Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Wprowadzenie

Ćwiczenie 1
R1ScyFW6i3Uvs1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadanie na rozgrzewkę

Ćwiczenie 2
REVL6C2EeO7Eg1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R7RLsaxNOQ9eN1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008O4B6v32_0000000Y

Trudne początki i plan Marshalla

R19W3ImifTm541
Plan Marschalla
Krystian Chariza i zespół,

Po zakończeniu II wojny światowej okazało się, że nie tylko Polska, lecz także wiele innych państw europejskich zostało bardzo zniszczonych. Ludzie byli zmęczeni wojną, chcieli żyć normalnie, tymczasem wciąż musieli się borykać z wieloma problemami. Brakowało też pieniędzy na pomoc dla nich. W tej sytuacji finansowego wsparcia Europie udzieliły Stany Zjednoczone. Pomoc ta nazywana jest planem Marshalla. Dzięki otrzymanym pieniądzom Europejczykom udało się rozruszać gospodarkę i osiągnąć niespotykany w historii wzrost gospodarczy. Podniósł się także poziom życia ludności.

Polecenie 1

Podaj po jednym przykładzie symbolu oznaczającego na plakatach:

  • pomoc amerykańską,

  • współpracę i wspólnotę państw europejskich.

j0000008O4B6v32_0000001S

Współpraca i wspólnota państw europejskich

Przywódcy państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej uznali, że współpraca gospodarcza przyniesie ich krajom większe korzyści niż dbanie tylko o własne interesy. Dostrzegli, że mimo toczonych wcześniej wojen państwa te więcej łączy, niż dzieli. Zauważyli wspólne korzenie historyczne i cywilizacyjne oparte na wartościach chrześcijańskich oraz prawie i filozofii grecko‑rzymskiej. Postanowili owe powiązania promować i wzmacniać. W tym celu tworzyli kolejne organizacje międzynarodowe.

Ćwiczenie 4
R1bliZGEE3xMg1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008O4B6v32_0000001X

Stopniowa integracja

Proces budowania więzi między państwami europejskimi trwał latami. W miarę upływu czasu do powstającej wspólnoty przyłączały się kolejne kraje.

R1Apbijdbu9vY1
Integracja europejska
Krystian Chariza i zespół,
1
Ćwiczenie 5
RKBibwrqnTxAP1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Dlaczego Hiszpania, Portugalia oraz Grecja przystąpiły do EWG później niż niektóre inne państwa Europy Zachodniej? Co działo się w tych krajach w latach powojennych?

j0000008O4B6v32_0000002B

Droga Polski do zjednoczonej Europy

Związek Radziecki nie przyjął planu Marshalla. Nie zgodził się także, by przyjęła go Polska ani inne państwa z tak zwanego bloku wschodniego. Państwa te należały do struktur wojskowych i gospodarczych podległych Związkowi Radzieckiemu. Można powiedzieć, że stosunki międzynarodowe tych państw zostały podporządkowane Związkowi Radzieckiemu.

Dopiero po obaleniu rządów komunistycznych i rozpadzie ZSRR Polska odzyskała suwerenność i mogła sama kształtować swoje relacje z innymi krajami. Polacy zdecydowali, że będą się ubiegać o wejście do organizacji zachodnioeuropejskich.

Ćwiczenie 6
RsL1vYGkMhyz11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3

„Ścieżka historii Wrocławia” ułożona została z płyt chodnikowych wykonanych z brązu. Znajduje się na placu Nankiera we Wrocławiu. Możesz ją obejrzeć na stronie internetowej.

Zaprojektuj graficznie płyty obrazujące drogę Polski do Unii Europejskiej.

j0000008O4B6v32_0000002M

Eurosceptycy i euroentuzjaści

Sceptyk
Definicja: Sceptyk

Osoba krytycznie odnosząca się do wszystkiego, wątpiąca o wszystkim.

Entuzjasta
Definicja: Entuzjasta

Osoba ożywiona jakąś ideą, pełna zapału do działania, zapalony wielbiciel kogoś lub czegoś.

Polecenie 4

Przeczytaj podane opinie. Określ, która z nich jest sceptyczna, a która entuzjastyczna. Zapisz pytania do ich autorów.

Wypowiedź Doktora Jerzego Kwiecińskiego, byłego wiceministra rozwoju regionalnego:

Polska w Unii Europejskiej. Mija siedem lat, czy było warto - ocenia dr Jerzy Kwieciński, ekspert BCCAgnieszka Domka‑Rybka
Agnieszka Domka‑Rybka Polska w Unii Europejskiej. Mija siedem lat, czy było warto - ocenia dr Jerzy Kwieciński, ekspert BCC

Już 7 lat jesteśmy w Unii Europejskiej i czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo zmieniło się nasze życie w czasie tych paru lat. Naszą obecność w Unii traktujemy jako coś normalnego. To dobrze. Wzrosło znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Czujemy się pełnoprawnymi obywatelami Europy. Jesteśmy społeczeństwem, które mocno popiera integrację europejską. Rośnie zamożność Polaków i zmniejsza się dystans do bogatszych krajów. Wzrosły inwestycje zagraniczne w Polsce. Coraz więcej z nas wyjeżdża za granicę na wypoczynek i w sprawach zawodowych. Najbardziej widoczne przejawy naszego członkostwa w UE to swoboda poruszania się po Unii i wsparcie z funduszy europejskich. Dzięki funduszom unijnym realizujemy największy od setek lat plan inwestycyjny. Realizujemy największy w historii program rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego. Duże środki zostały także skierowane na infrastrukturę ochrony środowiska, energetykę, uczelnie wyższe, kulturę i dziedzictwo narodowe, sektor zdrowia. W całym kraju widzimy tablice informujące o wsparciu inwestycji z UE. Realizujemy tysiące projektów w sferze edukacji, rynku pracy, integracji społecznej oraz szkoleń dla firm i pracowników.

Polska w Unii Europejskiej. Mija siedem lat, czy było warto - ocenia dr Jerzy Kwieciński, ekspert BCC

Ćwiczenie 7
R16o3ATG2g2u51
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Zadaj pytanie jej autorowi.

uzupełnij treść

Wypowiedzi z dyskusji na forum „Polityka.pl”:

Prawdziwe koszta członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Prawdziwe koszta członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Polska dostaje z budżetu unijnego więcej niż do niego wpłaca, ale przecież prawdziwy koszt polskiego członkostwa w Unii jest znacznie większy niż te składki. Należy do niego wliczyć przede wszystkim transfery zysków z Polski na zachód Unii, wynikłe ze zniesienia barier w przepływie kapitału (w tym np. do Wielkiej Brytanii) oraz olbrzymie straty wynikłe z konieczności dostosowania się w Polsce do wymogów unijnych, w tym np. gigantyczne wręcz straty związane z koniecznością likwidacji w Polsce już nie tylko poszczególnych fabryk, lecz także całych gałęzi przemysłu (np. stoczni), oraz również gigantyczne wręcz koszty dostosowania się Polski do unijnych przepisów, np. przy budowie dróg.

[...]

A to dostosowanie gospodarki Polski do tzw. cywilizowanego świata polega przecież na ustawieniu Polski w roli rynku zbytu dla zachodnich firm oraz w roli dostarczyciela taniej siły roboczej dla Zachodu. Dawniej takie państwa, jak dzisiejsza Polska, nazywane były po prostu koloniami... :-( Dwa mln naszych rodaków musiało szukać zatrudnienia poza granicami Polski głównie dlatego, że w Polsce zlikwidowano od początku roku 1990 ponad 5 milionów miejsc pracy. Zgoda, ci Polacy zatrudnieni tymczasowo za granicą wysyłają do Polski pieniądze, ale tak samo jest na Filipinach czy też w Bangladeszu, czyli w krajach żyjących, tak jak Polska, z eksportu taniej siły roboczej.

Prawdziwe koszta członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Ćwiczenie 9
R1AHKfK7zuoF81
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Zadaj pytanie jej autorowi.

uzupełnij treść
Polecenie 5

Sformułuj definicje pojęć:

  • eurosceptyk,

  • euroentuzjasta.

j0000008O4B6v32_0000003O

Podsumowanie

Co wiem?

Tworzenie wspólnej polityki europejskiej jest procesem trudnym i długotrwałym. Polska włączyła się do niego po upadku rządów komunistycznych, a w struktury Unii Europejskiej weszła w 2004 roku.

Co potrafię?
  • Sformułować definicję pojęcia.

  • Porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej.

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Zapamiętaj!

Kto według Ciebie ma więcej racji: eurosceptyk czy euroentuzjasta?