Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Program Dziecko – odkrywcą zaczarowanego świata muzyki ma na celu pomóc uczniowi odkryć świat zarówno najwybitniejszych kompozytorów, artystów i dzieł muzycznych, jak i tych, którzy tworzyli walcząc o naszą polską tożsamość. Program prowadzi po śladach dźwięków wydobywających się z różnorodnych instrumentów, odkrywanych metodami aktywizującymi. Program jest tak skonstruowany, aby uczeń oprócz uczenia się zdobywał również dodatkowe kompetencje, które będą miały wpływ na jego proces edukacyjny - czytanie, myślenie, komunikowanie się, posługiwanie się technologią informacyjną, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, krytyczną analizę informacji, rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych i działanie w zespole.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

RzWp5bHeFrLr3

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 2.78 MB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida