Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R14SftG9T61881

Człowiek w tłumie - hiperrealizm Duane'a Hansona

Źródło: online-skills.

Ważne daty

1925‑1996 – lata życia Duane Hansona

1946 r. – ukończenie nauki w Macalester College w Saint Paul w Minnesocie

1951 r. – otrzymanie tytułu magistra sztuk pięknych Cranbrook Academy of Art w Bloomfield Hills, Michigan

mbda34a978561a503_0000000000013
1
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1VLBKXlfmIj8
Pobierz plik: Scenariusz lekcji.pdf
Plik PDF o rozmiarze 167.36 KB w języku polskim

I. Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych, środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce. Uczeń:

4. prawidłowo sytuuje w czasie i w przestrzeni geograficznej poszczególne epoki, style, kierunki i tendencje w sztuce;

5. charakteryzuje i opisuje sztukę powstałą w obrębie poszczególnych epok, kierunków i tendencji;

7. łączy najistotniejsze dzieła ze środowiskiem artystycznym, w którym powstały;

8. porównuje style i kierunki oraz ich wzajemne oddziaływania; uwzględnia źródła inspiracji, wpływ wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów;

II. Zapoznawanie z najwybitniejszymi dziełami w zakresie architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

1. wymienia i rozpoznaje najbardziej znane dzieła sztuki różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych;

13. dokonuje opisu i analizy, w tym porównawczej, dzieł z uwzględnieniem ich cech formalnych:

b) w rzeźbie: bryły, kompozycji, faktury, relacji z otoczeniem,

18. formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat dzieł sztuki.

2. wskazuje twórców najbardziej reprezentatywnych dzieł;

3. umiejscawia dzieła w czasie (wskazuje stulecie powstania dzieł sztuki dawnej, a w przypadku dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej datuje je z dokładnością do połowy wieku), w nielicznych przypadkach, dotyczących sztuki nowoczesnej i współczesnej, zna daty powstania dzieł lub datuje je z dokładnością jednej dekady;

9. identyfikuje najbardziej reprezentatywne i najsłynniejsze dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom;

III. Zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

1. wymienia najistotniejszych twórców dla danego stylu lub kierunku w sztuce;

2. zna najwybitniejsze dzieła z dorobku artystycznego wybitnych przedstawicieli poszczególnych epok, kierunków i tendencji w sztuce od starożytności po czasy współczesne, z uwzględnieniem artystów schyłku XX i początku XXI wieku;

3. sytuuje twórczość artystów powszechnie uznawanych za najwybitniejszych w czasie, w którym tworzyli (z dokładnością do jednego wieku, a w przypadku twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej – z dokładnością do połowy wieku) oraz we właściwym środowisku artystycznym.

mbda34a978561a503_0000000000022
Nauczysz się

charakteryzować dorobek Hansona jako twórcy hiperrealizmuHiperrealizmhiperrealizmu;

określać tematykę prac artysty;

wyjaśniać technikę wykonania prac Hansona;

rozpoznawać dzieła.

mbda34a978561a503_0000000000030

Protest i brutalizm w rzeźbach Hansona

Duane Elwood Hanson zaczął tworzyć figuralne odlewy, wykorzystując włókno szklane i winyl. Pierwszymi pracami, które przyniosły mu rozgłos były rzeźby zbiorowe o tematyce związanej z brutalnością i przemocą.

RuH7Loqswvinm1
Źródło: online skills.

Od początku lat 70. Duane Hanson zaczął tworzyć zaskakująco realistyczne rzeźby ukazujące ludzi z amerykańskiej klasy średniej. Nadal były one naturalnej wielkości, ubrane i wyposażone w różnego rodzaju prawdziwe gadżety. W przeciwieństwie do wcześniejszych prac były to pojedyncze bądź podwójne figury. Ponadto, podczas gdy wcześniejsze prace były bardziej zwarte przestrzennie, te późniejsze pozbawione są granic między rzeźbą a widzem. Stały się częścią przestrzeni, w której porusza się odbiorca. W niektórych przypadkach do tego stopnia, że zwiedzający nie zdawali sobie sprawy, że mijają dzieła sztuki, a nie prawdziwych ludzi, jak np. w przypadku   Starsza para siedząca na ławce (Old Couple on a Bench).

Chociaż krytycy mogą przyrównywać jego prace do postaci z muzeum figur woskowych, zawartość jego rzeźb jest bardziej złożona i wyrazista. Nie ma na celu jedynie w hiperealistyczny sposób ukazać ludzką postać, próbuje ukazać raczej ich wnętrze, pustkę, samotność i rzeczywistość ich życia. Jego prace zawierały w sobie społeczny komentarz i mogą być postrzegane jako nowoczesne analogie do problemów poruszanych przez XIX‑wiecznych francuskich realistów, takich jak Honere Daumier czy Jean Francois Millet, których Hanson podziwiał. Zmarł 6 stycznia 1996 roku w Boca Raton na Florydzie.

mbda34a978561a503_0000000000056

Sceny życia codziennego

Na początku lat 70. Duane Hanson zaczął tworzyć zaskakująco realistyczne postacie z amerykańskiej klasy średniej. Artysta umieszczał je w rzeczywistej przestrzeni, burząc granicę pomiędzy rzeźbą a widzem. Często zwiedzający nie zdawali sobie sprawy, że mijają dzieła sztuki, a nie prawdziwych ludzi. Prace, będące odlewami z żywych modeli, wykonane były z włókna szklanego (żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym), następnie malowane tak, by stworzyć wrażenie rzeczywistych osób. Hanson ubierał następnie rzeźby w odzież z second‑handów, w teatralny sposób aranżował scenę, stosując  w dodatkach ready‑made: prawdziwy aparat fotograficzny, koszyk czy siatki z zakupami.

RwHrWfa26tDN91
Duane Hanson, „Scena footballowa”, 1969, g-truc.net, CC BY 3.0
R1FxHwOFQvpoC1
Duane Hanson, „Turyści II”, 1988, Galeria Saatchi, Londyn, saatchigallery.com.com, CC BY 3.0
R1UG8wc7X44nE1
lustracja interaktywna przedstawia „Woman Eating”: kobietę siedząca przy stole, na którym znajduje się wiele produktów żywnościowych, napojów i gazeta. Kobieta jest zajęta jedzeniem. Obok stołu stoi wielka, wypchana po brzegi, papierowa torba. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt zawierający dodatkowe informacje: Punkt 1: rzeźba przedstawia kobietę w średnim wieku w trakcie przerwy w zakupach lub po zakupach, spożywającą przekąskę. Elementy odzieży oddają rys psychologiczny postaci posadzonej na prawdziwym krześle, przy prawdziwym stole, na którym znajdują się gazeta, pusta butelka po napoju 7up (amerykański akcent pop-kulturowy), zawartość stołu wskazuje na folgowanie kulinarnym przyjemnościom, o czym świadczy również puszystość modelki. Punkt 1: Woman Eating, rzeźba przedstawia kobietę w średnim wieku w trakcie przerwy w zakupach lub po zakupach, spożywającą przekąskę. Elementy odzieży oddają rys psychologiczny postaci posadzonej na prawdziwym krześle, przy prawdziwym stole, na którym znajdują się gazeta, pusta butelka po napoju 7up (amerykański akcent pop-kulturowy), zawartość stołu wskazuje na folgowanie kulinarnym przyjemnościom, o czym świadczy również puszystość modelki.
Rohm2PsrRYSJH1
Ilustracja interaktywna przedstawia klientkę supermarketu. Kobieta pcha wielki koszyk wypełniony zakupami. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt zawierający dodatkowe informacje: Punkt 1: W przypadku Zakupowiczki, mamy przedstawienie kobiety w dość dużym nieładzie estetycznym o czym świadczą wystające spod chustki wałki na włosach. Postać „przyłapana” na zakupach, z przeładowanym wózkiem pełnym dóbr konsumpcyjnych, sunie w kierunku kasy lub parkingu. Oba przedstawienia kobiet z fotorealistyczną dokładnością odzwierciedlają przedstawicielki amerykańskiej klasy średniej. Hanson dokumentuje ich przedstawienia w sposób hiperrealistyczny, lecz niepozbawiony nuty ironii i krytycyzmu. Punkt 1: W przypadku Zakupowiczki, mamy przedstawienie kobiety w dość dużym nieładzie estetycznym o czym świadczą wystające spod chustki wałki na włosach. Postać „przyłapana” na zakupach, z przeładowanym wózkiem pełnym dóbr konsumpcyjnych, sunie w kierunku kasy lub parkingu. Oba przedstawienia kobiet z fotorealistyczną dokładnością odzwierciedlają przedstawicielki amerykańskiej klasy średniej. Hanson dokumentuje ich przedstawienia w sposób hiperrealistyczny, lecz niepozbawiony nuty ironii i krytycyzmu.
REwUdF4vb2zoM1
Ilustracja interaktywna przedstawia Quennie II. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt zawierający dodatkowe informacje: Rzeźba sprzątaczki o imieniu Quennie, II to praca powstała w 1988 roku. Rzeźba przedstawia czarną kobietę-sprzątaczkę. Kobieta jest ubrana w niebieski mundur. Obok niej stoi szary kosz z żółtymi kieszonkami, w których są przybory so sprzątania. U kobiety widoczne jest zmęczenie na twarzy. Punkt 1: Rzeźba sprzątaczki o imieniu Quennie, II to praca powstała w 1988 roku. Rzeźba przedstawia czarną kobietę – sprzątaczkę. Kobieta jest ubrana w niebieski uniform. Obok niej stoi szary kosz z żółtymi kieszonkami w których umieszczone są przybory do sprzątania. U kobiety widoczne jest zmęczenie na twarzy.
Duane Hanson, „Rzeźba sprzątaczki o imieniu Quennie, II”, 1988, Galeria Saatchi, Londyn, saatchigallery.com, CC BY 3.0
RxC37Dy0s24UE1
Ilustracja interaktywna przedstawia Młodą zakupowiczkę. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt zawierający dodatkowe informacje: 1. Młoda zakupowiczka to rzeźba, która powstała w 1973 r. Przedstawia ona kobietę w średnim wieku, o krępej budowie ciała. Kobieta ubrana jest w pomarańczowy sweter, oraz niebiesko-szarą spódnicę. W dłoniach trzyma torby zakupowe. Na jej twarzy widać zmęczenie. Punkt 1: Młoda zakupowiczka to rzeźba która powstała w 1973 r. Przedstawia ona kobietę w średnim wieku, o krępej budowie ciała. Kobieta ubrana jest w pomarańczowy sweter, oraz niebiesko-szarą spódnicę. W dłoniach trzyma torby zakupowe. Na jej twarzy widać zmęczenie.
Duane Hanson, „Młoda zakupowiczka”, 1973, Galeria Saatchi, Londyn, saatchigallery.com, CC BY 3.0
R1aVPEUdEmEPh1
Ilustracja interaktywna przedstawia parę starszych osób siedzącą na ławce. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt zawierający dodatkowe in formacje: 1. Starsza para siedząca na ławce to rzeźba, która powstała w 1994 r. Rzeźba składa się z ławki, oraz dwóch postaci - starszych osób siedzących na niej. Mężczyzna ubrany jest w krótkie spodnie, oraz w koszulkę z krótkim rękawem. Kobieta obok ma kwiecistą koszulę oraz fioletowe spodnie. Para prawdopodobnie czeka na autobus, albo odpoczywa. Punkt 1: Starsza para siedząca na ławce to rzeźba, która powstała w 1994 r. Rzeźba składa się z ławki, oraz dwóch postaci - starszych osób siedzących na niej. Mężczyzna ubrany jest w krótkie spodnie, oraz w koszulkę z krótkim rękawem. Kobieta obok ma kwiecistą koszulę oraz fioletowe spodnie. Para prawdopodobnie czeka na autobus, albo odpoczywa.
Duane Hanson, „Starsza para siedząca na ławce”, 1994, Galeria Saatchi, Londyn, saatchigallery.com, CC BY 3.0
RVdiNmFDAtpJ91
Źródło: online-skills.
mbda34a978561a503_0000000000120

Zadania

R3V0Ow2vlabdX
Ćwiczenie 1
Odpowiedz na pytanie. Kto jest autorem rzeźby Woman Eating?
ROUT97EETAnrq1
Ćwiczenie 2
Źródło: online-skills.
R1HKq0F5SJ8Il1
Ćwiczenie 3
Źródło: online-skills.
RurA3oWc12qlB
Ćwiczenie 4
Wyjaśnij, dlaczego rzeźby Hensona określane są jako hiperrealistyczne.
R6AwZsNixE5JO1
Ćwiczenie 5
Źródło: online skills.
R1dIW8fzf5Icm
Ćwiczenie 6
Ułóż dwa pytania do tego materiału.
R1WrXbtb3jwOb
Ćwiczenie 7
Podaj trzy przykłady rzeźb Hansona przedstawiających sceny z życia codziennego.
Polecenie 1

W oparciu o informacje z dzisiejszej lekcji, a również zdobyte wcześniej, napisz rozprawkę na temat:

Z jakich powodów twórczość rzeźbiarską Duane'a Hansona nazywamy fotorealistyczną (hiperrealistyczną). Podaj argumenty potwierdzą tą tezę.
Z jakich powodów twórczość rzeźbiarską Duane'a Hansona nazywamy fotorealistyczną (hiperrealistyczną). Podaj argumenty potwierdzą tą tezę.
mbda34a978561a503_0000000000127

Słownik pojęć

Hiperrealizm
Hiperrealizm

Fotorealizm (hiperrealizm) to kierunek, przede wszystkim rozwijający się w sztuce amerykańskiej, który wyłonił się z doświadczeń związanych z pop‑artem. Był mało poważany przez krytykę, jednak istotny dla amerykańskiej tradycji sztuk wizualnych. Godnym uwagi rysem fotorealizmu, zarówno w malarstwie jak i w rzeźbie jest wirtuozeria techniczna oraz unikanie wszelkiego rodzaju emocji, odniesień satyrycznych czy socjologicznych. Hiperrealizm odrzucał wszelką pokusę interpretacji, ograniczał się do jak najdokładniejszej dokumentacji i reprodukowania. Wystawa The Painter and the Photograph zorganizowana w roku 1964, jako pierwsza udokumentowała prace artystów tego nurtu. Termin hiperrealizm powstał dopiero w roku 1972 , wymyślony przez krytyka Udo Kultermann'a. Sztuka hiperrealistów była apogeum sztuki trompe l'oeil. Prace artystów były do tego stopnia realistyczne, że w 1970 roku podczas wystawy 22 realistów w Nowym Jorku, strażnicy mieli za zadanie sprawdzenie, czy widzowie faktycznie opuścili sale ekspozycyjne.

Ready‑made
Ready‑made

(fr. objet trouvé, gotowy przedmiot)- pojęcie z dziedziny sztuki opisujące przedmiot stanowiący dzieło sztuki lub będący częścią dzieła sztuki, który został utworzony z przedmiotu codziennego użytku. Użycie takiego przedmiotu w kontekście innym niż ten do którego został przeznaczony, nadaje mu inny sens. Termin wprowadzony przez Marcela Duchampa. Pierwszym ready‑made było Koło rowerowe - odwrócone koło przytwierdzone do stołka, które Duchamp przedstawił w 1913 r. Natomiast najgłośniejszym ready‑made była fontanna, typowy ceramiczny pisuar podpisany przez artystę nazwiskiem rzekomego producenta R. Mutta. Ready- made stanowiły podwaliny ruchu pop‑art z lat 50 i 60 XX w., który skupiał się na kulturze masowej i jej produktach. Ready‑mades miały również wpływ na sztukę konceptualną. W przypadku Duane'a Hansona do obszarów ready‑made można zaliczyć elementy składowe rzeźb takie jak ubrania, meble, które uzupełniały zespoły rzeźbiarskie tworzone przez artystę.

mbda34a978561a503_0000000000148

Galeria dzieł sztuki

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida