Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Czy tęcza to złudzenie optyczne czy zjawisko fizyczne?

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Fizyka, 7.11: opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne;

 • Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane:

Cel ogólny: Poznanie zjawiska rozszczepienia światła, barwy ciał oświetlanych, rozkładu światła na barwy podstawowe oraz ich łączenie, światło monochromatyczne

 • umie wyjaśnić na czym polega zjawisko załamania i rozszczepienia światła białego,

 • wie, jak powstaje widmo ciągłe światła białego,

 • wie, na jakiej zasadzie światło białe jest rozszczepiane przez pryzmat,

 • zna kolejność barw światła powstających w zjawisku rozszczepienia i ich cechy,

 • wie, która barwa światła rozchodzi się najszybciej, a która najwolniej;

 • wie, co to jest światło monochromatyczne

 • wie, jak postrzegamy barwy ciał oświetlanych.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • potrafi podać przykłady rozszczepiania światła z życia codziennego;

 • umie podać zastosowania postrzegania barw w życiu człowieka;

 • nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie;

 • potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- Co możecie powiedzieć o świetle wysyłanym przez różne źródła światła? Czy różni się czymś istotnym między sobą?

Odp.: Różni się między sobą barwą

- Czy możecie podać przykłady ciał świecących, których barwy różnią się miedzy sobą barwą?

Odp.: Płomień świecy – ma barwę żółto‑białą; niektóre gwiazdy świecą światłem białym, inne niebieskawym lub czerwonawym; żarówka w zależności od mocy świeci światłem białym lub żółtym, światło słoneczne ma barwę białą. Laser – to światło jednobarwne, mówimy: monochromatyczne

problemowa: aktywizująca

dyskusja

zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

- zjawiska załamania światła.
- prawo załamania światła
- Pojęć: prostopadła padania, promień padający, promień załamany
- Światło monochromatyczne.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom:

- światło słoneczne lub światło wytwarzane przez jasno świecące żarówki oraz Słońce nazywamy światłem białym.

- światło o różnych barwach rozchodzi się w ciałach przezroczystych z różnymi szybkościami i z tego powodu załamuje się pod różnymi kątami. Im dłuższa fala, tym szybciej będzie się rozchodziła i jej kąt załamania będzie większy od fali krótszej. Jest to przyczyna rozszczepienia się światła białego.

Światło białe jest mieszaniną światła o różnych barwach pozwala to zrozumieć, dlaczego przedmioty mają różne barwy.

światło monochromatyczne jest to światło o ściśle określonej barwie, np. światło lasera

notatki z poprzednich zajęć, nowa wiedza

podająca: wykład informacyjny

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera film z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający filmy, odtwarza cały film przedstawiający zjawisko rozszczepiana się światła, tęczy oraz zagadnień barwy ciał oświetlanych.

Nauczyciel może we właściwych momentach zatrzymywać film (z pomocą aktywnego ucznia), prosi wówczas uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie projekcji.

Po zakończonej projekcji nauczyciel moderuje krótką dyskusję na temat obejrzanego materiału, zadając pytania zmierzające do wyjaśnienia poznanych zjawisk fizycznych oraz warunków, jakie muszą być spełnione, aby miały one miejsce.

film (zasób nr 1)

podająca: film

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera Ilustrację interaktywną z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający ją.

Po zakończonej prezentacji zdjęć nauczyciel moderuje krótką dyskusję podsumowującą na temat obejrzanego materiału.

ilustracja interaktywna (zasób nr 2)

eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

zbiorowa, jednolita

Etap podsumowujący

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje poznane zjawisko rozszczepienia światła, rozkładu światła na barwy podstawowe lub ich łączenia.

Światło białe jest mieszaniną światła o różnych barwach pozwala zrozumieć, dlaczego przedmioty mają różne barwy. Jeżeli przedmiot widzimy jako biały oznacza to, że odbija (rozprasza) wszystkie składniki światła białego, jeśli jako czerwony oznacza to, że odbija światło o barwie czerwonej (a pozostałe pochłania), jako światło o barwie zielonej oznacza to, że odbija światło o barwie zielonej (a pozostałe pochłania), itd.

podająca: pogadanka

zbiorowa, jednolita

RwQlix1fvuijY

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 88.18 KB w języku polskim
RZlzvJ0kjQqYA

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 97.50 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida