Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RfX2ndqkxxgOe1

Czytaj! Czytasz? Czytam

Ilustracja przedstawiająca, skaczące po czerwonych i różowych pagórkach, ludziki w kształcie puzzli. Niektóre oznaczono napisami związanymi z gramatyką:„liczba mnoga”, „wołacz”, „rodzaj męski”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kiedy mówimy, mamy różne intencje. Czasami chcemy przekazać komuś informację, innym razem pytamy o coś, a kiedy indziej chcemy kogoś skłonić do zrobienia czegoś. Pomagają nam w tym odpowiednie słowa oraz intonacja. Chcesz wiedzieć, jak to działa?

Ćwiczenie 1
RYY6HTpFgQaCW1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_00000009
Ćwiczenie 2
RsOPjozdXI4Ou1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_0000000D

Rodzaje wypowiedzeń

W zależności od celu wypowiedzi rozróżniamy trzy rodzaje wypowiedzeń
(zdań i równoważników zdań):

 • oznajmujące – kiedy kogoś o czymś informujemy, np.
  Pan Hilary zgubił okulary.

 • rozkazujące – kiedy rozkazujemy komuś, prosimy o coś, np.
  Niech pani kałuże omija.

 • pytające – kiedy pytamy o coś lub o kogoś, np.
  Gdzie są moje okulary?

tklBiWwFRe_0000000V
Ćwiczenie 3

Do podanego zdania oznajmującego ułóż trzy zdania pytające. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Nad Polską krzyżują się szlaki wędrówek ptaków.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Pomyśl o swoim ulubionym filmie, a następnie jednym zdaniem oznajmującym odpowiedz na pytania. Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

 • Kiedy oglądałeś film?

 • Jaki to był film?

 • Jaki nosił tytuł?

uzupełnij treść
tklBiWwFRe_0000001D
RVcVGfkobmKnv
Ćwiczenie 5
Z rozsypanych wyrazów ułóż zdanie rozkazujące.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_0000001H
Ćwiczenie 6
Rht0PSYSMKEuv1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_0000001L
R1bP41sZoynZ71
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_0000001P
Ćwiczenie 7

Ułóż różne rodzaje zdań z podanymi czasownikami. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

 • pomyśleć – zdanie rozkazujące, zdanie pytające wykrzyknikowe, zdanie oznajmujące;

 • zdać – zdanie pytające, zdanie rozkazujące, zdanie oznajmujące wykrzyknikowe;

 • uciec – zdanie rozkazujące wykrzyknikowe, zdanie oznajmujące, zdanie pytające.

tklBiWwFRe_00000022
uzupełnij treść
tklBiWwFRe_00000026
Ćwiczenie 8
R1EzzHy1aVQGN1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Wypisz z dialogu wypowiedzenia: oznajmujące, pytające i rozkazujące.

W poniedziałek wróciłem do domu smutny i przygnębiony.

– Julek, co się stało? – krzyknęła mama w progu. –

– A…nic – odburknąłem. – Jest tata?

– Czy ty naprawdę nie możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Musi to być za każdym razem tata? – mamie było najwyraźniej smutno. – Nie, taty nie ma w domu. Znowu coś przeskrobałeś?

– Nie, wcale! – zawołałem, siląc się na nieco bardziej radosny ton. – Mamo, proszę, daj mi dziś szybko obiad. Muszę zaraz lecieć do Łukasza, mamy sprawy do obgadania. –

– Do Łukasza, do Łukasza… – mama była niezadowolona. – Wiesz co? Mam pomysł. Razem odgrzejemy obiad dla ciebie, dobrze?

To oznaczało tylko jedno: mama będzie mnie wypytywać.

A ja nie chcę być wypytywany. Co tu robić?

– Mamo, czy możesz coś dla mnie zrobić? – próbowałem się złapać ostatniej deski ratunku.

– Tak, synku? – mama naprawdę mi wierzyła.

– Obiecaj mi, że nie będziesz mnie pytać o nic. Powiem ci, jak tylko będę mógł.

– Nic z tego nie rozumiem – odparła mama. I teraz to ona była smutna.

R1YfuhEyvKuoW
(Uzupełnij).
Polecenie 1

Ułóż dialog pt. „Mój przyjaciel i ja na bezludnej wyspie”, w którym zastosujesz jak najwięcej różnych typów zdań. Zapisz go tutaj lub w zeszycie.

Wskazówka:

Każdą swoją wypowiedź oraz wypowiedź przyjaciela zacznij od myślnika.

Do oznaczenia słów twoich bądź twojego przyjaciela użyj czasowników: stwierdził, powiedział, szeptał, krzyczał, zapytał, odpowiedział itp. Każdy taki czasownik powinien być poprzedzony myślnikiem, np.
– Przeczytaj mi to – poprosiła mama.

RMjKVyfLE1MgR
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida