Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dodawanie ułamków zwykłych i liczb mieszanych nie jest działaniem łatwym do wykonania. Na co dzień posługujemy się wygodniejszymi w takich rachunkach liczbami dziesiętnymi.

Ceny produktów podawane są za pomocą liczb dziesiętnych, w złotych. Wartości zakupionych produktów i inne potrzebne obliczenia wykonują komputery i kasy sklepowe.

1
Ćwiczenie 1

Oto paragon, jaki otrzymano w kasie za dwa desery. Komputer obliczył wartość zakupów. Sprawdź, czy się nie pomylił.

RQ9hr4IQs5H0u1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R167g90TahcRk
Uzupełnij luki w równościach, wpisując poprawną wartość. 3,50 = Tu uzupełnij Tu uzupełnij gr10,95 = Tu uzupełnij Tu uzupełnij gr3  Tu uzupełnij gr+ 10  Tu uzupełnij gr= 13  Tu uzupełnij gr= 14  Tu uzupełnij gr= Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1YWpr9tSGgFZ
Uzupełnij zdanie, przeciągając w lukę odpowiednie słowo lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. Obliczenia na paragonie są 1. poprawne, 2. niepoprawne.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RY1gpDuwD1N2p1
Ćwiczenie 2
Basia poszła do sklepu po napój i bułkę. Ma w kieszeni 5 złotych. Ulubiony napój Basi kosztuje 2  45 gr, a bułka – 2  50 gr. Czy wystarczy jej pieniędzy na te zakupy?
Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawne wyrażenie lub liczbę w każdym przypadku. 2  45 gr+2  50 gr= 1. 0,5, 2. 96, 3. 2,59, 4. 0,05, 5. 4, 6. 5,5, 7. 2,55, 8. wystarczy, 9. 95, 10. nie wystarczy, 11. 4,95, 12. 2,50, 13. 2,5, 14. 4,50, 15. 5 1. 0,5, 2. 96, 3. 2,59, 4. 0,05, 5. 4, 6. 5,5, 7. 2,55, 8. wystarczy, 9. 95, 10. nie wystarczy, 11. 4,95, 12. 2,50, 13. 2,5, 14. 4,50, 15. 5 gr
5 - 1. 0,5, 2. 96, 3. 2,59, 4. 0,05, 5. 4, 6. 5,5, 7. 2,55, 8. wystarczy, 9. 95, 10. nie wystarczy, 11. 4,95, 12. 2,50, 13. 2,5, 14. 4,50, 15. 5 = 1. 0,5, 2. 96, 3. 2,59, 4. 0,05, 5. 4, 6. 5,5, 7. 2,55, 8. wystarczy, 9. 95, 10. nie wystarczy, 11. 4,95, 12. 2,50, 13. 2,5, 14. 4,50, 15. 5

Odpowiedź: Basi 1. 0,5, 2. 96, 3. 2,59, 4. 0,05, 5. 4, 6. 5,5, 7. 2,55, 8. wystarczy, 9. 95, 10. nie wystarczy, 11. 4,95, 12. 2,50, 13. 2,5, 14. 4,50, 15. 5 na napój i bułkę.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Dodając w pamięci liczby dziesiętne, dodajemy całości do całości, a części dziesiętne do części dziesiętnych, np.

RjS3IVfR6Q0ij1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1GjXlcWul4tV1
Ćwiczenie 3
Pani Mariola wybrała się na wakacje do Meksyku z dwiema walizkami ważącymi 11,6 kg10,3 kg. Ile waży bagaż pani Marioli? Uzupełnij lukę, wpisując poprawną wartość. Odpowiedź: Bagaż pani Marioli waży Tu uzupełnij kg.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Rf8hI4L2AU60W1
Ćwiczenie 4
Jaką długą drogę przebywa Piotruś, idąc do szkoły oddalonej od domu o 1,360 km i wracając z niej do domu? Uzupełnij lukę, wpisując poprawną wartość. Odpowiedź: Piotruś przebywa drogę Tu uzupełnij km.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1Mr9TSTbPYGd1
Ćwiczenie 5
Oblicz, korzystając z kalkulatora, a następnie uzupełnij luki odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę dla każdej równości. 3,032+0,478+12,1= 1. 367,507, 2. 885,231, 3. 253,622, 4. 48,81, 5. 48,80, 6. 15,615, 7. 885,201, 8. 622,14, 9. 622,134, 10. 253,602, 11. 48,8, 12. 15,610, 13. 48,88, 14. 15,62, 15. 367,547, 16. 15,6119,06+9,65+20,09= 1. 367,507, 2. 885,231, 3. 253,622, 4. 48,81, 5. 48,80, 6. 15,615, 7. 885,201, 8. 622,14, 9. 622,134, 10. 253,602, 11. 48,8, 12. 15,610, 13. 48,88, 14. 15,62, 15. 367,547, 16. 15,61565,013+55,318+1,803= 1. 367,507, 2. 885,231, 3. 253,622, 4. 48,81, 5. 48,80, 6. 15,615, 7. 885,201, 8. 622,14, 9. 622,134, 10. 253,602, 11. 48,8, 12. 15,610, 13. 48,88, 14. 15,62, 15. 367,547, 16. 15,6167,92+706,3+111,011= 1. 367,507, 2. 885,231, 3. 253,622, 4. 48,81, 5. 48,80, 6. 15,615, 7. 885,201, 8. 622,14, 9. 622,134, 10. 253,602, 11. 48,8, 12. 15,610, 13. 48,88, 14. 15,62, 15. 367,547, 16. 15,6177,087+97,808+78,707= 1. 367,507, 2. 885,231, 3. 253,622, 4. 48,81, 5. 48,80, 6. 15,615, 7. 885,201, 8. 622,14, 9. 622,134, 10. 253,602, 11. 48,8, 12. 15,610, 13. 48,88, 14. 15,62, 15. 367,547, 16. 15,6133,777+333,77= 1. 367,507, 2. 885,231, 3. 253,622, 4. 48,81, 5. 48,80, 6. 15,615, 7. 885,201, 8. 622,14, 9. 622,134, 10. 253,602, 11. 48,8, 12. 15,610, 13. 48,88, 14. 15,62, 15. 367,547, 16. 15,61
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R9WCGUSAgSatb2
Ćwiczenie 6
Pan Józek zatankował 13,6 l benzyny. Po przejechaniu 100 km dopełnił bak, dolewając 23,5 l paliwa. Ile benzyny wlał do zbiornika pan Józek podczas obu tankowań? Uzupełnij lukę, wpisując poprawną wartość. Odpowiedź: Pan Józek wlał do zbiornika Tu uzupełnij l paliwa.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1S3hJoQDv6OF2
Ćwiczenie 7
Janek ma 1,39 m wzrostu, a Pamela jest od niego o 0,18 m wyższa. Jakiego wzrostu jest Pamela? Uzupełnij lukę, wpisując poprawną wartość. Odpowiedź: Pamela ma Tu uzupełnij m wzrostu.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Sumę liczb 6,52,47 można obliczyć dwoma sposobami.

  • Rozszerzamy liczbę 6,5 dopisując na końcu 0, a następnie dodajemy w jedności do jedności, (6+2) a części setne do części setnych (50+47).

6,5+2,47=6,50+2,47=8,97.
  • Dodajemy cyfry z tych samych rzędów do siebie – jedności do jedności, części dziesiąte do części dziesiątych, itd.

    RC7vcA0tHjZhF1
    Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Ważne!

Dodając w pamięci liczby 1,573,46, otrzymujemy 4 całości i 103 części setne.

103 setne to jedna całość i 3 setne, zatem

1,57+3,46=4+1,03=5,03.
R1IVG3EpjM5B52
Ćwiczenie 8
Podczas zbiórki pieniędzy troje dzieci wrzuciło do skarbonki pieniądze. Ania wrzuciła 3,45 , Franek 2,45 , a Marta 4,45 . Ile złotych wrzucili razem? Uzupełnij lukę, wpisując poprawną wartość. Odpowiedź: Razem wrzucili Tu uzupełnij .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1DbzMMGgPKmj2
Ćwiczenie 9
Telewizor firmy „Bratek” kosztuje 2 499,99 , a telewizor firmy „Dobson” jest od niego o 500  droższy. Ile trzeba zapłacić za oba telewizory? Odpowiedź: Za oba telewizory trzeba zapłacić Tu uzupełnij .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1etB265NooKG2
Ćwiczenie 10
Do windy mogą wsiąść 4 osoby. Można ją też obciążyć przedmiotami o łącznym ciężarze 250 kg. Jeżeli obciążenie windy zostanie przekroczone, winda nie uruchomi się. Czy winda ruszy, jeżeli pan Henryk ważący 98,2 kg chce nią przewieźć fotel ważący 55,5 kg, kanapę ważącą 94,5 kg oraz kota, który waży 6 kg?
Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawne wyrażenie lub liczbę w każdym przypadku. Winda 1. 4,3, 2. 254,2, 3. ruszy, 4. 4,02, 5. 4,2, 6. mniejsze, 7. nie ruszy, 8. większe, 9. 252,2, gdyż jej obciążenie wynosi 1. 4,3, 2. 254,2, 3. ruszy, 4. 4,02, 5. 4,2, 6. mniejsze, 7. nie ruszy, 8. większe, 9. 252,2 kg i jest 1. 4,3, 2. 254,2, 3. ruszy, 4. 4,02, 5. 4,2, 6. mniejsze, 7. nie ruszy, 8. większe, 9. 252,2 o 1. 4,3, 2. 254,2, 3. ruszy, 4. 4,02, 5. 4,2, 6. mniejsze, 7. nie ruszy, 8. większe, 9. 252,2 kg niż dozwolone.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RpbaaBF4eBSzz2
Ćwiczenie 11
Oblicz w pamięci, a następnie uzupełnij luki odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę dla każdej równości. 0,4+0,5= 1. 16, 2. 0,09, 3. 11,2, 4. 1,9, 5. 0,9, 6. 2,0, 7. 6,4, 8. 8,4, 9. 1,6, 10. 12,5, 11. 1,6, 12. 3,9, 13. 3,7, 14. 1,5, 15. 15,0, 16. 12,20,6+0,9= 1. 16, 2. 0,09, 3. 11,2, 4. 1,9, 5. 0,9, 6. 2,0, 7. 6,4, 8. 8,4, 9. 1,6, 10. 12,5, 11. 1,6, 12. 3,9, 13. 3,7, 14. 1,5, 15. 15,0, 16. 12,21,3+0,6= 1. 16, 2. 0,09, 3. 11,2, 4. 1,9, 5. 0,9, 6. 2,0, 7. 6,4, 8. 8,4, 9. 1,6, 10. 12,5, 11. 1,6, 12. 3,9, 13. 3,7, 14. 1,5, 15. 15,0, 16. 12,22,6+1,3= 1. 16, 2. 0,09, 3. 11,2, 4. 1,9, 5. 0,9, 6. 2,0, 7. 6,4, 8. 8,4, 9. 1,6, 10. 12,5, 11. 1,6, 12. 3,9, 13. 3,7, 14. 1,5, 15. 15,0, 16. 12,23,6+2,8= 1. 16, 2. 0,09, 3. 11,2, 4. 1,9, 5. 0,9, 6. 2,0, 7. 6,4, 8. 8,4, 9. 1,6, 10. 12,5, 11. 1,6, 12. 3,9, 13. 3,7, 14. 1,5, 15. 15,0, 16. 12,28,9+7,1= 1. 16, 2. 0,09, 3. 11,2, 4. 1,9, 5. 0,9, 6. 2,0, 7. 6,4, 8. 8,4, 9. 1,6, 10. 12,5, 11. 1,6, 12. 3,9, 13. 3,7, 14. 1,5, 15. 15,0, 16. 12,29,3+1,9= 1. 16, 2. 0,09, 3. 11,2, 4. 1,9, 5. 0,9, 6. 2,0, 7. 6,4, 8. 8,4, 9. 1,6, 10. 12,5, 11. 1,6, 12. 3,9, 13. 3,7, 14. 1,5, 15. 15,0, 16. 12,211,8+0,7= 1. 16, 2. 0,09, 3. 11,2, 4. 1,9, 5. 0,9, 6. 2,0, 7. 6,4, 8. 8,4, 9. 1,6, 10. 12,5, 11. 1,6, 12. 3,9, 13. 3,7, 14. 1,5, 15. 15,0, 16. 12,2
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1RPsQ4JXuC8B2
Ćwiczenie 12
Oblicz w pamięci, a następnie uzupełnij luki odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę dla każdej równości. 0,41+0,52= 1. 1,44, 2. 0,94, 3. 1,45, 4. 1,1@@1,10, 5. 61,91, 6. 1,59, 7. 1,57, 8. 1,12, 9. 1,33, 10. 1,48, 11. 33,68, 12. 1,3@@1,30, 13. 1,36, 14. 33,67, 15. 61,97, 16. 1,11, 17. 0,93, 18. 1,46, 19. 61,9@@61,9061+0,9= 1. 1,44, 2. 0,94, 3. 1,45, 4. 1,1@@1,10, 5. 61,91, 6. 1,59, 7. 1,57, 8. 1,12, 9. 1,33, 10. 1,48, 11. 33,68, 12. 1,3@@1,30, 13. 1,36, 14. 33,67, 15. 61,97, 16. 1,11, 17. 0,93, 18. 1,46, 19. 61,9@@61,9033+0,67= 1. 1,44, 2. 0,94, 3. 1,45, 4. 1,1@@1,10, 5. 61,91, 6. 1,59, 7. 1,57, 8. 1,12, 9. 1,33, 10. 1,48, 11. 33,68, 12. 1,3@@1,30, 13. 1,36, 14. 33,67, 15. 61,97, 16. 1,11, 17. 0,93, 18. 1,46, 19. 61,9@@61,900,16+1,3= 1. 1,44, 2. 0,94, 3. 1,45, 4. 1,1@@1,10, 5. 61,91, 6. 1,59, 7. 1,57, 8. 1,12, 9. 1,33, 10. 1,48, 11. 33,68, 12. 1,3@@1,30, 13. 1,36, 14. 33,67, 15. 61,97, 16. 1,11, 17. 0,93, 18. 1,46, 19. 61,9@@61,900,62+0,82= 1. 1,44, 2. 0,94, 3. 1,45, 4. 1,1@@1,10, 5. 61,91, 6. 1,59, 7. 1,57, 8. 1,12, 9. 1,33, 10. 1,48, 11. 33,68, 12. 1,3@@1,30, 13. 1,36, 14. 33,67, 15. 61,97, 16. 1,11, 17. 0,93, 18. 1,46, 19. 61,9@@61,900,91+0,19= 1. 1,44, 2. 0,94, 3. 1,45, 4. 1,1@@1,10, 5. 61,91, 6. 1,59, 7. 1,57, 8. 1,12, 9. 1,33, 10. 1,48, 11. 33,68, 12. 1,3@@1,30, 13. 1,36, 14. 33,67, 15. 61,97, 16. 1,11, 17. 0,93, 18. 1,46, 19. 61,9@@61,900,35+0,95= 1. 1,44, 2. 0,94, 3. 1,45, 4. 1,1@@1,10, 5. 61,91, 6. 1,59, 7. 1,57, 8. 1,12, 9. 1,33, 10. 1,48, 11. 33,68, 12. 1,3@@1,30, 13. 1,36, 14. 33,67, 15. 61,97, 16. 1,11, 17. 0,93, 18. 1,46, 19. 61,9@@61,900,87+0,7= 1. 1,44, 2. 0,94, 3. 1,45, 4. 1,1@@1,10, 5. 61,91, 6. 1,59, 7. 1,57, 8. 1,12, 9. 1,33, 10. 1,48, 11. 33,68, 12. 1,3@@1,30, 13. 1,36, 14. 33,67, 15. 61,97, 16. 1,11, 17. 0,93, 18. 1,46, 19. 61,9@@61,90
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RYUo34WMZ7GP12
Ćwiczenie 13
Oblicz w pamięci, a następnie uzupełnij luki odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę dla każdej równości. 1,413+1,52= 1. 10,03, 2. 15,56, 3. 2,933, 4. 10@@10,0@@10,00, 5. 11,303, 6. 10,5, 7. 16,44, 8. 16,2, 9. 3,465, 10. 5,953, 11. 12,9@@12,90, 12. 11,3@@11,30, 13. 12,09, 14. 16@@16,0@@16,0012,61+2,95= 1. 10,03, 2. 15,56, 3. 2,933, 4. 10@@10,0@@10,00, 5. 11,303, 6. 10,5, 7. 16,44, 8. 16,2, 9. 3,465, 10. 5,953, 11. 12,9@@12,90, 12. 11,3@@11,30, 13. 12,09, 14. 16@@16,0@@16,001,33+8,67= 1. 10,03, 2. 15,56, 3. 2,933, 4. 10@@10,0@@10,00, 5. 11,303, 6. 10,5, 7. 16,44, 8. 16,2, 9. 3,465, 10. 5,953, 11. 12,9@@12,90, 12. 11,3@@11,30, 13. 12,09, 14. 16@@16,0@@16,002,165+1,3= 1. 10,03, 2. 15,56, 3. 2,933, 4. 10@@10,0@@10,00, 5. 11,303, 6. 10,5, 7. 16,44, 8. 16,2, 9. 3,465, 10. 5,953, 11. 12,9@@12,90, 12. 11,3@@11,30, 13. 12,09, 14. 16@@16,0@@16,003,62+2,333= 1. 10,03, 2. 15,56, 3. 2,933, 4. 10@@10,0@@10,00, 5. 11,303, 6. 10,5, 7. 16,44, 8. 16,2, 9. 3,465, 10. 5,953, 11. 12,9@@12,90, 12. 11,3@@11,30, 13. 12,09, 14. 16@@16,0@@16,008,91+7,09= 1. 10,03, 2. 15,56, 3. 2,933, 4. 10@@10,0@@10,00, 5. 11,303, 6. 10,5, 7. 16,44, 8. 16,2, 9. 3,465, 10. 5,953, 11. 12,9@@12,90, 12. 11,3@@11,30, 13. 12,09, 14. 16@@16,0@@16,009,35+1,95= 1. 10,03, 2. 15,56, 3. 2,933, 4. 10@@10,0@@10,00, 5. 11,303, 6. 10,5, 7. 16,44, 8. 16,2, 9. 3,465, 10. 5,953, 11. 12,9@@12,90, 12. 11,3@@11,30, 13. 12,09, 14. 16@@16,0@@16,0011,87+1,03= 1. 10,03, 2. 15,56, 3. 2,933, 4. 10@@10,0@@10,00, 5. 11,303, 6. 10,5, 7. 16,44, 8. 16,2, 9. 3,465, 10. 5,953, 11. 12,9@@12,90, 12. 11,3@@11,30, 13. 12,09, 14. 16@@16,0@@16,00
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Jeżeli dodawanie w pamięci jest za trudne i nie możemy skorzystać z kalkulatora, wykorzystujemy sposób pisemny. Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym wykonujemy podobnie jak pisemne dodawanie liczb naturalnych. Pamiętajmy jednak, że musimy dodać całości do całości, części dziesiąte do dziesiątych, części setne do setnych itd. Wobec tego trzeba liczby zapisać tak, by przecinki w obu liczbach znalazły się jeden pod drugim.

R1b4m4ciP0zvR1
Animacja przedstawia w jaki sposób możemy dodawać liczby dziesiętne sposobem pisemnym.
2
Ćwiczenie 14

Oblicz sposobem pisemnym. Wpisz odpowiednie cyfry w puste kratki.

RWDsNFNuwiJW1
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
RBC67IwJ8sHLJ
zapis pisemny wierszami pierwszy wiersz dodawania18,362drugi wiersz dodawania21,427wiersz wynikuTu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RCCk4iuqGGO46
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
ReDNhfueQmzkJ
zapis pisemny wierszami pierwszy wiersz dodawania173,89drugi wiersz dodawania46,945wiersz wynikuTu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15

Oblicz sposobem pisemnym. Wpisz odpowiednie cyfry w puste kratki.

R124XdyU9j3sQ
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
RsT7HjF9aIMbb
zapis pisemny wierszami pierwszy wiersz dodawania78,365drugi wiersz dodawania23,437wiersz wynikuTu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1EnPDaxs71MH
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Ry1bUNihvs0yq
zapis pisemny wierszami pierwszy wiersz dodawania399,23drugi wiersz dodawania20,679wiersz wynikuTu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1DigTm1JLfpX3
Ćwiczenie 16
Oblicz w pamięci, a następnie uzupełnij luki odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę dla każdej równości. 0,012+3,498= 1. 500,8, 2. 620,333, 3. 500,83@@500,830, 4. 174,894, 5. 995,055, 6. 28,71, 7. 101,11@@101,110, 8. 101,111, 9. 3,53, 10. 28,77, 11. 3,511, 12. 774,21, 13. 995,052, 14. 101,1, 15. 3,51@@3,510, 16. 500,834, 17. 174,895, 18. 620,331, 19. 774,229,09+19,62= 1. 500,8, 2. 620,333, 3. 500,83@@500,830, 4. 174,894, 5. 995,055, 6. 28,71, 7. 101,11@@101,110, 8. 101,111, 9. 3,53, 10. 28,77, 11. 3,511, 12. 774,21, 13. 995,052, 14. 101,1, 15. 3,51@@3,510, 16. 500,834, 17. 174,895, 18. 620,331, 19. 774,22543,023+77,308= 1. 500,8, 2. 620,333, 3. 500,83@@500,830, 4. 174,894, 5. 995,055, 6. 28,71, 7. 101,11@@101,110, 8. 101,111, 9. 3,53, 10. 28,77, 11. 3,511, 12. 774,21, 13. 995,052, 14. 101,1, 15. 3,51@@3,510, 16. 500,834, 17. 174,895, 18. 620,331, 19. 774,22767,92+6,3= 1. 500,8, 2. 620,333, 3. 500,83@@500,830, 4. 174,894, 5. 995,055, 6. 28,71, 7. 101,11@@101,110, 8. 101,111, 9. 3,53, 10. 28,77, 11. 3,511, 12. 774,21, 13. 995,052, 14. 101,1, 15. 3,51@@3,510, 16. 500,834, 17. 174,895, 18. 620,331, 19. 774,228,004+987,048= 1. 500,8, 2. 620,333, 3. 500,83@@500,830, 4. 174,894, 5. 995,055, 6. 28,71, 7. 101,11@@101,110, 8. 101,111, 9. 3,53, 10. 28,77, 11. 3,511, 12. 774,21, 13. 995,052, 14. 101,1, 15. 3,51@@3,510, 16. 500,834, 17. 174,895, 18. 620,331, 19. 774,2287,087+87,807= 1. 500,8, 2. 620,333, 3. 500,83@@500,830, 4. 174,894, 5. 995,055, 6. 28,71, 7. 101,11@@101,110, 8. 101,111, 9. 3,53, 10. 28,77, 11. 3,511, 12. 774,21, 13. 995,052, 14. 101,1, 15. 3,51@@3,510, 16. 500,834, 17. 174,895, 18. 620,331, 19. 774,2263,777+37,333= 1. 500,8, 2. 620,333, 3. 500,83@@500,830, 4. 174,894, 5. 995,055, 6. 28,71, 7. 101,11@@101,110, 8. 101,111, 9. 3,53, 10. 28,77, 11. 3,511, 12. 774,21, 13. 995,052, 14. 101,1, 15. 3,51@@3,510, 16. 500,834, 17. 174,895, 18. 620,331, 19. 774,22490,808+10,022= 1. 500,8, 2. 620,333, 3. 500,83@@500,830, 4. 174,894, 5. 995,055, 6. 28,71, 7. 101,11@@101,110, 8. 101,111, 9. 3,53, 10. 28,77, 11. 3,511, 12. 774,21, 13. 995,052, 14. 101,1, 15. 3,51@@3,510, 16. 500,834, 17. 174,895, 18. 620,331, 19. 774,22
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1Bx1cCeH7NBt3
Ćwiczenie 17
Uzupełnij poniższe równości odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę dla każdej równości. 1. 1530,01, 2. 876, 3. 875,02, 4. 543,35, 5. 1530,99, 6. 875,34, 7. 543,45, 8. 1998,03, 9. 1998,33, 10. 875@@875,0@@875,00 -352,34=191,111. 1530,01, 2. 876, 3. 875,02, 4. 543,35, 5. 1530,99, 6. 875,34, 7. 543,45, 8. 1998,03, 9. 1998,33, 10. 875@@875,0@@875,00 -999,01=999,021. 1530,01, 2. 876, 3. 875,02, 4. 543,35, 5. 1530,99, 6. 875,34, 7. 543,45, 8. 1998,03, 9. 1998,33, 10. 875@@875,0@@875,00 -763,99=111,011. 1530,01, 2. 876, 3. 875,02, 4. 543,35, 5. 1530,99, 6. 875,34, 7. 543,45, 8. 1998,03, 9. 1998,33, 10. 875@@875,0@@875,00 -879,98=651,01
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.