Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji – Das kann ich schon

Cele lekcji

 1. Powtórzenie i utrwalenie materiału leksykalnego, dotyczącego pór roku, pogody, zajęć typowych dla poszczególnych pór roku.

 2. Powtórzenie i utrwalenie konstrukcji zdań z czasownikiem modalnym können.

 3. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

 4. Wskazanie uczniom możliwości doskonalenia kompetencji językowych poprzez wykorzystanie Internetu.

Metoda i forma pracy

 • metoda komunikacyjna,

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca z Internetem.

Środki dydaktyczne

 • Plansze z napisami.

 • Internet.

 • Zeszyt ćwiczeń.

 • Zeszyt przedmiotowy.

 1. Przywitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności.

 2. Uświadomienie uczniom celu lekcji – powtórzenie i utrwalenie materiału leksykalnego i gramatycznego dotyczącego pór roku, pogody, zajęć typowych dla poszczególnych pór roku i sprawdzenie umiejętność budowania zdań z czasownikiem modalnym können.

 3. Zapisanie tematu lekcji w zeszytach.

 4. Rozgrzewka językowa – odpowiedzi uczniów na pytania:

  1. Welche Jahreszeit haben wir jetzt?

  2. Was kannst du im Winter machen?

  3. Was kannst du im Frühling machen?

  4. Was machen die Kinder im Sommer?

  5. Was machen die Kinder im Herbst?

  6. Wie ist das Wetter heute?

 1. Podział uczniów na 4 grupy: Frühling, Sommer, Herbst, Winter – uczniowie losują kartki ze słowami lub wyrażeniami charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku i tworzą w ten sposób grupy 3 lub 4 osobowe.

  1. Frühling – Blumen pflücken, Sonne, warm,

  2. Sommer – baden, heiß, segeln,

  3. Herbst – fernsehen, Regen, ein Kartoffelfeuer machen,

  4. Winter – einen Schneemann bauen, Schnee, kalt.

 2. Uczniowie tworzą zdania z wylosowanymi przez siebie wyrażeniami, zapisują je na kartkach i prezentują innym grupom – wspólna korekta ewentualnych błędów.

 3. Zapisanie wybranych zdań w zeszytach.

 4. Zabawa: prawda – fałsz: jeden z uczniów danej grupy losuje kartę ze zdaniem poprawnym lub błędnym. Grupa ma za zadanie podjąć decyzję czy zdanie jest poprawne czy zawiera błąd. W przypadku błędu należy go poprawić.

 5. Ocena pracy poszczególnych grup i osób.

 6. Zajęcie stanowisk przy komputerach – wykonanie ćwiczeń ze strony www.hueber.de – ćwiczenia znajdują się w podręczniku Planet: Band 1 – Lektion 9 – Übungen 5,6,7 (ćwiczenia 5,6,7 z lekcji 9, część 1).

 1. Ewaluacja zajęć – pytanie, czy lekcja podobała się, czy uczniowie chcieliby częściej uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem Internetu.

 2. Zadanie pracy domowej: Das kann ich – Test (zeszyt ćwiczeń)

 3. Zadanie pracy domowej dla chętnych: Planet, Band 1, L.9, Ub. 1,2.

 4. Podsumowanie lekcji – ocena pracy uczniów.

Zadanie 1

ich

du

er / sie / es

wir

ihr

sie

kann

können

kann

können

kannst

könnt

Zadanie2

Jan, Laura und Peter sind Freunde. Jan Gitarre spielen und Laura und Peter gut Schach spielen, aber alle drei sind nicht gut in Mathe. Sie fragen Tim: „Tim, du gut Mathe?” - Nee, Mathe ich nicht. Warum?”, antwortet Tim. Laura sagt: „Wir schreiben morgen eine Klassenarbeit.” Tim: „Ihr ja mal Jana fragen? Jana alles.” Peter sagt: „Die Idee ist super, danke Tim’.

Zadanie3

Ułóż poprawne zdania:

 1. kann, Bruder, Mein, Schlagzeug, gut, spielen.

 2. laufen, Schlittschuh, Kannst, gut, du?

 3. könnt, surfen, Ihr, ganz, toll.

 4. gut, Ich, spielen, Gitarre, kann, nicht.

 5. Könnt, ihr, fahren, Snowboard?

 6. kann, Mein, zehn, Hotdogs, essen, Freund.

Frühling

Blumen pflücken

Sonne

warm

Sommer

baden

heiß segeln

Herbst fernsehen

Regen

ein Kartoffelfeuer machen

Winter

einen Schneemann bauen

Schnee kalt

Załącznik 2

In Deutschland es regnet und in Österreich scheint die Sonne.

Ich gern schwimme im Sommer.

Es ist windig und es regnet.

Emil möchte spielen Basketball.

Im Herbst machen wir Kartoffelfeuer.

Im Sommer ist es heiß und ich kann baden.

In der Schweiz ich kann Schi laufen im Winter

Doris möchte werden Fotografin.

Ihr könnt gut sprechen Deutsch.

Monika will nach Bern fahren.

RG1GRJR8FK50X

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 67.50 KB w języku polskim