Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rwzjj9KTsL1R1
Na ilustracji przedstawiono fragment starożytnego miasta. Miejsce okolone jest murem, przy którym znajduje się dwóch mężczyzn. Jeden siedzi, drugi stoi. Za murami wznoszą się dachy domów. W centrum zabudowań, nad dachami, góruje ruina świątyni.

Dziedzictwo starożytności

Widoki w Grecji
Źródło: Edward Dodwell [czyt. edłard dodłel], Widoki w Grecji, 1821, domena publiczna.

Dzieła klasycznej starożytności do dziś zachwycają swoim artyzmem, a przez wieki były punktem odniesienia dla najwybitniejszych twórców. Wartości humanistyczne kultury antycznej, przejawiające się m.in. w filozofii, poezji i sztukach plastycznych, stanowią trwały fundament cywilizacji europejskiej. Klasyczny ideał piękna, wypływający z zasad rytmu, harmonii i symetrii oraz wyważonej kompozycji, wciąż stanowi normę dla oceny estetycznej wielu dzieł sztuki.

Już wiesz

1) Ustal na podstawie dostępnych ci źródeł, które muzea w Polsce posiadają szczególnie cenne zbiory sztuki antycznej.

2) Wynotuj, co znajduje się w tych zbiorach i z czyich kolekcji pochodzą zgromadzone tam dzieła sztuki.

RophSW8a9ylFe
(Uzupełnij).
j0000000BBB1v38_0000000H
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Arcydzieła architektury

Świątynia była najważniejszą formą starożytnej architektury greckiej. Stanowiła dom bóstwa, a nie (jak w kościołach chrześcijańskich) miejsce modlitwy. Głównym jej pomieszczeniem była prostokątna cellacellacella, w której ustawiano posągi kultowe. Otaczała ją pojedyncza bądź podwójna kolumnada podtrzymująca architraw (poziomą część belkowania z fryzem i gzymsem) i dwuspadowy dach. Front i tył świątyni wieńczył trójkątny szczyt (przyczółek, fronton). O stylu i proporcjach budowli decydował porządek architektoniczny – określający jej kompozycję oraz typ ornamentów i motywy dekoracji. Reguły i charakter trzech klasycznych porządków greckich – doryckiego (najstarszego, surowego, monumentalnego, o ciężkich proporcjach i prostej dekoracji), jońskiego (lżejszego w proporcjach, o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej) oraz korynckiego (najmłodszego i najsmuklejszego) – opisał w traktacie O architekturze ksiąg dziesięć Witruwiusz – architekt i inżynier rzymski z I w. p.n.e. Świątynie greckie ucieleśniały klasyczne piękno rozumiane jako połączenie harmonii, symetrii i rytmu. Ich idealne proporcje były wynikiem obliczeń matematycznych i stosowania kanonu – wzoru, reguły budowania. Podstawową miarę kanonu stanowił tryglif – prostokątna, żłobiona pionowo płyta, występująca we fryzie doryckim na przemian z ozdobionymi rzeźbą metopamij0000000BBB1v38_000tp001metopami. Jak pisał Kazimierz Michałowski: „Wystarczyłoby dać architektowi jeden wymiar: szerokość tryglifu, i zaprojektować typ świątyni, tj. czy ma ona posiadać np. 6 (heksastylos) czy 8 (oktostylos) kolumn w elewacji fasady, aby niezależnie od niego samemu sobie obliczyć, jaka będzie szerokość tej świątyni, jej wysokość, rozmiary poszczególnych metop itd.”j0000000BBB1v38_000tp002„Wystarczyłoby dać architektowi jeden wymiar: szerokość tryglifu, i zaprojektować typ świątyni, tj. czy ma ona posiadać np. 6 (heksastylos) czy 8 (oktostylos) kolumn w elewacji fasady, aby niezależnie od niego samemu sobie obliczyć, jaka będzie szerokość tej świątyni, jej wysokość, rozmiary poszczególnych metop itd.”. Szczytowym osiągnięciem architektury greckiej (oraz jedną z najpiękniejszych i najsłynniejszych budowli świata) jest Partenon (il. 1) – dorycka świątynia Ateny Partenos. Wzniesiona została w czasach Peryklesa przez architekta Iktinosa i budowniczego Kallikratesa oraz Fidiasza, który zaprojektował i częściowo wykonał jej bogatą dekorację rzeźbiarską. Do arcydzieł antyku należy również inna świątynia Akropolis ateńskiej – joński Erechtejon (il. 2). Słynie on z unikalnego Ganku Kor, w którym zamiast tradycyjnych kolumn zastosowano kariatydy – podpory w kształcie posągów kobiecych.

cella

Plan świątyni

R1KmHVZcnQcEA1
Na ilustracji przedstawiono plan świątyni. Budynek ma kształt prostokąta podzielonego na kilka pomieszczeń również w tym samym kształcie. W środku mieści się: skarbiec (opistodomos), za ścianą miejsce posągu kultowego i Dom bóstwa (naos). Na zewnątrz (na rysunku po prawej stronie) znajduje się przedsionek (pronaos) i kolumnada (perystyl, perystaza).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Klasyczne porządki architektoniczne

j0000000BBB1v38_000tp002
j0000000BBB1v38_000tp001
j0000000BBB1v38_0000001O
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Ludzie jak bogowie

Rsg23nkEF8apH1
Na ilustracji przedstawione są rzeźby. 1. Nike z Samotraki. Ukazano kobietę od pasa w dół, w długiej pomarszczonej sukni. Pod punktem kryją się informacje: Nike z Samotraki. ok. 190–160 p.n.e., marmur, wys. 245 cm, Luwr. 2. Laokoon i jego synowie. Trojański kapłan Laokoon wraz z dwoma chłopcami (jego synami). Są nadzy. Wyginają się w wysiłku. Ich ręce, ich ciała oplatają węże. Pod punktem kryją się informacje: Laokoon i jego synowie. Agesandros, Polidoros i Atenodoros z Rodos, ok. 150–50 p.n.e., marmur, wys. 243 cm, Muzea Watykańskie. 3. Walka Lapity z centaurem. Pomnik przedstawia dwie postacie. Splecione są w walce. Jedna postać to nagi muskularny mężczyzna bez głowy (głowa nie zachowała się do czasów dzisiejszych). Za plecami ma rozpiętą szatę. Druga postać to centaur - nagi tors osadzony na ciele konia. Postaci splecione są w walce. Mężczyzna stoi za centaurem i chwyta go jedną ręką. Pod punktem kryją się informacje: Walka Lapity z centaurem. XXVII metopa południowa Partenonu, marmur, 134,5 x 134,5 cm, Muzeum Brytyjskie, Londyn. 4. Odpoczywający bokser. Rzeźba przedstawia siedzącego muskularnego mężczyznę. Unosi lekko głowę do góry. Jest nagi. Ma brodę. Jego nos jest złamany, a ucho spłaszczone, tzw. „ucho zapaśnika”. Jego ciało szpecą szramy. Pod punktem kryją się informacje: Odpoczywający bokser. IV–II w. p.n.e, brąz, wys. 128 cm, Muzeum Narodowe w Rzymie. 5. Apollo Belwederski. Rzeźba przedstawia mężczyznę. Przez szyję i jedną rękę ma przerzucony płaszcz. Ręce ma tak ułożone, jakby w jednej ręce - wyciągniętej przed siebie - trzymał łuk, a drugą - za sobą - naciągał cięciwę. Tuż za nim stoi kamienny pień drzewa z wężem i liśćmi. Pod punktem kryją się informacje: Apollo Belwederski. Rzymska kopia brązowego posągu z ok. 330–320 p.n.e., marmur, wys. 224 cm, Muzea Watykańskie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tematem kamiennej rzeźby architektonicznej (il. 3) były mityczne historie o bogach i herosach (np. walki bogów z gigantami, centaurów z Lapitami czy Greków z Amazonkami lub Trojanami). Wolno stojąca rzeźba monumentalna z marmuru lub odlewana w brązie przedstawiała głównie wojowników i atletów (il. 4) oraz bogów olimpijskich. Idea ich uczłowieczenia znalazła najpełniejszy wyraz w dziełach z epoki późnoklasycznej (il. 5). Posągi greckie cechowały się niezwykłym realizmem ujęcia, ponieważ artyści studiowali anatomię człowieka i biegle naśladowali naturę. Rzeźby wykonywano z dużą precyzją i dbałością o każdy detal. Obowiązywał kanon – wzorzec pozwalający na ukształtowanie doskonale wyważonego i harmonijnego ciała o pięknych, idealnych proporcjach. Swobodę pozy uzyskiwano dzięki zasadzie kontrapostu, czyli naturalnego wyważenia ciała w ruchu. Twarze posągów z okresu klasycznego (V–IV w. p.n.e.) nie wyrażały żadnych emocji. Bardziej wyraziste w mimice i gestach były przestrzenne i pełne ruchu kompozycje rzeźbiarskie z okresu hellenistycznego (III w. p.n.e.) (il. 1 i 2).

j0000000BBB1v38_0000001T
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Barwna dekoracja malarska rzeźb i świątyń

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RpSeIvFE9yfGM1
Po lewej: Łucznik trojański (tzw. Parys), fragment dekoracji zachodniego przyczółka świątyni Afai na Eginie (500–490 p.n.e.); po prawej: Łucznik trojański (rekonstrukcja polichromii)
Źródło: a. nn., domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Płaskorzeźby w metopach, fryzy i grupy figuralne w przyczółkach oraz posągi wolno stojące były, podobnie zresztą jak elementy architektoniczne, pokrywane intensywnymi kolorami. Kontrastuje to z wywiedzionym z epoki klasycyzmu przekonaniem o surowej szlachetności materiału oraz czystości marmurowych rzeźb antycznych.

j0000000BBB1v38_00000022
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Teatr antyczny

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RaMB6rA620qgL11
Zdjęcie przedstawia panoramę teatru greckiego ujętego w kadrze współczesnego zdjęcia. Na widowni umieszczonej na stoku naturalnego wzniesienia siedzą ludzie. Poniżej, w centralnej części, znajdują się ruiny zabudowań i scena. W tle skały, drzewa i niebo.
Źródło: Bart Hiddink, Teatr grecko-rzymski w Taorminie (Sycylia), III–I w. p.n.e., licencja: CC BY 2.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Teatr grecki wywodził się z publicznych obrzędów religijnych ku czci Dionizosa i ściśle wiązał się z rozwojem tragedii. Śpiewy, deklamacje i tańce odbywały się na okrągłym placu zwanym orchestrą. Ponad nim wznosiła się półkoliście widownia (théatrontheatronthéatron). Naprzeciw widowni, za orchestrą, znajdowały się zabudowania skeneskeneskene – pierwotnie przeznaczone na garderoby dla aktorów i traktowane jako architektoniczne tło przedstawień, a później pełniące funkcję właściwej sceny (był nią w istocie drewniany pomost ustawiony przed skeneskeneskeneproskḗnionproskenionproskḗnion). Teatry greckie budowano na wolnym powietrzu, zwykle wykuwano je w zboczu wzgórza, umiejętnie wtapiając założenie w naturalny krajobraz. Najstarsze z nich powstały w VI w. p.n.e. i mogły pomieścić ok. 15 tys. widzów. Najbardziej znane są teatry w Atenach, Epidauros, Milecie i Efezie. Jednym z najpiękniej położonych jest teatr w Taorminie. Roztacza się z niego zapierający dech w piersiach widok na część Kalabrii, wybrzeże Sycylii i Etnę, która była zapewne głównym powodem lokalizacji teatru. Warto wiedzieć, że według mitologii greckiej to właśnie w tym wulkanie znajdowała się słynna kuźnia Hefajstosa.

skene
proskenion
theatron
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Ceramika i malarstwo wazowe

Kształty waz greckich i ich funkcje

Ceramika grecka spełniała funkcje użytkowe (np. wielkie pitosy służyły do przechowywania zboża i oliwy, kratery – do mieszania wody z winem, drobne alabastrony – na olejki i wonności), sakralne (lekyty używane w kulcie zmarłych) i artystyczne. Dzięki znacznej liczbie zachowanych dzieł, zachwycających swoimi kształtami i wytwornością dekoracji, mamy dziś pojęcie o rozwoju, stylach i tematach starożytnego malarstwa greckiego. Malarstwo wazowe dzieli się na dwa główne style: archaiczny czarnofigurowy (ok. 620–530 p.n.e.) oraz klasyczny czerwonofigurowy (ok. 525–330 p.n.e.). Różni je sposób nanoszenia elementów dekoracji na tło (czerwoną glinę). W pierwszym przypadku dekoracje malowano pokostemj0000000BBB1v38_000tp003pokostem, który podczas wypalania naczynia uzyskiwał czarny kolor, w drugim – pokost wykorzystywano do malowania tła i rysunku wokół i wewnątrz figur. Motywy malarstwa wazowego pochodzą z przekazów mitologicznych i historycznych oraz ze sfery obyczajów: ukazują m.in. święta, uczty i zawody sportowe. Są najbogatszym obrazowym źródłem poznania starożytnej kultury greckiej. Dzięki naczyniom ceramicznym znane są imiona utalentowanych malarzy, np. Eksekiasa, którego słynny czarnofigurowy kyliks (płaska czara do picia wina) przedstawia żeglugę Dionizosa (il. 1). Ten bóg winnej latorośli i płodnych sił przyrody z towarzyszącymi mu sylenem i menadą (nimfą‑bachantką) ukazany został przez artystę również na służącej do przechowywania wina amforze (il. 2). Inną formą naczynia używanego w trakcie uczt był kantaros, niekiedy wzbogacany o pełnoplastyczne wizerunki rzeźbiarskie, np. głowę satyra lub sylena (il. 3). Kolejny kyliks (il. 4) przedstawia walki Tezeusza – herosa, który pokonał Minotaura. Sceny ujawniały się pijącemu stopniowo. Kiedy opróżnił on już naczynie do dna, mógł zobaczyć całą drogę herosa, zwłaszcza jego najważniejszą misję w labiryncie w Knossos.

Ćwiczenie 1

Korzystając z dowolnego źródła, sprawdź, w których polskich muzeach znajdują się duże kolekcje waz greckich.

R3xVXSMePDKWP
(Uzupełnij).
j0000000BBB1v38_000tp003
j0000000BBB1v38_0000003D
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Konstruktorzy i inżynierowie

R1ScAbqkiBd6B1
Ilustracja przedstawia sześć fotografii.1. Koloseum (amfiteatr) - fragment dwu- i trzykondygnacyjnej ściany, wypełnionej wolną przestrzenią w postaci okien zwieńczonych łukami. Pod murem turyści. W tle niebo.2. Świątynia rzymska, tzw. Maison Carée - zdjęcie zabudowania. Dach podparty szeregiem kolumn. W tle współczesne zabudowania. 3. Akwedukt Pont-du-Gard - trzykondygnacyjny most z filarami w postaci łuków. Akwedukt jest zawieszony nad wodą i łączy się ze wzniesieniem. W tle skały i drzewa. Nad akweduktem niebo. 4. Łuk triumfalny Konstantyna - prostokątny monumentalny blok, składający się z trzech łuków - bram. Filary są ozdobione rzeźbami. Wokół łuku gromadzą się ludzie - turyści. 5. Panteon - dach świątyni podtrzymują filary. Do świątyni prowadzą schody. Wokół pełno ludzi - turystów.6. Brama miejska, tzw. Porta Nigra - monumentalna brama z dwoma łukami. Brama ma postać budynku dwu- i trzykondygnacyjnego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Symbolem potęgi imperium rzymskiego jest monumentalny amfiteatr, zwany Koloseum – miejsce spektakularnych widowisk i walk gladiatorów, od stuleci podziwiane jako arcydzieło architektury, inżynierii i technologii. Ta owalna budowla, mogąca pomieścić 50 tys. widzów, oparta na układzie trzech kondygnacji arkad i sklepionych krzyżowo korytarzy, zwieńczona została wysokim murem z pilastrami (płaskimi filarami przyściennymi). Jej zewnętrzne ściany ozdobiono kolumnami w trzech klasycznych porządkach: doryckim, jońskim i korynckim (il. 1). Rzymianie byli świetnymi konstruktorami i wynalazcami. Odkryli m.in. cement, zaprawę wodoodporną, tynk i technikę wypalania cegły. Pozwoliło im to wznosić duże przestrzenne konstrukcje i budować ogromne sklepienia. Budzące podziw rozwiązanie konstrukcyjne kopuły Panteonu (stopniowe zmniejszanie się grubości powłoki) (il. 5) połączono z ciekawym zabiegiem optycznym wewnątrz tej świątyni, poświęconej wszystkim bogom. Zdobiące kopułę kasetony zmniejszają się stopniowo, dobiegając do świetlika, co nadaje wnętrzu lekkości i budzi wrażenie wznoszenia się całej przestrzeni ku górze. Przykładem innej świątyni rzymskiej (wzorowanej na architekturze greckiej) jest tzw. Maison CarréeMaison CarréeMaison CarréeNimes (il. 2). Prawdziwy podziw wywołują jednak inżynierskie osiągnięcia Rzymian – termy (łaźnie publiczne), solidne drogi i akwedukty. Prowansalski Pont‑du‑GardPont‑du‑GardPont‑du‑Gard (il. 3) służył niegdyś jako most i nadziemny wodociąg doprowadzający wodę pitną do pobliskiego Nemausus (NimesNimes Nimes). Architekturę miast rzymskich wzbogacały pomniki, łuki triumfalne (il. 4) i potężne bramy (il. 6). Rzymianom zawdzięczamy także upowszechnienie planu castrumcastrumcastrum – warownego obozu wojskowego, którego prostopadła siatka ulic czytelna jest w układzie wielu miast europejskich.

Nimes 
Maison Carrée
Pont‑du‑Gard
castrum
R7tD1zb2FgJ5Z1
Na rysunku przedstawiono miasto Rzym. Centrum miasta stanowi Koloseum – duża eliptyczna budowla. Wokół niej rozciągają się budynki użyteczności publicznej, kamienice. Pośród budynków znajdują się drogi i drzewa. Od południa ciągnie się akwedukt. Od wschodu widać rzekę i dwa mosty.
Mapa starożytnego Rzymu
Źródło: Woeterman 94, licencja: CC BY-SA 3.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, co to jest kanon.

R1JlKDbQxvYQZ
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Wymień cechy i zasady składające się na wzór klasycznego piękna.

R9RqV3X0eLI6K
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
Rpz0acq0X7OoO1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RaxMjbrRD4ILC1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RdeohHwmQHOU0
zadanie interaktywne polegające na ułożeniu w określonej kolejności, według własnego uznania, od najważniejszego do najmniej ważnego, słów kluczy do tego tematu i uzasadnienie swojego wyboru.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Poniżej zostały wypisane słowa klucze związane z tą lekcją. Zaproponuj ułożenie ich w określonej kolejności, zaczynając od, twoim zdaniem, najważniejszego. Uzasadnij krótko swój wybór.

Słowa klucze: sztuka antyczna, architektura antyczna, rzeźba antyczna, teatr antyczny, ceramika, malarstwo wazowe, inżynierowie antyczni, konstruktorzy antyczni.

Rv56ho6C9Icv2
(Uzupełnij).