Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czy wszystkie religie są zbawcze?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

1. zna nauczanie Kościoła w sprawie zbawienia w innych religiach.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

1. wskazać elementy zbawcze w innych religiach.

2. Metoda i forma pracy

Dyskusja dydaktyczna, metoda podawcza, praca indywidualna ucznia.

3. Środki dydaktyczne

Lumen gentium, Sobór Watykański II, 1964.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Zapoznanie uczniów z tematem lekcji: utarta opinia mówi, że Kościół jest zamknięty na inne religie, że uzurpuje sobie prawo do nazywana chrześcijaństwa jedyną religia zbawczą. Celem tej lekcji będzie przedstawienie nauczania Kościoła na temat zbawienia w innych religiach.

b) Faza realizacyjna

  1. Zadajemy uczniom pytanie: „Dzięki komu dostępujemy zbawienia?” (Dzięki Jezusowi Chrystusowi).

  2. Zwracamy się do uczniów: „Punktem wyjścia naszych rozważań, będzie właśnie ta prawda, że tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi człowiek może zostać zbawiony. Więc, co z religiami, które nie wierzą w Jezusa Chrystusa?”.

  3. Rozdajemy uczniom encykliki Lumen gentium (albo fragmenty nr 1 i 2). Prosimy, aby w ciszy zapoznali się z tekstem i spróbowali podąć, jaki jest stosunek Kościła do zbawieniia w innych religiach.

  4. Podsumowanie: Kościół naucza, że wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w jednego Boga (judaizm, monoteizm) i tam, gdzie szukają boga „po omacku” poprzez kult natury (hinduizm) jest Jezus Chrystus. Chrystus otacza swoją łaską także tych, którzy Boga w ogóle nie poznali, ale żyją według sumienia. W religiach pozachrześcijańskich łaska Boża jest obecna, więc jest obecny Jezus Chrystus, dzięki któremu dostępujemy zbawienia. (Lumen gentium)

  5. Podajemy uczniom jeszcze inne elementy zbawcze występujące w religiach (przepisy religijno‑moralne, wiara w Istotę Najwyższą (Boga), znaki będące namiastką chrztu – obrzezanie, obnycia)

c) Faza podsumowująca

Rozmowa podsumowująca. Trzeba krytycznie podchodzić do obiegowych opinii, docierać do prawdy.

5. Bibliografia

Rusiecki M., Istota i geneza religii, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1997.

Lumen gentium, Sobór Watykański II, 1964.

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RvGdTWtyjK8zl

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 92.02 KB w języku polskim
R1H7KCkWuzXyH

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 15.00 KB w języku polskim