Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W tym materiale poznasz pojęcia i twierdzenia związane z pierwiastkami.

 • Pierwiastkiem kwadratowym z liczby nieujemnej a nazywamy liczbę nieujemną b taką, która podniesiona do drugiej potęgi jest równa a.
  Zatem, dla dowolnej liczby nieujemnej a: a=b wtedy i tylko wtedy, gdy b2=ab0.

 • Pierwiastkiem sześciennym z liczby a nazywamy taką liczbę b, która podniesiona do trzeciej potęgi jest równa a.
  Zatem, dla dowolnej liczby a: a3=b wtedy i tylko wtedy, gdy b3=a.

Zauważmy, że powyższe definicje różnią się założeniami dla liczb ab. Ponieważ b2 jest zawsze liczbą nieujemną, to pierwiastki kwadratowe obliczamy wyłącznie z liczb nieujemnych. Natomiast b3 może być zarówno ujemne, jak i nieujemne, dlatego pierwiastek sześcienny obliczamy z dowolnej liczby a.
Podobnie możemy zapisać definicje pierwiastka stopnia n większego niż 1, pamiętając o odpowiednim założeniu dotyczącym liczby podpierwiastkowej.

 • Jeśli n jest liczbą parzystą większą od 1, to pierwiastkiem stopnia n z liczby nieujemnej a nazywamy liczbę nieujemną b taką, która podniesiona do potęgi n jest równa a.

  an=bbn=a
 • Jeśli n jest liczbą nieparzystą większą od 1 to pierwiastkiem stopnia n z liczby a nazywamy liczbę b taką, która podniesiona do potęgi n jest równa a.

  an=bbn=a
Działania na pierwiastkach
Twierdzenie: Działania na pierwiastkach

Jeśli ab są liczbami nieujemnymi, nm są liczbami naturalnymi większymi od 1, k jest dodatnią liczbą naturalną, to:

 • a·bn=an·bn

 • abn=anbn, b0

 • ann=a

 • ank=akn

 • amn=an·m

Jeśli w powyższym twierdzeniu liczby nm (stopnie pierwiastków) są nieparzyste, to twierdzenie pozostanie prawdziwe również dla ujemnych liczb podpierwiastkowych (a lub b).