Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czesław Miłosz o etyce i moralności

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zapoznaje się z sylwetką twórczą Czesława Miłosza,

 • zapoznaje się z realiami z czasów drugiej wojny światowej: wyglądem miasta, sytuacją obywateli, władzą,

 • utrwala wiadomości dotyczące historii Polski czasów II wojny światowej.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • przedstawić twórczość Czesława Miłosza i wskazać jej charakterystyczne cechy,

 • zilustrować przykładami z utworu sytuację Polski doby II wojny światowej oraz określić stosunek do niej Czesława Miłosza,

 • wskazać problematykę występującą w utworach Miłosza,

 • dokonać interpretacji wierszy Campo di Fiori i Biedny chrześcijanin patrzy na getto.

2. Metoda i forma pracy

Wykład, dyskusja, nauczanie sytuacyjne, praca analityczna z wierszami Czesława Miłosza.

3. Środki dydaktyczne

Egzemplarze tomiku Poezje Czesława Miłosza.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Sprawdzenie listy obecności.

 2. Wykład: krótka informacja o autorze: wojna - przez, którą Miłosz zwrócił uwagę na problematykę etycznych postaw i wyborów; stosunek poety do poezji: Czymże jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? (Przedmowa).

 3. Swobodna dyskusja na temat świata przedstawionego utworów: Campo di Fiori i Biedny chrześcijanin patrzy na getto.

 4. Sposoby poruszania problematyki moralnej przez Czesława Miłosza.

b) Faza realizacyjna

 1. Campo di Fiori – rozważania o etyce i moralności.

 2. Campo di Fiori – reinterpretacja historii, symbolu tego miejsca z punktu widzenia człowieka XX- wiecznego:

 • przypomnienie historii,

 • zapoznanie się z postacią włoskiego myśliciela - Giordano Bruno - związanego z owym miejscem,

 • Jakie obrazy przedstawia wiersz? - opis.

 • Znajdź tragizm sytuacji znajdujący się w utworze.

 • W którym miejscu znajduje się moralne przesłanie wiersza? [są to zwrotki 5, 6 i 8. Układają się one w osobny ciąg kompozycyjny i nadają utworowi ponadczasowy, ogólnoludzki sens:

Morał ktoś może wyczyta,

Że lud warszawski czy rzymski

Handluje, bawi się, kocha

Mijając męczeńskie stosy

Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących

Miłosz pozostawia wątpliwości i pytania bez jednoznacznej odpowiedzi. Czy bierne obserwowanie zbrodni z etycznego punktu widzenia równa się jej popełnieniu?]

3. Biedny chrześcijanin patrzy na getto - podmiot liryczny jest niemym obserwatorem zajścia, zaliczony zostaje do grona nieobrzezanych pomocników śmierci:

 • Przyjrzyjcie się, jak w słowie oddana została zagłada getta – opis.

 • Co poeta próbuje przekazać?

 • Jak podmiot liryczny reaguje na widowisko po zagładzie getta?

 • W jaki sposób opowiada się tu dramat?

 • Czy możemy się doszukiwać tutaj moralności i etyki?

c) Faza podsumowująca

Dyskusja podsumowująca:

 1. Jak myślicie z czym wiąże się problematyka moralna wierszy Miłosza?

Nauczyciel uzupełnia: z wojennym doświadczeniem zagłady i pojawiającym się w jego następstwie upadkiem wszelkich norm moralnych.

 1. Dyskusja na temat roli i obowiązków poety - sumienia narodu.

 2. Dyskusja na temat, czy można bez protestu patrzeć, jak giną ludzie.

5. Bibliografia

Cz. Miłosz, Poezje, Czytelnik, Warszawa 1981.

6. Załączniki

Zadanie domowe

Przygotujcie się do analizy i interpretacji kolejnego utworu Czesława Miłosza - Traktatu moralnego.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Lekcja poświęcona analizie wierszy Czesława Miłosza – przeznaczona dla klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego.

R13V1YjufMqK0

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 104.44 KB w języku polskim
Ru8p3AnwDnzCq

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 24.00 KB w języku polskim