Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ten materiał poświęcony jest zadaniom związanym z działaniami na pierwiastkach. Aby przypomnieć sobie podstawowe wiadomości na ich temat, zapoznaj się z poniższymi przykładami.

Przykład 1

Zapoznaj się z przykładami przedstawiającymi sposoby mnożenia wyrażeń zawierających pierwiastki.

R1bRJXU2hAqDX1
Animacja przedstawia w jaki sposób obliczyć iloczyn dwóch liczb, które zawierają pierwiastki.
Przykład 2

Zapoznaj się z przykładami przedstawiającymi sposoby wykonywania działań na wyrażeniach zawierających pierwiastki.

RNdocQMeehq4K1
Animacja przedstawia jak uprościć pewne wyrażenie zawierające pierwiastki.
Przykład 3

Zapoznaj się z przykładami przedstawiającymi sposoby usuwania niewymierności z mianownika ułamka.

R1YXtaN7qAQkk1
Animacja przedstawia w jaki sposób możemy usunąć niewymierność z mianownika ułamka.
R1ayg1FPwRRim1
Ćwiczenie 1
Ile jest równa wartość wyrażenia -200-8-550-232? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. - 25 2 , 2. 25 2 , 3. - 41 2 , 4. 41 2
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RqcTQdmtuQuVK1
Ćwiczenie 2
Ile jest równa wartość wyrażenia 10293-1923-1893-1083+373? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 3 3 3 - 3 4 3 , 2. 4 3 3 - 3 4 3 - 6 7 3 , 3. 4 3 3 - 3 4 3 + 6 7 3 , 4. 3 4 3 - 4 3 3
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R14mc0sVUvxVM1
Ćwiczenie 3
Jaką liczbę otrzymamy po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 1437? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 2 7 3 , 2. 14 7 3 , 3. 14 21 , 4. 2 7 7
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1DPqc0gch5RV1
Ćwiczenie 4
Ile jest równy kwadrat liczby 4433? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 32 2 3 9 , 2. 16 2 3 9 , 3. 32 2 3 27 , 4. 8 2 3 9
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RXGfXPVxSEjka1
Ćwiczenie 5
Ile wynosi sześcian liczby 536? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 125 3 72 , 2. 125 3 216 , 3. 45 3 216 , 4. 375 3 72
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RwXvh7Gz1QEux1
Ćwiczenie 6
Wartość których wyrażeń jest wymierna, a wartość których wyrażeń jest niewymierna? Uporządkuj wyrażenia przeciągając je w odpowiednie miejsce. liczby wymierne Możliwe odpowiedzi: 1. -33+5-13·9+21253, 2. 243-163·223, 3. 8-18+2, 4. 105-20-4, 5. 105--20-4, 6. -56+65-65-56, 7. 8+18-2, 8. -56-65-65-56, 9. 33-5-13·9+21253, 10. 32163·243 liczby niewymierne Możliwe odpowiedzi: 1. -33+5-13·9+21253, 2. 243-163·223, 3. 8-18+2, 4. 105-20-4, 5. 105--20-4, 6. -56+65-65-56, 7. 8+18-2, 8. -56-65-65-56, 9. 33-5-13·9+21253, 10. 32163·243
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RymP493U9pHdQ1
Ćwiczenie 7
Połącz w pary wyrażenia o tych samych wartościach. 10 2,5 Możliwe odpowiedzi: 1. 12 18 , 2. 36 2 3 , 3. 3 25 3 , 4. 8 2 3 , 5. 4 10 , 6. 5 10 8 · 2 5 Możliwe odpowiedzi: 1. 12 18 , 2. 36 2 3 , 3. 3 25 3 , 4. 8 2 3 , 5. 4 10 , 6. 5 10 3 3 · 4 6 Możliwe odpowiedzi: 1. 12 18 , 2. 36 2 3 , 3. 3 25 3 , 4. 8 2 3 , 5. 4 10 , 6. 5 10 1024 3 Możliwe odpowiedzi: 1. 12 18 , 2. 36 2 3 , 3. 3 25 3 , 4. 8 2 3 , 5. 4 10 , 6. 5 10 12 162 3 3 3 Możliwe odpowiedzi: 1. 12 18 , 2. 36 2 3 , 3. 3 25 3 , 4. 8 2 3 , 5. 4 10 , 6. 5 10 15 5 3 Możliwe odpowiedzi: 1. 12 18 , 2. 36 2 3 , 3. 3 25 3 , 4. 8 2 3 , 5. 4 10 , 6. 5 10
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
REG4vIWeLjNcl2
Ćwiczenie 8
Które z podanych liczb są liczbami naturalnymi?

Przeciągnij i upuść. liczby naturalne Możliwe odpowiedzi: 1. 5765, 2. 12144123, 3. 6943, 4. 1023101, 5. 44943, 6. 6443, 7. 10326236, 8. 12912910, 9. 677567, 10. 2893, 11. 732203, 12. -6549993 pozostałe liczby Możliwe odpowiedzi: 1. 5765, 2. 12144123, 3. 6943, 4. 1023101, 5. 44943, 6. 6443, 7. 10326236, 8. 12912910, 9. 677567, 10. 2893, 11. 732203, 12. -6549993
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RGt2yYeXeSgzd2
Ćwiczenie 9
Połącz w pary wyrażenia z ich wartościami. 352 Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 45, 3. 15, 4. 54, 5. 75, 6. 6, 7. 8 532 Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 45, 3. 15, 4. 54, 5. 75, 6. 6, 7. 8 532 Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 45, 3. 15, 4. 54, 5. 75, 6. 6, 7. 8 2433 Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 45, 3. 15, 4. 54, 5. 75, 6. 6, 7. 8 2433 Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 45, 3. 15, 4. 54, 5. 75, 6. 6, 7. 8 3233 Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 45, 3. 15, 4. 54, 5. 75, 6. 6, 7. 8 3233 Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 45, 3. 15, 4. 54, 5. 75, 6. 6, 7. 8
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RHCkR7Ouh6n3m2
Ćwiczenie 10
Połącz w pary wyrażenia z ich wartościami. 4692 Możliwe odpowiedzi: 1. 7516, 2. 643, 3. 3227, 4. 45, 5. 940, 6. 158, 7. 1625, 8. 8116 310202 Możliwe odpowiedzi: 1. 7516, 2. 643, 3. 3227, 4. 45, 5. 940, 6. 158, 7. 1625, 8. 8116 312343 Możliwe odpowiedzi: 1. 7516, 2. 643, 3. 3227, 4. 45, 5. 940, 6. 158, 7. 1625, 8. 8116 49333 Możliwe odpowiedzi: 1. 7516, 2. 643, 3. 3227, 4. 45, 5. 940, 6. 158, 7. 1625, 8. 8116 65152 Możliwe odpowiedzi: 1. 7516, 2. 643, 3. 3227, 4. 45, 5. 940, 6. 158, 7. 1625, 8. 8116 1012162 Możliwe odpowiedzi: 1. 7516, 2. 643, 3. 3227, 4. 45, 5. 940, 6. 158, 7. 1625, 8. 8116 210353 Możliwe odpowiedzi: 1. 7516, 2. 643, 3. 3227, 4. 45, 5. 940, 6. 158, 7. 1625, 8. 8116 15323 Możliwe odpowiedzi: 1. 7516, 2. 643, 3. 3227, 4. 45, 5. 940, 6. 158, 7. 1625, 8. 8116
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RYa9n5haTRhPm2
Ćwiczenie 11
Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Różnica liczb niewymiernych może być liczbą wymierną., 2. Różnica liczb niewymiernych może być liczbą niewymierną., 3. Kwadrat liczby niewymiernej może być liczbą wymierną., 4. Kwadrat liczby niewymiernej może być liczbą niewymierną., 5. Różnica liczb niewymiernych jest zawsze liczbą wymierną., 6. Różnica liczb niewymiernych jest zawsze liczbą niewymierną., 7. Kwadrat liczby niewymiernej jest zawsze liczbą wymierną., 8. Kwadrat liczby niewymiernej jest zawsze liczbą niewymierną.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1Aqc2kC9tySb2
Ćwiczenie 12
Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Iloczyn liczb niewymiernych może być liczbą wymierną., 2. Iloczyn liczb niewymiernych może być liczbą niewymierną, 3. Suma liczb niewymiernych może być liczbą wymierną., 4. Suma liczb niewymiernych może być liczbą niewymierną., 5. Iloczyn liczb niewymiernych jest zawsze liczbą wymierną., 6. Iloczyn liczb niewymiernych jest zawsze liczbą niewymierną., 7. Suma liczb niewymiernych jest zawsze liczbą wymierną., 8. Suma liczb niewymiernych jest zawsze liczbą niewymierną.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R14U7UPsTG3yv2
Ćwiczenie 13
Niech A=25, B=3-42, C=-1212+38. Znajdź najprostszą postać podanych wyrażeń. Uzupełnij zdania, przeciągając w luki odpowiednie wyrażenia lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. Najprostsza postać wyrażenia A·B to 1. 212+610, 2. 216-812, 3. -410-910, 4. 42, 5. 215-810, 6. -32-82, 7. 22, 8. -23+102, 9. 214+812, 10. -215+1210, 11. 64, 12. 26+104.Najprostsza postać wyrażenia A·C to 1. 212+610, 2. 216-812, 3. -410-910, 4. 42, 5. 215-810, 6. -32-82, 7. 22, 8. -23+102, 9. 214+812, 10. -215+1210, 11. 64, 12. 26+104.Najprostsza postać wyrażenia B+C to 1. 212+610, 2. 216-812, 3. -410-910, 4. 42, 5. 215-810, 6. -32-82, 7. 22, 8. -23+102, 9. 214+812, 10. -215+1210, 11. 64, 12. 26+104.Najprostsza postać wyrażenia C-B to 1. 212+610, 2. 216-812, 3. -410-910, 4. 42, 5. 215-810, 6. -32-82, 7. 22, 8. -23+102, 9. 214+812, 10. -215+1210, 11. 64, 12. 26+104.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RmHlxywzEimqW21
Ćwiczenie 14
Połącz w pary. 3443·16103 Możliwe odpowiedzi: 1. 1033, 2. 12143, 3. 2453, 4. 2053, 5. 3103, 6. 343, 7. 40103, 8. 433 503·-33·-203 Możliwe odpowiedzi: 1. 1033, 2. 12143, 3. 2453, 4. 2053, 5. 3103, 6. 343, 7. 40103, 8. 433 3-203·14·-323 Możliwe odpowiedzi: 1. 1033, 2. 12143, 3. 2453, 4. 2053, 5. 3103, 6. 343, 7. 40103, 8. 433 4183·213 Możliwe odpowiedzi: 1. 1033, 2. 12143, 3. 2453, 4. 2053, 5. 3103, 6. 343, 7. 40103, 8. 433 -253·2-20003 Możliwe odpowiedzi: 1. 1033, 2. 12143, 3. 2453, 4. 2053, 5. 3103, 6. 343, 7. 40103, 8. 433 0,5543·13·4323 Możliwe odpowiedzi: 1. 1033, 2. 12143, 3. 2453, 4. 2053, 5. 3103, 6. 343, 7. 40103, 8. 433 19273·4813 Możliwe odpowiedzi: 1. 1033, 2. 12143, 3. 2453, 4. 2053, 5. 3103, 6. 343, 7. 40103, 8. 433 0,5203·51283 Możliwe odpowiedzi: 1. 1033, 2. 12143, 3. 2453, 4. 2053, 5. 3103, 6. 343, 7. 40103, 8. 433
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1BEgqvCB6Fxh2
Ćwiczenie 15
Oblicz, następnie uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. 3265-410= 1. 910+246, 2. 24-246, 3. -212-163, 4. 727-182+2710, 5. 255-256, 6. 647-182-215, 7. 817+182+2510, 8. 213+212, 9. 303+107, 10. 1810-245, 11. 22-224, 12. 1812-125, 13. 14-414+72, 14. 14+612+92, 15. 153-105, 16. -242+143, 17. 26+262, 18. 253-252, 19. 255+157, 20. 7+216-72, 21. 243+12325315+35= 1. 910+246, 2. 24-246, 3. -212-163, 4. 727-182+2710, 5. 255-256, 6. 647-182-215, 7. 817+182+2510, 8. 213+212, 9. 303+107, 10. 1810-245, 11. 22-224, 12. 1812-125, 13. 14-414+72, 14. 14+612+92, 15. 153-105, 16. -242+143, 17. 26+262, 18. 253-252, 19. 255+157, 20. 7+216-72, 21. 243+123-683-72= 1. 910+246, 2. 24-246, 3. -212-163, 4. 727-182+2710, 5. 255-256, 6. 647-182-215, 7. 817+182+2510, 8. 213+212, 9. 303+107, 10. 1810-245, 11. 22-224, 12. 1812-125, 13. 14-414+72, 14. 14+612+92, 15. 153-105, 16. -242+143, 17. 26+262, 18. 253-252, 19. 255+157, 20. 7+216-72, 21. 243+1234312-218= 1. 910+246, 2. 24-246, 3. -212-163, 4. 727-182+2710, 5. 255-256, 6. 647-182-215, 7. 817+182+2510, 8. 213+212, 9. 303+107, 10. 1810-245, 11. 22-224, 12. 1812-125, 13. 14-414+72, 14. 14+612+92, 15. 153-105, 16. -242+143, 17. 26+262, 18. 253-252, 19. 255+157, 20. 7+216-72, 21. 243+1235515-10= 1. 910+246, 2. 24-246, 3. -212-163, 4. 727-182+2710, 5. 255-256, 6. 647-182-215, 7. 817+182+2510, 8. 213+212, 9. 303+107, 10. 1810-245, 11. 22-224, 12. 1812-125, 13. 14-414+72, 14. 14+612+92, 15. 153-105, 16. -242+143, 17. 26+262, 18. 253-252, 19. 255+157, 20. 7+216-72, 21. 243+123727-28+14= 1. 910+246, 2. 24-246, 3. -212-163, 4. 727-182+2710, 5. 255-256, 6. 647-182-215, 7. 817+182+2510, 8. 213+212, 9. 303+107, 10. 1810-245, 11. 22-224, 12. 1812-125, 13. 14-414+72, 14. 14+612+92, 15. 153-105, 16. -242+143, 17. 26+262, 18. 253-252, 19. 255+157, 20. 7+216-72, 21. 243+12333821-24+330= 1. 910+246, 2. 24-246, 3. -212-163, 4. 727-182+2710, 5. 255-256, 6. 647-182-215, 7. 817+182+2510, 8. 213+212, 9. 303+107, 10. 1810-245, 11. 22-224, 12. 1812-125, 13. 14-414+72, 14. 14+612+92, 15. 153-105, 16. -242+143, 17. 26+262, 18. 253-252, 19. 255+157, 20. 7+216-72, 21. 243+123
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1FZYcNZoG7eo2
Ćwiczenie 16
Oblicz. Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. 223203-4243= 1. 3623+2493, 2. 253-1663, 3. 10353-1563, 4. 453+8103, 5. 2423+3693, 6. 1073-1533, 7. 453-1663, 8. 10353-563, 9. 923+693, 10. 453-463, 11. 1653+8103, 12. 853+1610384314803+121603= 1. 3623+2493, 2. 253-1663, 3. 10353-1563, 4. 453+8103, 5. 2423+3693, 6. 1073-1533, 7. 453-1663, 8. 10353-563, 9. 923+693, 10. 453-463, 11. 1653+8103, 12. 853+16103 4333183+2813= 1. 3623+2493, 2. 253-1663, 3. 10353-1563, 4. 453+8103, 5. 2423+3693, 6. 1073-1533, 7. 453-1663, 8. 10353-563, 9. 923+693, 10. 453-463, 11. 1653+8103, 12. 853+16103 1035283-3753= 1. 3623+2493, 2. 253-1663, 3. 10353-1563, 4. 453+8103, 5. 2423+3693, 6. 1073-1533, 7. 453-1663, 8. 10353-563, 9. 923+693, 10. 453-463, 11. 1653+8103, 12. 853+16103
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RzQN3r1BhqVpD2
Ćwiczenie 17
Uzupełnij nierówności, przeciągając w luki odpowiednie znaki lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. 52 1. <, 2. >, 3. <, 4. <, 5. >, 6. >, 7. <, 8. > 922
3043 1. <, 2. >, 3. <, 4. <, 5. >, 6. >, 7. <, 8. > 93
65 1. <, 2. >, 3. <, 4. <, 5. >, 6. >, 7. <, 8. > 1525
257 1. <, 2. >, 3. <, 4. <, 5. >, 6. >, 7. <, 8. > 527
323 1. <, 2. >, 3. <, 4. <, 5. >, 6. >, 7. <, 8. > 5223
60563 1. <, 2. >, 3. <, 4. <, 5. >, 6. >, 7. <, 8. > 1863
333 1. <, 2. >, 3. <, 4. <, 5. >, 6. >, 7. <, 8. > 223
172193 1. <, 2. >, 3. <, 4. <, 5. >, 6. >, 7. <, 8. > 10012193
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RxU5PBG0n4ysI2
Ćwiczenie 18
Usuń niewymierność z mianownika. Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie wyrażenia lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. 3-13= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+235+22= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+233+525= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+2326+6210= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+23103-10573= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+235-210= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+2322+38= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+2310+111000= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+233+627= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+2356+4312= 1. 52+42, 2. 5-256, 3. 33+59, 4. 32+23, 5. 10+1110100, 6. 3-33, 7. 52+22, 8. 152+565, 9. 63+32, 10. 35+510, 11. 215+655, 12. 4+324, 13. 52-2510, 14. 30-101521, 15. 1+23
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RMPy5zevU9c1R2
Ćwiczenie 19
Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej. Elementy do uszeregowania: 1. 4853, 2. 63, 3. 1262, 4. 527, 5. 123
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1eMDzyDJ1rN32
Ćwiczenie 20
Usuń niewymierność z mianownika ułamka. Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie wyrażenia lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. 650+2= 1. 586, 2. 2310, 3. -4152, 4. 32, 5. 2107, 6. 24, 7. 63, 8. -2153, 9. 835, 10. -2104, 11. 3105, 12. 326, 13. 22, 14. -43, 15. -322512-27= 1. 586, 2. 2310, 3. -4152, 4. 32, 5. 2107, 6. 24, 7. 63, 8. -2153, 9. 835, 10. -2104, 11. 3105, 12. 326, 13. 22, 14. -43, 15. -3220080+45= 1. 586, 2. 2310, 3. -4152, 4. 32, 5. 2107, 6. 24, 7. 63, 8. -2153, 9. 835, 10. -2104, 11. 3105, 12. 326, 13. 22, 14. -43, 15. -32-2543-163= 1. 586, 2. 2310, 3. -4152, 4. 32, 5. 2107, 6. 24, 7. 63, 8. -2153, 9. 835, 10. -2104, 11. 3105, 12. 326, 13. 22, 14. -43, 15. -32631923+2813= 1. 586, 2. 2310, 3. -4152, 4. 32, 5. 2107, 6. 24, 7. 63, 8. -2153, 9. 835, 10. -2104, 11. 3105, 12. 326, 13. 22, 14. -43, 15. -32
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 21
RPKAX9ON5rF5c
Połącz w pary liczbę z jej odwrotnością. 6 Możliwe odpowiedzi: 1. 5353=2533, 2. 16=66, 3. 1182=236, 4. 143=1634, 5. -1823=-4316, 6. 322=324 43 Możliwe odpowiedzi: 1. 5353=2533, 2. 16=66, 3. 1182=236, 4. 143=1634, 5. -1823=-4316, 6. 322=324 232 Możliwe odpowiedzi: 1. 5353=2533, 2. 16=66, 3. 1182=236, 4. 143=1634, 5. -1823=-4316, 6. 322=324 3553 Możliwe odpowiedzi: 1. 5353=2533, 2. 16=66, 3. 1182=236, 4. 143=1634, 5. -1823=-4316, 6. 322=324 128+200==182 Możliwe odpowiedzi: 1. 5353=2533, 2. 16=66, 3. 1182=236, 4. 143=1634, 5. -1823=-4316, 6. 322=324 163-20003==-823 Możliwe odpowiedzi: 1. 5353=2533, 2. 16=66, 3. 1182=236, 4. 143=1634, 5. -1823=-4316, 6. 322=324
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 22
R1OkIyGC3lEt0
6 Możliwe odpowiedzi: 1. -823-4316==-12823-4316, 2. 232+324==17212, 3. 162+236==18·1362, 4. 3553+2533==953+525315, 5. 6+66=766, 6. 43+1634==51634 43 Możliwe odpowiedzi: 1. -823-4316==-12823-4316, 2. 232+324==17212, 3. 162+236==18·1362, 4. 3553+2533==953+525315, 5. 6+66=766, 6. 43+1634==51634 232 Możliwe odpowiedzi: 1. -823-4316==-12823-4316, 2. 232+324==17212, 3. 162+236==18·1362, 4. 3553+2533==953+525315, 5. 6+66=766, 6. 43+1634==51634 3553 Możliwe odpowiedzi: 1. -823-4316==-12823-4316, 2. 232+324==17212, 3. 162+236==18·1362, 4. 3553+2533==953+525315, 5. 6+66=766, 6. 43+1634==51634 128+200==182 Możliwe odpowiedzi: 1. -823-4316==-12823-4316, 2. 232+324==17212, 3. 162+236==18·1362, 4. 3553+2533==953+525315, 5. 6+66=766, 6. 43+1634==51634 163-20003==-823 Możliwe odpowiedzi: 1. -823-4316==-12823-4316, 2. 232+324==17212, 3. 162+236==18·1362, 4. 3553+2533==953+525315, 5. 6+66=766, 6. 43+1634==51634
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RKVhFsMHMx9JH2
Ćwiczenie 23
Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej. Elementy do uszeregowania: 1. 2176, 2. 911, 3. 88411, 4. 711, 5. 3333
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RUbU8asAVs5pw2
Ćwiczenie 24
Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej. Elementy do uszeregowania: 1. 813293, 2. 18723, 3. 493, 4. 133, 5. 6233
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R13ELoSOuI3BL2
Ćwiczenie 25
Oblicz. Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. 12+18+132= 1. 14243110, 2. 732, 3. 953120, 4. 23345, 5. 114312, 6. 625, 7. 21225, 8. 124310, 9. 728, 10. 16339, 11. 11253150, 12. 2641513+133+153= 1. 14243110, 2. 732, 3. 953120, 4. 23345, 5. 114312, 6. 625, 7. 21225, 8. 124310, 9. 728, 10. 16339, 11. 11253150, 12. 26415123+1223+1323= 1. 14243110, 2. 732, 3. 953120, 4. 23345, 5. 114312, 6. 625, 7. 21225, 8. 124310, 9. 728, 10. 16339, 11. 11253150, 12. 264151553+11053+11553= 1. 14243110, 2. 732, 3. 953120, 4. 23345, 5. 114312, 6. 625, 7. 21225, 8. 124310, 9. 728, 10. 16339, 11. 11253150, 12. 26415
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RkP3vZB9GxbyK2
Ćwiczenie 26
Rozwiąż równania. Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. x5=20
x= 1. 3533, 2. 363, 3. 22, 4. 373, 5. 322, 6. 45, 7. 2493, 8. 253, 9. 63, 10. 52, 11. 233, 12. 1063, 13. 47, 14. 33, 15. 123, 16. 4·3633
7x2=21
x= 1. 3533, 2. 363, 3. 22, 4. 373, 5. 322, 6. 45, 7. 2493, 8. 253, 9. 63, 10. 52, 11. 233, 12. 1063, 13. 47, 14. 33, 15. 123, 16. 4·3633
34x3=27
x= 1. 3533, 2. 363, 3. 22, 4. 373, 5. 322, 6. 45, 7. 2493, 8. 253, 9. 63, 10. 52, 11. 233, 12. 1063, 13. 47, 14. 33, 15. 123, 16. 4·3633
12x10=302
x= 1. 3533, 2. 363, 3. 22, 4. 373, 5. 322, 6. 45, 7. 2493, 8. 253, 9. 63, 10. 52, 11. 233, 12. 1063, 13. 47, 14. 33, 15. 123, 16. 4·3633
x73=14
x= 1. 3533, 2. 363, 3. 22, 4. 373, 5. 322, 6. 45, 7. 2493, 8. 253, 9. 63, 10. 52, 11. 233, 12. 1063, 13. 47, 14. 33, 15. 123, 16. 4·3633
5x63=40
x= 1. 3533, 2. 363, 3. 22, 4. 373, 5. 322, 6. 45, 7. 2493, 8. 253, 9. 63, 10. 52, 11. 233, 12. 1063, 13. 47, 14. 33, 15. 123, 16. 4·3633
6x43=12033
x= 1. 3533, 2. 363, 3. 22, 4. 373, 5. 322, 6. 45, 7. 2493, 8. 253, 9. 63, 10. 52, 11. 233, 12. 1063, 13. 47, 14. 33, 15. 123, 16. 4·3633
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Rb7LSsjToUyvF2
Ćwiczenie 27