Strona główna Działania na pierwiastkach sześciennych.
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Izabella Krzanak

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VII

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć

Działania na pierwiastkach sześciennych.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowana technologia pomoże w efektywnym uczeniu i w realizacji celu.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń pozna działania na pierwiastkach sześciennych oraz sposoby ich wykorzystania.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń zna twierdzenia na pierwiastek trzeciego stopnia z iloczynu i z ilorazu liczb.

 2. Uczeń korzysta w obliczeniach z twierdzeń o mnożeniu i dzieleniu pierwiastków trzeciego stopnia.

 3. Uczeń wyłącza czynnik przed znak pierwiastka.

 4. Uczeń włącza czynnik pod znak pierwiastka.

9. Metody i formy pracy

Metody:

 • prezentacja  materiałów

 • ćwiczenia z wykorzystaniem TIK

 • dyskusja 

Formy:

 • praca indywidualna

 • praca zbiorowa

10. Środki dydaktyczne

 • platforma epodreczniki.pl

 • youtube

 • matzoo

 • formularz google

11. Wymagania w zakresie technologii

Uczeń powinien mieć laptop bądź komputer z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta ewaluacyjna została przygotowana w formularzu google:https://forms.gle/eSLuAzTNC7ukkFNt9

Zawiera ona pytania: 

1. Które z zastosowanych podczas dzisiejszej lekcji narzędzi podobały Ci się najbardziej?

 1. film

 2. zadania interaktywne 

 3. matzoo

 4.  e‑podreczniki 

2. Najlepiej z dzisiejszej lekcji zapamiętałem/am...

3. W nauce dzisiaj przeszkadzało mi...

4. Wypisz zagadnienia, które nie są jeszcze do końca zrozumiałe 

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Ilośc przykładów przerobionych na lekcji zależy od poziomu klasy, od tempa pracy. Można je zarówno ograniczyć lub zwiększyć ich ilość. W materiałach jest więcej przykładów.

Ewaluacja lekcji jest przygotowana na dwa sposoby. Jeżli uczniowie mają konto na google to mogą wypełnić ją w formularzu online, a jeżeli go nie mają to mogą to zrobić np. na kartce, czy w jakiejś inne j formie.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć