Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

CZESŁAW MIŁOSZ – ROMANTYK?

1.Definiowanie lub przypomnienie w grupach definicji pojęcia romantyk/poeta romantyczny, odwołując się do poznanych wcześniej autorów epoki romantyzmu, takich jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid. Grupowe uzgadnianie/przypomnienie definicji i cech. 2.Zapoznanie się (w grupie) z zasobami internetowymi nt. głównych tematów
i motywów literatury romantycznej (ćwiczymy w ten sposób czytanie ze zrozumieniem). Zapisanie w tabeli zagadnień odnoszących się do takich tematów jak:

 • Twórcy romantyzmu

 • Cechy poety romantycznego

 • Cechy poezji romantycznej

 • Synonimy odnoszące się do ‚poeta romantyczny‘

 • Cechy bohatera romantycznego

 • Zadania poety romantycznego

[Przykładowy efekt pracy grup – poniżej]:

R5IgFuWaBrZXA

3. Praca w grupach

3.1.Wersja I: uczniowie mają dostęp do utworu poetyckiego Czesława Miłosza, Odbicia, Kraków 1986, i pracują wg zadań wyznaczonych w punkcie 4.

3.2.Wersja II: uczniowie, ze względu na prawa autorskie, nie mają dostępu do utworu poetyckiego Czesława Miłosza, Odbicia, Kraków 1986. Zapoznają się z notatką nauczyciela (zadania i odpowiedzi z punkt 4.1. – 4.6.), wykonując ćwiczenia

4.Pracując wg wersji 3.1. lub 3.2. starają się odpowiedzieć na pytania o bohatera, przyrodę, człowieka, poetę wpisanego w utwór Czesława Miłosza.

BOHATER

4.1. Kto jest bohaterem utworu Miłosza? [przyroda i ludzie oraz ukryty,bo nieujawniony, obserwator‑poeta]

PRZYRODA

4.2.Jakie elementy natury, przyrody występują w utworze: obłoki, błękit, Wisła, Dniestr, mrówka, żuki, mysz polna,blask słońca)

 • Czy przyroda (3 pierwsze strofy) jest statyczna czy dynamiczna, zmienna? [statyczna]

 • Co o tym świadczy? [przyroda jest statyczna, bo mało czasowników /znaczy, odbija się, mija, biegnie 2x, pada/, więcej rzeczowników i przymiotników, opisujących przyrodę]

 • W jakim czasie występują czasowniki? (czas teraźniejszy)

4.3 Czego symbolem jest woda w życiu i w utworze Miłosza? (ewentualne odpowiedzi):

 • W starożytności: we wszystkich ceremoniach oczyszczenia; zmywała brud, grzech. Za najczystszą uważano bieżącą, źródlaną i morską wodę

 • wierność, czystość, trwałość;

 • symbol uczuć, emocji, świadomości oraz energii, sił witalnych i duchowych.

 • Świadomość, rejestrującą przepływającą rzeczywistość

 • Twórczość, która odbija, odzwierciedla świat, wydarzenia tragiczne, wzniosłe, radosne

 • Przemijanie życia

4.4.Jakie elementy wizualne/wzrokowe występują w tekście:

Kolory: dominacja barwy czarnej (obłoki, błękit, niebieskie wody rzek, granit – ciemny, tęcza piłki, kolorowe twarze, żółty blask maja albo kwietnia, pole bławatków - rozświetla; a więc różne: jasne i ciemne, tak jak w życiu).

CZŁOWIEK

4.5.Jakie określenia stosowane są do opisu ludzi występujących w utworze? (plemię pobite - poddani złu, pancerni grabarze - czyniący zło, radość siedmioletnia, roześmiane twarze - bawią się dzieci i pewnie dorośli – w ogrodzie)

POETA

4.6. Jeśli przyjmiemy, że człowiek patrzący na przyrodę jest artystą, to jaka jest jego rola jako twórcy?: (nie kreuje rzeczywistości, ale zapisuje to, co widzi i zestawia paralelnie obrazy przyrody ze wspomnieniami, których był świadkiem. Wybiera z rzeczywistości tylko niektóre elementy)

4.7 Co znaczy ‚odbija się‘ w języku potocznym i w utworze?

 • Odzwierciedla

 • Reflektuje

 • Zamyśla się

 • Wyciąga wnioski

 • Opisuj (wiernie, czyli prawdziwie, ale niektóre elementy przyrody, historii pomijam, inne uwydatniam)

 • Opisuje, ale odbicie (jak w lustrze) może zniekształcać rzeczywistość w zależności od emocji opisującego

 • Odbicia pokazują względność wydarzeń historycznych, nawet wielkich wojen, bitew w rzece historii. Znaczą tyle, co rozdeptana mrówka.

4.8 Znaczenie metafory wody i płynięcia

 • Istota życia wyrażona przemijaniem rzeczywistości niezależnie od naszego chcenia i niechcenia

 • Istota sztuki poetyckiej, odbijającej w świadomości jak w wodzie, to, co zostaje zarejestrowane w czasie płynięcia (przez życie).

PODSUMOWANIE

Uczniowie podsumowują, wymieniając cechy poety, poezji, bohatera romantycznego widoczne w utworze Czesława Miłosza?

RM92zKJQ2q721
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida