Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Test jest propozycją sprawdzenia wiadomości z zakresu dziedzictwa starożytności, czyli co uczniowie wiedzą na temat pochodzenia niektórych pojęć, przedmiotów używanych dzisiaj, a powstałych w czasach starożytnych. Z

estaw pytań zamkniętych i otwartych daje możliwość sprawdzenia wiedzy z zakresu materiału oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem i formułowania odpowiedzi pisemnych.

R1EhabMHRkpzd

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 30.50 KB w języku polskim