciszek Wesołowski, Georg Muffat, Joshua Rifkin, Krzysztof Lipka, Roger Worrington, Timothy McGee, Wiesław Lisecki.

Wysłuchajcie MenuetaKwartetu smyczkowego E‑dur G. 275 Luigi Boccherini. Twórczość kompozytora wpisującego się w styl muzycznego rokokaRokokorokoka mogła stanowić przedmiot rozważań czasopisma Canor.

Ra2pA9jy1vc9E1
Utwór: Luigi Boccherini, „Menuet z Kwartetu smyczkowego E-dur” G.275. W celu wysłuchania dzieła należy w dolnym lewym rogu nacisnąć szary trójkąt, służący do odtworzenia muzyki.
mcb5da2b263a2aba9_0000000000113

De Musica

RGPk30UUeWibW1
Okładka czasopisma „De Musica” z 2009 r., wikimedia.org, CC BY 3.0

Czasopismo De Musica publikowane było w Internecie. Pojawiało się nieregularnie od 2001 do 2012 r. (dotychczas ukazało się 16 numerów, z których część została wydrukowana).

Pismo De Musica miało charakter naukowy. Powstało jako wynik działań Stowarzyszenia De Musica, promującego działalność kulturalną, wydawniczą i naukową, w myśl hasła: Nauka musi rozumieć sztukę. Zgodnie z założeniem wydawców: Zeszyty o nazwie De Musica mają być tak pojemne, żeby pomieścić teksty zarówno o charakterze akademickim, jak i nieakademickim. Co więcej, kierujemy się zasadą, iż muzykowi nie mogą być obce jeszcze inne niż czysto zawodowe tematy, więc jeżeli takie się przydarzą, będą mieć u nas wzięcie.

Do De Musica pisali tacy badacze muzyki i twórcy, jak m. in.: Anna Szlagowska, Horia Surianu, Julia Hartwig, Krzysztof Meyer, Marcin Gmys, Michał Bristiger, Monika Chodkowska, Paolo Emilio Carapezza, Stephan Thomas, Teresa Chylińska, Władysław Malinowski, Zygmunt Krzyżanowski.

Wysłuchajcie Kwartetu op. 22 na skrzypce, klarnet, saksofon i fortepian Antona Weberna – kompozytora, którego twórczość mogła stanowić punkt rozważań czasopisma De Musica.

RGDjEZGvcwz011
Utwór: Anton Webern, „Kwartet”, wykonanie: Muzycy z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
mcb5da2b263a2aba9_0000000000128

Czasopisma muzyczne za granicą

R1O8EZjczTJJ41
Okładka niemieckiego czasopisma „Allgemeine Musikalische Zeitung” z 1798 r., wikimedia.org, CC BY 3.0

Czasopisma poświęcone muzyce poważnej odnaleźć można także za granicą. Do najważniejszych z nich należą:

 • BBC Music Magazine – brytyjski miesięcznik poświęcony muzyce wszystkich epok;

 • Allgemeine Musikalische Zeitung – niemiecki tygodnik poświęcony muzyce wszystkich epok;

 • Acta Musicologica – niemiecki kwartalnik poświęcony muzyce wszystkich epok, w szczególności do XVIII w.;

 • Organised Sound – brytyjski kwartalnik poświęcony muzyce elektronicznej;

 • Early music – brytyjski kwartalnik poświęcony muzyce dawnej;

 • Fontes Artis Musicae – amerykański kwartalnik poświęcony muzyce wszystkich epok;

 • Ad Parnassum – włoski półrocznik poświęcony muzyce instrumentalnej XVIII i XIX w.;

 • Recercare – włoski półrocznik poświęcony muzyce włoskiej od XIV do I poł. XIX w.

mcb5da2b263a2aba9_0000000000151

Zagraniczne czasopisma muzyczne

RNrR9tNc8LzKc1
Okładka brytyjskiego czasopisma „BBC Music Magazine” z 2017 r., rse.magzter.com, CC BY 3.0

BBC Music Magazine

To brytyjski miesięcznik poświęcony muzyce wszystkich epok. Jego pierwszy numer ukazał się w 1992 r. Posiada on największy nakład wśród wszystkich pism muzycznych na świecie. Miesięcznik publikuje recenzje z koncertów, z płyt, wywiady i artykuły dotyczące muzyki poważnej, a także jazzowej i popularnej.

Acta Musicologica

To niemiecki kwartalnik poświęcony muzyce wszystkich epok, w szczególności do XVIII w. Początkowo (1928–1930) publikowany był pod nazwą Mitteilungen der Gesellschaft für Musikwissenschaft Internationalen.

Organised Sound

To brytyjski kwartalnik poświęcony muzyce elektronicznej, po raz pierwszy wydany w 1996 r. Czasopismo publikuje artykuły muzykologiczne dotyczące zastosowania nowych technik w tworzeniu muzyki. Poruszana jest tematyka związana z elektroakustykąElektroakustykaelektroakustyką, sztukami performatywnymiSztuki performatywnesztukami performatywnymi i wykorzystaniem multimediów.

Early Music

To brytyjski kwartalnik poświęcony muzyce dawnej, najbardziej znane powszechnie pismo o tej tematyce. Pierwszy numer Early Music ukazał się w 1973 r. Poza artykułami naukowymi, esejami, felietonami, wywiadami i recenzjami, zawartość czasopisma stanowią liczne i bogate ilustracje.

Allgemeine Musikalische Zeitung

To niemiecki tygodnik poświęcony muzyce wszystkich epok. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1798 r. W XIX w. zawartość tygodnika stanowił głównie przegląd europejskich wydarzeń muzycznych. Artykuły w Allgemeine Musikalische Zeitung publikowali m. in. E. T. A. Hoffmann, Robert Schumann, Franz Liszt i Eduard Hanslick.

Wysłuchajmy Arii na strunie GIII suity D‑dur BWV 1068 Jana Sebastiana Bacha. Twórczość lipskiego kantora wielokrotnie podejmowana była w większości wspominanych czasopism muzycznych.

RIiTgEWbBeXXT1
Utwór: Jan Sebastian Bach, „Aria na strunie G” z „III suity D-dur” BWV 1068, wykonanie: Muzycy z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się spokojnym, sentymentalnym charakterem.
mcb5da2b263a2aba9_0000000000179

Przegląd okładek najsłynniejszych polskich i zagranicznych czasopism muzycznych.

R2NOIsSWjSfIT1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę magazynu „Ruch Muzyczny”. Przestawia ona siwego mężczyznę, ubranego na czarno, który trzyma w ręce batutę i przykłada ją do czoła. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Polski miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok. Po raz pierwszy ukazał się w 1857 r. Jest skierowany zarówno do osób zawodowo związanych z muzyką, jak i melomanów. Publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej.
Okładka magazynu „Ruch Muzyczny”, laf-am.com, CC BY 3.0
R1MKnS4Uzs6w41
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę czasopisma muzycznego „Canor”. Na okładce o białym tle znajduje się nazwa czasopisma, poniżej rycina przedstawiająca wóz z kobietami, które ubrane są w faliste suknie zgodne z epoką. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Polski kwartalnik o charakterze naukowym założony w 1991 r. Canor to pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z muzyką dawną (do XIX w. włącznie). Powstało jako reakcja na niewielką wówczas w kraju liczbę publikacji o muzyce dawnej. W piśmie odnaleźć można m.in. opisy dawnych praktyk wykonawczych, analizy dzieł i tekstów, prezentacje sylwetek twórców i wykonawców oraz recenzje koncertów i nagrań.
Okładka magazynu „Canor”, katalog.czasopism.pl, CC BY 3.0
R12Bjomyllxbg1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę czasopisma muzycznego „De Musica”. W tle znajduje się karta z nutami, na których widnieje tytuł czasopisma. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Polski aperiodyk o charakterze naukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok, publikowany w Internecie w latach 2001–2012 (później także drukowany). Pismo De Musica ma charakter naukowy. Powstało jako wynik działań Stowarzyszenia De Musica, promującego działalność kulturalną, wydawniczą i naukową, w myśl hasła: Nauka musi rozumieć sztukę.
Okładka magazynu „De Musica”, demusica.pl, CC BY 3.0
R1AgNT3nS7ovU1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę magazynu „Muzykalia”. Okładka w kolorze złotym z napisem: Pisma Muzykalia. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Polski aperiodyk o charakterze naukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok, publikowany w Internecie w latach 2008–2012. Pismo Muzykalia ma charakter naukowy. Podobnie jak czasopismo De Musica powstało jako wynik działań Stowarzyszenia De Musica, promującego działalność kulturalną, wydawniczą i naukową. Pismo publikowane było wyłącznie w Internecie, stąd nie posiada okładki.
Okładka magazynu „Muzykalia”, demusica.pl, CC BY 3.0
R1NorLvgyI1WZ1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę czasopisma muzycznego „Allgemeine Musikalische Zeitung” z XVIII w. Na środku okładki widnieje portret muzyka - Jana Sebastiana Bacha. Mężczyzna z poważną miną, ma perukę w kolorze białym. Ubrany jest w białą koszulę i marynarkę. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Okładka magazynu „Allgemeine Musikalische Zeitung”, wikimedia.org, domena publiczna
R1DMLRRDdHmhe1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę czasopisma muzycznego „BBC Music Magazine”. Na okładce znajduje się mężczyzna w średnim wieku. Ma lekko uśmiechniętą twarz, włosy dłuższe, lokowane, siwe. Ubrany jest w czarną koszulę. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Brytyjski miesięcznik poświęcony muzyce wszystkich epok. Jego pierwszy numer ukazał się w 1992 r. BBC Music Magazine posiada największy nakład wśród wszystkich pism muzycznych na świecie. Miesięcznik publikuje recenzje z koncertów, z płyt, wywiady i artykuły dotyczące muzyki poważnej, a także jazzowej i popularnej.
Okładka magazynu „BBC Music Magazine”, rse.magzter.com, CC BY 3.0
RBR3xY3UBeWu31
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę magazynu „Early Music”. Na ilustracji znajdują się dwie postaci. Mężczyzna gra na gitarze, spogląda na kobietę. Ubrany jest w biały strój i niebieski płaszcz. Na głowie ma jasny kapelusz. Kobieta siedzi niżej od mężczyzny, na kolanach trzyma książkę z nutami. Ubrana jest w jasną różową suknię. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Brytyjski kwartalnik poświęcony muzyce dawnej, najbardziej znane powszechnie pismo o tej tematyce. Pierwszy numer Early Music ukazał się w 1973 r. Poza artykułami naukowymi, esejami, felietonami, wywiadami i recenzjami zawartość czasopisma stanowią liczne i bogate ilustracje.
Okładka magazynu „Early Music”, gstatic.com, CC BY 3.0
RgfPfT9fwXYcp1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę magazynu „Organised Sound”. Niebieski kolor jest przeważający na okładce. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Brytyjski kwartalnik poświęcony muzyce elektronicznej, po raz pierwszy wydany w 1996 r. Czasopismo publikuje artykuły muzykologiczne dotyczące zastosowania nowych technik w tworzeniu muzyki. Poruszana jest tematyka związana z elektroakustyką, sztukami performatywnymi i wykorzystaniem multimediów.
Okładka magazynu „Organised Sound”, cambridge.org, CC BY 3.0
R1W47onGHZ6CY1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę magazynu „Acta Musicologica”. Okładka w kolorze niebieskim, napisane na niej jest: am ACTA MUSICOLOGICA LXXXVIII/1 (2016). Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Niemiecki kwartalnik poświęcony muzyce wszystkich epok, w szczególności do XVIII w. Początkowo (1928–1930) publikowany był pod nazwą Mitteilungen der Gesellschaft für Musikwissenschaft Internationalen.
Okładka magazynu „Acta Musicologica”, .baerenreiter.com, CC BY 3.0
mcb5da2b263a2aba9_0000000000187

Podsumowanie

RHKMR31vZ9n4U1
Okładka brytyjskiego czasopisma „Early Music” z 2015 r., encrypted-tbn0.gstatic.com, CC BY 3.0

Czasopismo to rodzaj publikacji periodycznej, wydawanej pod niezmienionym tytułem. Ze względu na częstotliwość ukazywania się wyróżniamy dzienniki, dwudniki, tygodnik, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i aperiodyki. Czasopisma poświęcone są określonej tematyce i wykorzystują różne formy podawcze, jak artykuły naukowe, eseje, felietony, recenzje, relacje, rozprawki, wywiady, listy.

Pisma dotyczące muzyki poważnej mogą być poświęcone muzyce wszystkich epok lub tylko wybranych, zajmować się wszystkimi bądź określonymi rodzajami i gatunkami muzycznymi.

Do najważniejszych polskich czasopism muzycznych należą: Ruch Muzyczny, Muzyka – kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce naukowej i artystycznej, Canor, De Musica, Muzykalia, Glissando: magazyn o muzyce współczesnej, Presto, Twoja MuzaMuzyka 21. Pisma Muzyka: kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce naukowej i artystycznej, Canor, De MusicaMuzykalia wykazują charakter naukowy, zaś pozostałe z wymienionych – popularnonaukowy. Wspomniane czasopisma podejmują tematykę związaną z muzyką wszystkich epok, z wyjątkiem periodyków Glissando: magazyn o muzyce współczesnej (zajmującego się muzyką współczesną) oraz Canor (poświęconego muzyce dawnej).

Główne zagraniczne czasopisma muzyczne to brytyjskie BBC Music Magazine, Organised SoundEarly Music; niemieckie Allgemeine Musikalische ZeitungActa Musicologica; amerykańskie Fontes Artis Musicae oraz włoskie Ad ParnassumRecercare. Spośród wspomnianych periodyków tematykę związaną ze wszystkimi epokami muzycznymi podejmują BBC Music Magazine, Allgemeine Musikalische Zeitung, Acta MusicologicaFontes Artis Musicae; muzyką dawną zajmuje się Early Music; zagadnienia związane z muzyką włoską od XIV do I poł. XIX w. odnajdziemy w Recercare; problemy muzyki instrumentalnej XVIII i XIX w. przedstawia Ad Parnassum; na muzyce elektronicznej skupia się zaś Organised Sound.

mcb5da2b263a2aba9_0000000000249

Zadania

RzhRjbtk8mz1N
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj tytuły polskich czasopism muzycznych do odpowiednich opisów: Ruch Muzyczny Możliwe odpowiedzi: 1. Kwartalnik o charakterze naukowym założony w 1991 r. To pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z muzyką dawną (do XIX w. włącznie). Powstało jako reakcja na niewielką wówczas liczbę publikacji o muzyce dawnej w kraju. W piśmie odnaleźć można m.in. opisy dawnych praktyk wykonawczych, analizy dzieł i tekstów, prezentacje sylwetek twórców i wykonawców oraz recenzje koncertów i nagrań., 2. Miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok. Po raz pierwszy ukazał się w 1857 r. Jest skierowany zarówno do osób zawodowo związanych z muzyką, jak i melomanów. Publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej., 3. Aperiodyk o charakterze naukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok, publikowany w Internecie w latach 2001–2012 (później także drukowany). Pismo o charakterze naukowym. Powstało jako wynik działań Stowarzyszenia De Musica, promującego działalność kulturalną, wydawniczą i naukową, w myśl hasła: Nauka musi rozumieć sztukę. Canor Możliwe odpowiedzi: 1. Kwartalnik o charakterze naukowym założony w 1991 r. To pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z muzyką dawną (do XIX w. włącznie). Powstało jako reakcja na niewielką wówczas liczbę publikacji o muzyce dawnej w kraju. W piśmie odnaleźć można m.in. opisy dawnych praktyk wykonawczych, analizy dzieł i tekstów, prezentacje sylwetek twórców i wykonawców oraz recenzje koncertów i nagrań., 2. Miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok. Po raz pierwszy ukazał się w 1857 r. Jest skierowany zarówno do osób zawodowo związanych z muzyką, jak i melomanów. Publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej., 3. Aperiodyk o charakterze naukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok, publikowany w Internecie w latach 2001–2012 (później także drukowany). Pismo o charakterze naukowym. Powstało jako wynik działań Stowarzyszenia De Musica, promującego działalność kulturalną, wydawniczą i naukową, w myśl hasła: Nauka musi rozumieć sztukę. De Musica Możliwe odpowiedzi: 1. Kwartalnik o charakterze naukowym założony w 1991 r. To pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z muzyką dawną (do XIX w. włącznie). Powstało jako reakcja na niewielką wówczas liczbę publikacji o muzyce dawnej w kraju. W piśmie odnaleźć można m.in. opisy dawnych praktyk wykonawczych, analizy dzieł i tekstów, prezentacje sylwetek twórców i wykonawców oraz recenzje koncertów i nagrań., 2. Miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok. Po raz pierwszy ukazał się w 1857 r. Jest skierowany zarówno do osób zawodowo związanych z muzyką, jak i melomanów. Publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej., 3. Aperiodyk o charakterze naukowym, poświęcony muzyce wszystkich epok, publikowany w Internecie w latach 2001–2012 (później także drukowany). Pismo o charakterze naukowym. Powstało jako wynik działań Stowarzyszenia De Musica, promującego działalność kulturalną, wydawniczą i naukową, w myśl hasła: Nauka musi rozumieć sztukę.
RtVIZQtWjxWmK
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tytuły zagranicznych czasopism muzycznych do odpowiednich opisów: 1. Acta Musicologica, 2. Early Music, 3. BBC Music Magazine- Brytyjski miesięcznik poświęcony muzyce wszystkich epok. Jego pierwszy numer ukazał się w 1992 r. Posiada największy nakład wśród wszystkich pism muzycznych na świecie. Miesięcznik publikuje recenzje z koncertów, z płyt, wywiady i artykuły dotyczące muzyki poważnej, a także jazzowej i popularnej.
1. Acta Musicologica, 2. Early Music, 3. BBC Music Magazine- Brytyjski kwartalnik poświęcony muzyce dawnej, najbardziej znane powszechnie pismo o tej tematyce. Pierwszy numer ukazał się w 1973 r. Poza artykułami naukowymi, esejami, felietonami, wywiadami i recenzjami, zawartość czasopisma stanowią liczne i bogate ilustracje.
1. Acta Musicologica, 2. Early Music, 3. BBC Music Magazine- Niemiecki kwartalnik poświęcony muzyce wszystkich epok, w szczególności do XVIII w. Początkowo (1928–1930) publikowany był pod nazwą Mitteilungen der Gesellschaft für Musikwissenschaft Internationalen.
RsYeEEZkx7UJ7
Ćwiczenie 3
R1V4J4Kuop0y7
Ćwiczenie 4
R1NI0yAp3OM1o
Ćwiczenie 5
RTNkl4kf3a4My
Ćwiczenie 6
Re1kYdxpvLmVS
Ćwiczenie 7
Polecenie 1
R1d6hYel8vziN
mcb5da2b263a2aba9_0000000000266

Słownik pojęć

Elektroakustyka
Elektroakustyka

dział akustyki zajmujący się drganiami elektromagnetycznymi i związanymi z nimi zjawiskami.

Muzyka dawna
Muzyka dawna

określenie odnoszące się do europejskiej muzyki epoki średniowiecza, renesansu i baroku.

Muzyka filmowa
Muzyka filmowa

gatunek muzyki komponowany na potrzeby filmu. Muzyka filmowa może stanowić ilustrację wydarzeń filmowych lub dopełniać ich treść (np. tworzyć nastrój, charakteryzować bohaterów).

Rokoko
Rokoko

styl w architekturze, malarstwie, literaturze i muzyce przypadający na lata 1720‑1790. Rokoko w muzyce to jeden ze stylów przedklasycznych kojarzący się przede wszystkim z twórczością klawesynistów francuskich, jak F. Couperin, J.Ph. Rameau, L.Cl. Daquin. Podobnie jak niemiecki styl przedklasyczny galant, rokoko cechowała dominacja miniaturowych form, obfita ornamentacja i przewaga faktury polifonicznej.

Sztuki performatywne
Sztuki performatywne

rodzaj występów artystycznych stanowiących sprzeciw wobec tradycyjnie pojmowanej sztuki. Przedmiotem sztuk performatywnych jest ciało performera (artysty występującego na scenie) w kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń.

Słownik muzyki pod red. Wojciecha Marchwicy, Zielona Sowa, Warszawa 2006

Biblioteka muzyczna

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida