Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czy Julia i Antygona mogły wybrać inaczej?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna: losy Antygony i Julii; stosunek do kobiet dawniej; pojęcie konfliktu tragicznego.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi: analizować tekst dramatyczny; odnajdywać treści uniwersalne; myśleć abstrakcyjnie; odnajdywać nowe interpretacje.

2. Metoda i forma pracy

Elementy dyskusji, elementy wykłady, praca zbiorowa, praca w grupach.

3. Środki dydaktyczne

Sofokles, Antygona, dowolne tłumaczenie polskie, dowolne wydanie.

Szekspir W., Romeo i Julia, dowolne tłumaczenie polskie, dowolne wydanie.

4. Przebieg lekcji

  1. Uświadomienie celów lekcji.

  2. Praca nad zagadnieniami do tekstów — w parach. Karta pracy.

  3. Dyskusja: jaka jest rola społeczna kobiety? Jakie prawa ma kobieta? Jak było w czasach Antygony i Julii? Jakie zdanie na temat spraw ważnych miały bohaterki? (odpowiedź na podstawie opracowanych punktów) czy bohaterki były typowymi kobietami swoich czasów? jakich decyzji spodziewali się mężczyźni?

  4. Co to jest konflikt tragiczny? — przypomnienie.

  5. Nowy kontekst: Prawo boskie/prawo ludzkie/prawo kobiety do samostanowienia czyli: Pogrzeb/posłuszeństwo wobec króla/odwaga i upór oraz Ślub z ukochanym/posłuszeństwo wobec rodzica/odwaga i upór.

  6. Zapisanie tematu: Czy Julia i Antygona mogły wybrać inaczej?

5. Bibliografia

  1. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień‑Sławińska A., Sławiński J., Podręczny słownik terminów literackich, Wydawnictwo Open, Warszawa 1994.

  2. Sofokles, Antygona, dowolne tłumaczenie polskie, dowolne wydanie.

  3. Szekspir W., Romeo i Julia, dowolne tłumaczenie polskie, dowolne wydanie.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Antygona

a „cela śmierci”

a odpowiedzialność za czyny

a kara śmierci

a tyrania

a zachowawczość

a równouprawnienie

a etyka/wiara

Julia

a konwenanse

a małżeństwo

a posłuszeństwo

a wiarołomstwo

a morderstwo

a miłość

a prawa córki

7. Czas trwania lekcji

45 minut.

8. Uwagi do scenariusza

Brak.

R1CsBC9PP7cFS

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 96.28 KB w języku polskim
R1WEHovBXwrfR

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 14.50 KB w języku polskim