Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Bożena Żołnierz

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

Czy jesteś mistrzem w dodawaniu liczb do 5?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Treści, które będą realizowane w czasie tych zajęć są zgodne z podstawą programową.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane narzędzia cyfrowe są ciekawą formą pracy, które pobudzą do aktywności wszystkich uczniów i ułatwią zapamiętywanie. Pozwolą też skuteczniej i szybciej zrealizować założone cele lekcji.

7. Cel ogólny zajęć

Kształcenie sprawności rachunkowej poprzez wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz myślenia matematycznego

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. uczennica/uczeń doskonali umiejętność dodawania liczb w zakresie 5

 2. uczennica/uczeń porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie

 3. uczennica/uczeń odczytuje i zapisuje za pomocą cyfr liczby

 4. uczennica/uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów

9. Metody i formy pracy

 I. Zajęcia w formie stacjonarnej

II. Formy pracy:

 • indywidualna jednolita

 • zbiorowa jednolita

III. Metody:

 • Aktywizujące wspierane TIK: ćwiczenia interaktywne

 • Metody przyśpieszonego uczenia się: wizualizacja, pedagogika zabawy

10. Środki dydaktyczne

 Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=GG1ci5MT7Z8

https://jamboard.google.com/d/1zTq2M27rjmBpqYyS2YuMPYXNqnbDjJdDmPi9sHwNIvA/edit?usp=sharing

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_JESIEN_1_1_11_61_p4

https://wordwall.net/pl/resource/5818202/dodawanie-do-5

https://learningapps.org/user/zolnierz

Pozostałe:

Ćwiczenia matematyczne  część I ,,Gra w kolory” wydawnictwo JUKA s. 43

E‑podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej W świecie Zgrzyciaków, klasa 1 Blok 11 - Umiemy obserwować, Temat 61 - Sennie jesiennie

Kartoniki z liczbami od 1 do 5

Monety 5, kartoniki z cenami, naklejki do ,,zakupu” przez dzieci

Patyczki z imionami dzieci do losowania uczniów do odpowiedzi

Serduszka - trzy wielkości

11. Wymagania w zakresie technologii

Sprzęt:

 • Komputer ze stałym łączem do Internetu

 • Projektor

 • Ekran

 Oprogramowanie:

 • E‑dziennik

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Cyferki w piosence

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   1. Powitanie uczniów i czynności organizacyjne

   2. Wprowadzenie do tematu - słuchanie piosenki i oglądanie filmu https://www.youtube.com/watch?v=GG1ci5MT7Z8

   3. Układanie kartoników z liczbami rosnąco od 1 do 5 i malejąco od 5 do1

 • Aktywność 2

  • Temat: Najmilsza cyferka

  • Czas trwania: 5

  • Opis aktywności:

   Rozmowa z dziećmi wg pytań:

   • O czym była piosenka?

   • W jakiej kolejności prezentowały się cyferki?

   • W jakiej kolejności wy układałyście cyferki na kartonikach?

   • Któro zadanie było trudniejsze -Jak układałyście cyferki od najmniejszej do największej, czy odwrotnie?

   • Która cyferka najbardziej się wam podoba?

   • Która z cyferek jest najłatwiejsza do zapisania?

   • Która z cyferek jest najtrudniejsza do zapisania?

 • Aktywność 3

 • Aktywność 4

  • Temat: Zakupy w sklepie

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Każdy uczeń otrzymuje menetę 5 i w sklepie może zrobić zakupy. 

   Musi wydać wszystkie pieniądze.

   Może kupić naklejki w cenie: 1, 2, 3 i 4

   Rozmowa między uczniami na temat zrobionych zakupów i sprawdzanie czy nie zostały oszukane przez sprzedającego.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie dokonują samooceny (Czy jesteś mistrzem w dodawaniu liczb?) i wybierają odpowiednią wielkość serduszka

największe - bardzo dobrze sobie poradziłem/łam

mniejsze - czasem się mylę

najmniejsze - muszę poćwiczyć

Uczniowie wybierają serduszko dla nauczyciela:

malutkie - lekcja nie podobała mi się,

większe - lekcja podobała mi się

największe - lekcja bardzo mi się podobała

Uzasadniają swoje wybory

Umieszczenie w edzienniku lektronicznym  w zakładce prace domowe linków do zabawy w ,,Koło fortuny” i gry ,,Milionerzy”

14. Licencja

CC BY‑NC 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć