Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Czy przewodnik może być magnesem?

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Fizyka, 5.4: [Uczeń] opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną;

 • Informatyka, 6.1: [Uczeń] wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

Cel ogólny: Poznanie oddziaływania pola magnetycznego przewodnika z prądem na igłę magnetyczną.

 • wie, jakie są źródła pola magnetycznego,

 • wie, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne,

 • wie, o czym mówi reguła prawej dłoni,

 • wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej, używając pojęcia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny.

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 • umie posługiwać się igłą magnetyczną do badania pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem,

 • umie wykazać, że obwód elektryczny, w którym płynie prąd, oddziałuje z magnesem, a więc wytwarza pole magnetyczne,

 • przeprowadza ćwiczenia i wyciąga wnioski, uczy się współpracy w grupie,

 • umie pokazać i zastosować regułę prawej dłoni,

 • nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie,

 • potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- co już wiecie na temat magnesów?

- gdzie spotkaliście się już z zastosowaniem magnesów?

- czy słyszeliście o magnesach, które zbudowane są z przewodnika, w którym płynie prąd?

Dyskusja

Problemowa: aktywizująca

Zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

- oddziaływania pola magnetycznego magnesu sztabkowego na igłę magnetyczną,

- ułożenia się biegunów igły magnetycznej względem biegunów pola magnetycznego magnesu.

Nauczyciel przekazuje uczniom nową wiedzę na temat wytwarzania pola magnetycznego wokół przewodnika, w którym płynie prąd.

Notatki z poprzednich zajęć, nowa wiedza podana na lekcji przez nauczyciela

Podająca: wykład informacyjny

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przeprowadzenie doświadczenia na podstawie załączonej instrukcji. Uczniowie dzielą się na 3 grupy, każda ma swojego lidera.

Po dokonanej (moderowanej przez nauczyciela) prezentacji wyników prac przez liderów 3 grup nauczyciel dokonuje podsumowania na temat poznanych w ćwiczeniach zjawisk oraz ich wyjaśnienia.

Ćwiczenie „Doświadczenia magnetyczne” (zasób nr QWE03902)

Praktyczna: ćwiczenia

Grupowa, zróżnicowana

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera film z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający filmy, odtwarza film przedstawiający kilka doświadczeń związanych z polem magnetycznym wokół przewodnika, w którym płynie prąd .

Po zakończonej projekcji nauczyciel moderuje krótką dyskusję na temat obejrzanego materiału, zadając pytania zmierzające do wyjaśnienia poznanych zjawisk fizycznych oraz warunków, jakie muszą być spełnione, aby miały one miejsce.

Film „Magnesy i prąd” (zasób nr QWE03903),

Podająca: film

Zbiorowa, jednolita

Etap końcowy

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje wiadomości na temat pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem:

- przewodnik, w którym płynie prąd, wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Linie tego pola układają się koncentrycznie naokoło przewodnika

- igła magnetyczna umieszczona w polu magnetycznym przewodnika z prądem reaguje na to pole tak, jakby to było pole magnesu,

- zwrot linii pola magnetycznego przewodnika z prądem określa reguła prawej dłoni.

Podająca: pogadanka

Zbiorowa, jednolita

Rbd68w5owz6AG

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 97.00 KB w języku polskim
R1JmIrrvtFs1o

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 88.21 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida