Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RQHvkpvIB0qus
Zdjęcie przedstawia głowy uśmiechniętych dzieci o jasnych włosach – dziewczynki i chłopczyka. Mają rozwiane włosy. Dzieci wychylają się zza zielono‑czerwonego żywopłotu. Tło jest zamazane, żółto‑zielone. Zdjęcie zostało wykonane w świetle dziennym.

Drzewo i pociąg – metafory dorastania

Twarze uśmiechniętych dzieci
Źródło: pixaby, domena publiczna.

Dziecko, nastolatek, dorosły. Każdy z nas przechodzi w życiu przez te etapy. Jednak różnie postrzegamy to, w jaki sposób się zmieniamy. Rozumienie, wyobrażenia na temat tego, czym są 'dziecięcość' i 'dorosłość', w dużej mierze kształtują naszą samoocenę.

Dzieci i nastolatki nierzadko marzą o dorosłości. Wyobrażają sobie, jak wiele zyskają, gdy osiągną pełnoletniość. Z kolei niejednemu dorosłemu zdarza się zatęsknić za latami dzieciństwa lub z nostalgią wspominać, co utracił wraz z ich odejściem. Albo też z pogardą spoglądać na fascynacje czasu młodości, uznając je za niegodne człowieka dorosłego. Zazwyczaj doceniamy każdy z tych etapów, gdy mamy je za sobą.

Wartości, które odrzucamy lub przyjmujemy w procesie dorastania i dojrzewania, decydują o tym, kim się stajemy jako dorośli. Kształtują nasze rozumienie świata, a także nasz stosunek do samych siebie. Wszystko to składa się na wizerunek człowieka dorosłego. Tworzymy go, pracując nad nim przez całe życie.

Już wiesz

Wyjaśnij, czym jest dla ciebie 'dorosłość'. Jak ją rozumiesz? Jakie obowiązki nakłada na człowieka i jakie możliwości przed nim otwiera? Uzasadnij swoje zdanie.

R1KgwyPRrkHi2
(Uzupełnij).
j00000005NB3v28_0000000E
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

O trzech sposobach pisania dla dzieci C. S. Lewisaj00000005NB3v28_000tp001C. S. Lewisa

Clive Staples Lewis19631898

Clive Staples Lewis

Angielski pisarz, literaturoznawca, teolog chrześcijański, wykładowca na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridgej00000005NB3v28_000tp002Cambridge. Znany jest przede wszystkim jako autor siedmiotomowego cyklu Opowieści z Narnii (1950–1956). Literacka spuścizna Lewisa jest jednak znacznie bogatsza i obejmuje m.in. Trylogię kosmiczną (1938–1945) oraz obfity i zróżnicowany nurt pisarstwa religijno‑filozoficznego. C. S. LewisLewisC. S. Lewis był przyjacielem J. R. R. TolkienaTolkienJ. R. R. Tolkiena i członkiem grupy 'InklingówInklingowieInklingów'.

Lewis
Tolkien
Inklingowie

Dorosłym być, czyli na czym polega rozwój?

Clive Staples Lewis O trzech sposobach pisania dla dzieci

Współczesny świat krytyki używa słowa 'dorosły' jako wyrazu aprobaty. Jest wrogi temu, co określa mianem 'nostalgii', i pogardliwy wobec tego, co nazywa 'Piotrusio‑Panteizmem'. Stąd człowiek, który przyznaje się, że karły, olbrzymy, mówiące zwierzęta i wiedźmy wciąż są mu drogie w wieku lat pięćdziesięciu trzech, nie będzie raczej wychwalany za zachowanie młodości, lecz stanie się obiektem pogardy i współczucia jako ograniczony w rozwoju. Spędzę tu trochę czasu, broniąc się przed takimi oskarżeniami nie dlatego, że fakt, czy ktoś mną pogardza lub mi współczuje, ma wielkie znaczenie, ale dlatego, że ta obrona jest ściśle związana z moim poglądem na baśń i na literaturę w ogóle. Obrona ta zawiera trzyj00000005NB3v28_000tp003trzy wnioski.

  1. Odpowiem po prostu tu quoquej00000005NB3v28_000tp004tu quoque. Krytycy, którzy traktują dorosłość jako wyraz aprobaty zamiast jako termin opisowy, nie mogą sami być dorośli. Przejmowanie się byciem dorosłym, podziwianie dorosłości, ponieważ jest dorosła, wstyd z powodu podejrzenia o dziecinność – wszystkie te zjawiska są oznakami dzieciństwa i dorastania. Podczas dzieciństwa i dorastania są to, w umiarkowanej ilości, zdrowe symptomy. Młode istoty powinny chcieć dorastać. Ale przenoszenie w pełnoletniość czy nawet wiek dojrzały tej troski o bycie dorosłym jest właśnie oznaką ograniczenia w rozwoju. Kiedy miałem dziesięć lat, czytałem baśnie po kryjomu i wstydziłbym się wtedy, gdyby ktoś się o tym dowiedział. Teraz, w wieku lat pięćdziesięciu, czytam je otwarcie. Stając się mężczyzną, odłożyłem na bok rzeczy dziecinne, łącznie ze strachem przed dziecinnością i chęcią bycia bardzo dorosłym.

  2. Nowoczesne poglądy zdają się zawierać błędną ideę dorastania. Oskarżają nas one o ograniczony rozwój, ponieważ nie straciliśmy zamiłowań, jakie mieliśmy w dzieciństwie. Ale przecież ograniczony rozwój nie polega na nietraceniu starych rzeczy, lecz na niezyskiwaniu nowych. Dziś lubię wino reńskie, które z pewnością nie smakowałoby mi w dzieciństwie. Ale wciąż lubię też lemoniadę. Nazywam to wzrostem i rozwojem, ponieważ zostałem wzbogacony – zamiast jednego upodobania mam teraz dwa. Ale jeśli miałbym stracić zamiłowanie do lemoniady, zanim zyskałbym zamiłowanie do wina, nie byłby to rozwój, lecz po prostu zmiana. Teraz lubię Tołstojaj00000005NB3v28_000tp005Tołstoja, Jane Austenj00000005NB3v28_000tp006Jane Austen i Trollope’aj00000005NB3v28_000tp007Trollope’a, a także baśnie i nazywam to wzrostem. Gdybym miał stracić baśnie, aby polubić tych pisarzy, nie rozwinąłbym się, tylko zmienił. Drzewo rośnie, ponieważ zyskuje nowe pierścienie; pociąg nie rośnie przez opuszczanie jednej stacji i dotarcie do następnej. W rzeczywistości sprawa jest jeszcze głębsza i bardziej skomplikowana. Uważam, że mój wzrost jest równie widoczny, gdy teraz czytam baśnie, jak przy tym, gdy czytam teraz powieściopisarzy, ponieważ dziś z lektury baśni wyciągam więcej przyjemności niż w dzieciństwie – dając z siebie więcej, więcej również otrzymuję. Ale nie ma to tutaj wielkiego znaczenia. Nawet gdyby chodziło tylko o zamiłowanie do dorosłej literatury dodane do niezmienionego upodobania do literatury dziecięcej, dodatek ten i tak powinien nosić miano wzrostu, podczas gdy proces zwykłego porzucania jednego pakunku, aby podnieść drugi, nim nie jest. Prawdą jest oczywiście to, że proces wzrostu zawiera, przypadkiem i na nieszczęście, pewne utraty. Ale nie są one istotą wzrostu, z pewnością zaś nie tym, co czyni go godnym podziwu czy pożądanym. Gdyby tak było, gdyby porzucanie pakunków i pozostawianie za sobą kolejnych stacji miało być istotą i zaletą wzrostu, dlaczego mielibyśmy poprzestać na dorosłości? Dlaczego słowo starczy nie miałoby być również wyrazem aprobaty? Dlaczego nie gratulować sobie wypadania zębów i włosów? Niektórzy krytycy zdają się mylić wzrost z ceną wzrostu i chcą na dodatek, aby ta cena była o wiele wyższa niż w rzeczywistości.

j00000005NB3v28_00000_BIB_001 Źródło: Clive Staples Lewis, O trzech sposobach pisania dla dzieci, tłum. D. Kurek, „Tygodnik Powszchny” 2006, nr 5, s. 4.
j00000005NB3v28_000tp003
j00000005NB3v28_000tp004
j00000005NB3v28_000tp005
j00000005NB3v28_000tp007
j00000005NB3v28_000tp006
j00000005NB3v28_000tp001
j00000005NB3v28_000tp002
j00000005NB3v28_0000001H
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Teksty kultury

Po przeczytaniu powyższego fragmentu tekstu Clive'a Staplesa Lewisa wykonaj poniższe ćwiczenia.

RSlfMhLU4VAyl1
Ćwiczenie 1.1
Zadanie interaktywne polegające na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1.2
Rkom2IwCjiagL
Zadanie interaktywne polegające na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1.3
RYN2fxb1AHTHU
Zadanie interaktywne, które polega na przyporządkowaniu stwierdzeń do odpowiedniej grupy.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
RYbvgYDrvBq2p
Ćwiczenie 1.4
Zadanie interaktywne polegające na umieszczeniu haseł w odpowiednim miejscu tabeli.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 1.1

Zaproponuj kilka dodatkowych przykładów, którymi twoim zdaniem można by  uzupełnić tabelę z poprzedniego ćwiczenia.

uzupełnij treść
RO6hkkdIjWF5S
Ćwiczenie 1.5
Zadanie polegające na połączeniu w pary odpowiednich elementów.
Źródło: Learnetic S.A, licencja: CC BY 4.0.
1
Polecenie 1.2

Na podstawie fragmentu tekstu Lewisa sformułuj tezę, której pisarz dowodzi w swoich rozważaniach.

uzupełnij treść
1
Polecenie 1.3

Wynotuj z tekstu wszystkie argumenty, którymi posłużył się Lewis, by dowieść słuszności swej tezy.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 1.6
R1OG3EqFouHIM
Zadanie interaktywne polegające na wyborze prawidłowych odpowiedzi.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 1.4

W cytowanym fragmencie Lewis odwołuje się do dwóch metafor – drzewa oraz pociągu. Która z nich lepiej oddaje twoje rozumienie procesu dorastania i dojrzewania? Uzasadnij swoje zdanie.

uzupełnij treść
j00000005NB3v28_0000002I
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

1
Polecenie 2

Zastanów się i odpowiedz, jakie upodobania z wczesnego dzieciństwa lub wieku, w którym obecnie się znajdujesz, chciałbyś/–ałabyś zachować jako człowiek dorosły? Uzasadnij swoją odpowiedź.

uzupełnij treść
Polecenie 3
R6HUZGinBKeIH
Zadanie interaktywne polegające na stworzeniu krzyżówki.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3

Korzystając z materiałów zawartych w lekcji, zapisz co najmniej pięć skojarzeń z hasłem 'młodość'.

R149hOa1XPNDC
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 4

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, jaki sposób odczuwania świata jest ci bliższy, dorosłych czy dzieci? W argumentacji odwołaj się do tekstu O trzech sposobach pisania dla dzieci C. S. Lewisa oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

uzupełnij treść
R1UusAXL6GTYJ1
Zadanie interaktywne polegające na ułożeniu słów kluczowych w odpowiedniej kolejności.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji. Słowa klucze: dzieciństwo, dojrzewanie, dorosłość, baśń.

R1CaWSCIkaASC
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.