Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RCLKP70feeKhA
Ilustracja przedstawia fragment wzgórza. Na wzgórzu znajdują się budynki. Stoi także pomnij. Wokół wzgórza piętrzą się zabudowania. W tle niebo.

Demokratyczne Ateny

Wyobrażenie Akropolu i Areopagu w klasycznym okresie Aten
Źródło: Leo van Klenze, Wyobrażenie Akropolu i Areopagu w klasycznym okresie Aten, 1846, olej na płótnie, Nowa Pinakoteka w Monachium, domena publiczna.

Starożytna Grecja

Starożytni Grecy nazywali swój kraj Helladą, a siebie Hellenami. Mówili tym samym językiem i wierzyli w tych samych bogów. Mieli poczucie wspólnoty, potrafili zjednoczyć się w sytuacji zagrożenia. Mimo to nie stworzyli jednego państwa, lecz wiele małych miast‑państw, zwanych polispolispolis Do największych należały Ateny i Sparta.

polis
Ciekawostka

Od słowa 'polis' pochodzą wyrazy 'polityk' i 'polityka'.

Gdzie leżała starożytna Grecja?

Polecenie 1
 • Odczytaj z mapy nazwy mórz oblewających Grecję.

 • Podaj nazwy trzech wysp zamieszkanych przez Greków.

 • Wskaż na mapie Ateny i Spartę.

 • Odczytaj nazwy krain, w których znajdowały się te miasta.

 • Przyjrzyj się mapie i wyjaśnij, dlaczego Grecy byli doskonałymi żeglarzami.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 1
 • Odczytaj z opisu mapy nazwy mórz oblewających Grecję.

 • Podaj nazwy trzech wysp zamieszkanych przez Greków.

 • Wyjaśnij, dlaczego Grecy byli doskonałymi żeglarzami.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
RwCzcDh72NZj91
Starożytna Grecja
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

Mapa - Starożytna Grecja.

Na mapie przedstawiono obszar: Persji; Tracji; Macedonii; Epiru.

Obszar starożytnej Grecji, w tym:

 • Krainy geograficzne: Attyka, Peloponez;

 • Miasta: Ateny, Sparta, Olimpia, Korynt, Teby, Delfy, Góra Olimp. Greckie miasta w Azji Mniejszej: Troja, Fokaja, Efez, Milet, Helikarnas;

 • Wyspy: Korfu, Kefalinia, Kitira, Eubea, Kreta, Lesbos, Chios, Rodos, a także mniejsze wyspy na Morzach Egejskim, Jońskim, Kreteńskim i Śródziemnym;

 • Obszary zaludnione przez Greków na wybrzeżach kontynentu nad Morzem Czarnym i Morzem Marmara.

Prawie cały obszar Grecji pokrywają wysokie góry, które dzielą ten kraj na mniejsze krainy.

Polecenie 2

Jak sądzisz, czy łatwo podróżuje się w takich warunkach? Uzasadnij swoją odpowiedź.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
R185MiZWpAmW2
Góry w Helladzie
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Contentplus.pl sp. z o.o., Dariusz Bufnal.

Kiedy to było?

R1a0yVU1Ocbko11
Oś czasu przedstawia epoki: prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, współczesność. Jest też zaznaczone: p.n.e. i n.e. w epoce starożytności. Na osi czasu wyróżniony jest okres starożytności
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o.
tXyriMqKKF_0000001K

Demokracja ateńska

R1Jsf0TOyLkqR1
Perykles – rzymska kopia greckiej rzeźby, przechowywana obecnie w Muzeum Pio‑Clementino w Watykanie
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza 'władzę ludu'.

O sprawach państwa mogli decydować obywatele Aten. Byli nimi wszyscy wolni mężczyźni urodzeni w Atenach. Kobiety, niewolnicy i cudzoziemcy nie mieli prawa głosu. Obywatele byli równi wobec prawa i brali udział w obradach Zgromadzenia Ludowego. Każdy mógł wyrazić swoje zdanie na temat dyskutowanego zagadnienia lub zgłosić propozycję uchwały. Postanowienia zapadały w wyniku głosowania. Głos każdego obywatela – zarówno bogatego, jak i biednego – był tak samo ważny. Zgromadzenie Ludowe wybierało też urzędników i dowódców wojskowych, zwanych strategamiStrategstrategami.

Najwybitniejszym dowódcą był Perykles, wybierany kilkakrotnie na urząd stratega. Był doskonałym mówcą. Stał się jednym z najważniejszych ludzi w Atenach.

Demokracja
Strateg
Ciekawostka

Urzędników w Atenach nie wybierano (poza urzędem stratega), tylko losowano. W ten sposób każdy obywatel, bez względu na majątek, miał szansę pełnić urząd. Przed jego objęciem przechodził jednak specjalny egzamin. Publicznie przepytywano go, czy sumiennie wypełniał dotychczas swoje obowiązki obywatelskie: oddawał cześć bogom, brał udział w wyprawach wojennych, płacił podatki. Odchodząc, musiał złożyć sprawozdanie finansowe, a obywatele decydowali, czy dobrze pracował, czy należy go oddać pod sąd. Urzędnikiem zostawało się tylko na rok i nie można było pełnić tego samego urzędu dwa razy.

R1LOuo0IOmjZE1
Ilustracja interaktywna 1. Mówca Cenioną umiejętnością była sztuka wymowy. Uczono się zasad pięknego wysławiania, by przekonać innych do swoich racji lub skutecznie bronić własnych poglądów., 2. Podwyższenie Mówca stał na podwyższeniu., 3. Klepsydra Czas przemówienia był ograniczony. W momencie, gdy woda w klepsydrze przelała się z jednego naczynia do drugiego, mówca musiał skończyć.
Zgromadzenie Ludowe w Atenach
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3

Przyjrzyj się uczestnikom Zgromadzenia Ludowego i odpowiedz na pytania:

 • Jak zgromadzeni reagują na słowa mówcy?

 • Jak myślisz, dlaczego mówca stał na podwyższeniu?

 • Wyjaśnij, dlaczego używano klepsydry.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 3

Na podstawie opisu ilustracji odpowiedz na pytania.

 • Jak zgromadzeni reagują na słowa mówcy?

 • Jak myślisz, dlaczego mówca stał na podwyższeniu?

 • Dlaczego używano klepsydry?

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 1
RQpZtXHiwH9BX1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ostracyzm

Ateńczycy co roku przeprowadzali głosowanie zwane ostracyzmem. Na glinianych skorupkach (ostrakonach) obywatele wypisywali imię polityka, który ich zdaniem zagrażał demokracji. Ten, którego wskazało najwięcej osób, musiał na 10 lat opuścić Ateny.

Polecenie 4

Przyjrzyj się ostrakonowi. Wyjaśnij, w jaki sposób został sporządzony na nim napis.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 4

Podaj, co dziś zastępuje greckie naczynie do głosowania.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
R1HWHKr4Ryo4n
Ostrakon
Źródło: Marsyas, licencja: CC BY-SA 2.5.
Ćwiczenie 2
R16ErnSxBW51f
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Ostrakon
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 5

Wyjaśnij, dlaczego Grecy używali takich naczyń do głosowania.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
tXyriMqKKF_00000034

Ateny w czasach Peryklesa

R13h9PAk1KFw91
Współczesna panorama Akropolu.
Źródło: A. Savin, licencja: CC BY-SA 3.0.

Perykles dbał, by w życiu politycznym brali udział wszyscy obywatele, nawet najbiedniejsi. Wprowadził diety, czyli wynagrodzenie za udział w zgromadzeniu. Dzięki temu rzemieślnicy i rolnicy, którzy na czas obrad zamykali swoje warsztaty i zaprzestawali prac w polu, mogli nie martwić się o utracone zarobki.

Peryklesowi szczególnie zależało na pięknym wyglądzie miasta. Zatrudnił rzeźbiarzy, malarzy i architektów. Z jego inicjatywy powstawały w Atenach nowe gmachy i świątynie. Szczególnie pięknie prezentował się AkropolAkropolAkropol, najwyżej położona część miasta. Znajdowało się tam wiele wspaniałych świątyń, do których budowy stosowano marmur. Ich wnętrza zdobiły liczne rzeźby.

Akropol
R1OPWubRMNioQ1
Ilustracja przedstawia kompleks zabudowań na wzgórzu. Na szczyt wzgórza prowadzą schody. Na ich szczycie znajduje się brama. Za bramą mieszczą się zabudowania o różnej wielkości. W środku jest plac. Zabudowania to: Propyleje. Potężna brama z kolumnami, przez którą wchodziło się na Akropol; Posąg Ateny. Wykonany z kości słoniowej i złota. Miał 12 metrów wysokości i był ustawiony na cokole ozdobionym; Erechtejon. Świątynia Posejdona i Ateny. Zdobią ją kariatydy – kolumny w kształcie kobiecych postaci; Partenon. Największa świątynia na Akropolu, poświęcona patronce miasta, bogini Atenie.
Rekonstrukcja ateńskiego Akropolu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R7L81jXMgaAqp
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Uzupełnij tekst
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R7L81jXMgaAqp
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Uzupełnij tekst
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Długie Mury

R1KDHqTOtvAN7
Grecka triera – okręt wojenny z trzema rzędami wioseł, model w Muzeum Niemieckim w Monachium
Źródło: Matthias Kabel, licencja: CC BY-SA 3.0.

Dbając o bezpieczeństwo państwa, Perykles rozbudował flotę i wybudował mury obronne, otaczające Ateny wraz z portem w Pireusie. Dzięki bogactwu i sile wojskowej ateńska polis stała się wówczas największą potęgą w świecie greckim.

Polecenie 5

Zastanów się, jaką funkcję pełnił port. Wyjaśnij, dlaczego Ateńczycy zdecydowali się na budowę muru, który widzisz na ilustracji.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 5

Zastanów się, jaką funkcję pełnił port. Wyjaśnij, dlaczego Ateńczycy zdecydowali się na budowę muru, który jest w opisie ilustracji.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
RVkyn1soe7IKH
Długie Mury łączyły Ateny z portem w Pireusie
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tXyriMqKKF_00000048

Na agorze

RuMrHdsJfkfrF1
Na ilustracji przedstawiono kompleks budynków. Budynki różnią się co do wielkości i długości. Pośród budynków znajduję się trawa i rosną drzewa. Między budynkami są dwie główne drogi.
Agora ateńska
Źródło: Thinkstock, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.

Życie towarzyskie, polityczne i gospodarcze w Atenach – i innych greckich miastach – toczyło się na centralnym placu, zwanym agorą. Była ona otoczona licznymi budynkami państwowymi: sądami, świątyniami, bibliotekami. Zdobiły ją posągi, fontanny i dające cień wielkie drzewa. Plac tętnił życiem. Ateńczycy przychodzili tu na zakupy, załatwić ważne sprawy, ale także spotkać znajomych czy poplotkować. Handlarze rozkładali towary na matach, wozach lub straganach przykrytych daszkami z materiału. Można tu było kupić: oliwę, owoce, sery, ryby, naczynia, wazy, drewno, a nawet zwierzęta.

Ilustracja - Agora ateńska:

Budynek sądu, Mennica, Studnia, Stoa południowa, Heliaia, Strategeion, Kolonos Agorajos, Tolos, Kamienie graniczne agory, Pomnik herosów eponimów, Stary buleuterion (Metroon), Nowy buleuterion, Hefajstejon (Świątynia Hefajstosa), Świątynia Apollina, Patroosa, Stoa Zeusa, Ołtarz Dwunastu Bogów, Stoa Królewska,, Świątynia Afrodyty Urania, Stoa Hermesa, Stoa Poikile (Portyk Malowany).

tXyriMqKKF_0000004I

Podsumowanie

1
Ćwiczenie 4
RJWaEtI1lM1061
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polecenia

 1. Na czym polegała demokracja ateńska?

 2. Jako uczniowie szkoły (klasy) tworzycie wspólnotę. Czy w jej funkcjonowaniu potrafisz rozpoznać mechanizmy podobne do tych, które działały w demokratycznym ustroju Aten?

 3. Wyjaśnij, dlaczego czasy Peryklesa określa się 'złotym wiekiem' Aten.