Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RgHfOzZdgiLrk1

Czy istnieją ideały?

Ruchoma grafika przedstawiająca wzgórza z narysowanymi oczami. Na trzech wzgórzach znajdują się pojedyncze domy. Z ich kominów unosi się dym.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Odpowiedz na pytania.

 • O kim mówimy, że jest idealny?

 • Jak wyobrażasz sobie chodzący ideał?

 • Czy znasz kogoś, kto jest takim ideałem? Jeśli tak, opowiedz o nim. Kim jest? Czym się zajmuje? Co spowodowało, że dostrzegasz w nim doskonałość?

Porozmawiaj o tym w klasie.

RsEXqDkexMhWi
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 1

Przeczytaj uważnie wiersz Zbigniewa Lengrena pt. „Kto to może być?”. Określ, jaki był bohater wiersza wobec kolegów, koleżanek; w domu; w szkole.

R1Vae3H3k0A7m
Miejsce na notatkę
Kto to może być?Zbigniew Lengren
Zbigniew Lengren Kto to może być?

Nigdy się nie bił z chłopakami,
nie ciągnął dziewcząt za warkocze,
na spacer chodził z rodzicami
i uczył się okrągły roczek.
„Przepraszam” – mówił i – „dziękuję”,
nogi przed spaniem mył codziennie,
z klasówek nie obrywał dwójek
i wiersze deklamował pięknie.
Nie ściągał i nie podpowiadał,
nie hałasował, siedział prosto,
nie mówił: „… znowu tyle zadał!”,
a w domu się nie kłócił z siostrą.
Jadł chętnie kaszę, pijał tran,
okładał książki i zeszyty,
mył wannę i zakręcał kran,
przyszywał sobie sam guziki!
Przed kolegami się nie chwalił,
robił gazetki, śpiewał w chórze,
gdy było chłodno, nosił szalik,
i nie przechodził przez kałuże.
Nie ślizgał się po korytarzach,
stawał w szeregu, chodził w parach,
wszystkich śniadaniem swym obdarzał
i nigdy nie był na wagarach.
Jak się nazywa? – zapytacie.
Ten chłopiec zwie się ideałem,
lecz muszę wyznać wam otwarcie:
nigdy takiego nie spotkałem.

tu9k57KKQr_00000_BIB_001 Źródło: Zbigniew Lengren, Kto to może być?, [w:] tegoż, Serie nie na serio, Lublin 1987, s. 52.
Zbigniew Lengren20031919

Zbigniew Lengren

Grafik, rysownik, ilustrator i karykaturzysta. Autor słynnej niegdyś serii rysunkowej z panem Filutkiem i psem Filusiem publikowanej w „Przekroju”. Pisał też wiersze dla dzieci. Laureat Orderu Uśmiechu.

1
Polecenie 2

Czy zgadzasz się z którąś z poniższych wypowiedzi? Uzasadnij swój wybór tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2

Wytłumacz pojęcie „ideał” własnymi słowami i zapisz jego definicję tutaj lub w zeszycie. Następnie znajdź to hasło w słowniku języka polskiego i sprawdź,
czy twoje wyjaśnienie wymaga uzupełnienia.

uzupełnij treść
R1KlCWwfo2Ma31
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ryek5NfTit3Wy
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne polega na połączeniu w pary cytatów z cechami charakteru, które one oznaczają.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3
R1SKZYtZHVpyi
Zadanie interaktywne polega na ułożeniu słów kluczy w kolejności.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 4

Odrysuj na kartkach swoją lewą dłoń i podpisz ją imieniem i nazwiskiem. Podaj kartki swojemu sąsiadowi z lewej strony. Każdy powinien wpisać na kartkę koleżanki lub kolegi jedną cechę charakteru, która ją lub go wyróżnia. Zabawę powtarzaj tak długo, aż kartka wróci do ciebie.

RWUh5j0lX8eBb
Miejsce na notatkę
1
Polecenie 5

Przeczytaj, jakie cechy twojego charakteru zapisali twoi koledzy i koleżanki. Zgadzasz się z nimi? Dlaczego? Zapisz tutaj lub w zeszycie swoje uwagi, np. Uważam, że jestem…, bo…; Uważam, że nie jestem…, bo…

uzupełnij treść
1
Polecenie 6

Spośród podanych poniżej cech wybierz te, które najlepiej cię charakteryzują. Możesz dopisać inne, tutaj lub w zeszycie:

 • odważna/ odważny,

 • dowcipna/ dowcipny,

 • sprawiedliwa/ sprawiedliwy,

 • stanowcza/ stanowczy,

 • szczera/ szczery,

 • otwarta/ otwarty,

 • energiczna/ energiczny,

 • spokojna/ spokojny,

 • cierpliwa/ cierpliwy,

 • niecierpliwa/ niecierpliwy,

 • łagodna/ łagodny,

 • tajemnicza/ tajemniczy,

 • zabawna/ zabawny,

 • pracowita/ pracowity.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4
R1RFUZbR97Xze
Zadanie interaktywne polega na połączeniu w pary antonimów stanowiących cechy charakteru.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RWAVl44SYMKUS
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu odpowiednimi wyrazami tak, aby utworzyć powiedzenia.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij znaczenie powiedzeń podanych w ćwiczeniu 6.

R1Vae3H3k0A7m
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 7

Porozmawiaj z koleżankami i kolegami i odpowiedz na pytania:

 • Czy chłopiec opisany w wierszu to rzeczywiście ideał? Uzasadnij.

 • Dlaczego autor wiersza nigdy nie spotkał chłopca, którego opisał?

 • W jakim celu autor opisuje kogoś, kogo nie spotkał?

RCqNzY9UkGfV8
Miejsce na notatkę