Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dzielenie liczb dziesiętnych – ilorazy równe

R1I8JhgdcSSjs1
W animacji przedstawiono pytanie: Czy umiejąc podzielić 12,4 przez 4 i pomnożyć 12,4 przez 10, 1001000, umiemy podzielić 12,4 przez 0,4?
R1IeViqUMSQdn1
Ćwiczenie 1
Wynik którego działania jest inny od pozostałych? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 350 : 70 , 2. 35 : 7 , 3. 3,5:0,7, 4. 3500 : 70
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RN5cmXrhXKHfH1
Ćwiczenie 2
Dlaczego wynik działania 34,5:1,5 jest taki sam jak wynik działania 345:15? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Jeżeli dzielną i dzielnik zwiększymy lub zmniejszymy tyle samo razy, wynik dzielenia się nie zmieni. 2. Jeżeli dzielną i dzielnik zwiększymy lub zmniejszymy o tyle samo, wynik dzielenia się nie zmieni. 3. Jeżeli dzielną zwiększymy dziesięć razy, a dzielnik zmniejszymy dziesięć razy, wynik dzielenia się nie zmieni. 4. Jeżeli dzielną zmniejszymy dziesięć razy, a dzielnik zwiększymy dziesięć razy, wynik dzielenia się nie zmieni.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R109abwr9Ajdf1
Ćwiczenie 3
Wiadomo, że 360:15=24. Uzupełnij luki w poniższych wynikach dzielenia i ich uzasadnieniach, wpisując odpowiednie liczby. 3600:150=Tu uzupełnij, bo 3600=360·Tu uzupełnij, 150=15·Tu uzupełnij36:1,5=Tu uzupełnij, bo 36=360:Tu uzupełnij, 1,5=15:Tu uzupełnij3,6:0,15=Tu uzupełnij, bo 3,6=360:Tu uzupełnij, 0,15=15:Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RclNEl6iVLBmw21
Ćwiczenie 4
Połącz w pary działania o takich samych wynikach. 120:700 Możliwe odpowiedzi: 1. 1,2:70, 2. 1,2:0,7, 3. 12:70 12:700 Możliwe odpowiedzi: 1. 1,2:70, 2. 1,2:0,7, 3. 12:70 12:7 Możliwe odpowiedzi: 1. 1,2:70, 2. 1,2:0,7, 3. 12:70
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Zanim podzielimy liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną z jedną, dwiema lub trzema cyframi po przecinku, pomnożymy obie liczby odpowiednio przez 10, 100 lub 1000.

Na przykład:

12,4:0,4=12,4·10 :0,4·10=124:4=31
0,0015:0,05=0,0015·100:0,05·100=0,15:5=0,03
18,9:0,003=18,9·1000:0,003·1000=18900:3=6300.

Dzielenie możemy zapisać krócej, przesuwając od razu przecinki w obu liczbach o tyle miejsc w prawo, żeby dzielnikiem była liczba naturalna.

Na przykład:

0,612:0,06=61,2:6=10,2.

Dzielenie liczb dziesiętnych – wynik bez przecinka

RF4cpe8wj587s2
Ćwiczenie 5
Dla którego z poniższych wyrażeń rozwiązaniem jest wielokrotność liczby 10? Zaznacz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. 34,5:3,45, 2. 2,56:25,6, 3. 345:3,45, 4. 25,632:25,632
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R18RNczbDwegA2
Ćwiczenie 6
Pomnóż odpowiednio dzielną i dzielnik przez 10, 100 lub 1000 tak, aby uzyskać dzielenie możliwie najmniejszych liczb naturalnych. Zapisz otrzymane ilorazy. 46,4:0,8=Tu uzupełnij:Tu uzupełnij 15,4:2,2=Tu uzupełnij:Tu uzupełnij 735,05:12,05=Tu uzupełnij:Tu uzupełnij 15,345:0,015=Tu uzupełnij:Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RCmwYNOAgYZsy2
Ćwiczenie 7
Oblicz w pamięci. Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. 3,6:0,9 = 1. 120, 2. 54, 3. 52, 4. 16, 5. 60, 6. 40, 7. 2, 8. 100, 9. 6, 10. 14, 11. 58, 12. 50, 13. 70, 14. 4, 15. 60, 16. 30, 17. 110, 18. 18
55:1,1 = 1. 120, 2. 54, 3. 52, 4. 16, 5. 60, 6. 40, 7. 2, 8. 100, 9. 6, 10. 14, 11. 58, 12. 50, 13. 70, 14. 4, 15. 60, 16. 30, 17. 110, 18. 18
150:1,5 = 1. 120, 2. 54, 3. 52, 4. 16, 5. 60, 6. 40, 7. 2, 8. 100, 9. 6, 10. 14, 11. 58, 12. 50, 13. 70, 14. 4, 15. 60, 16. 30, 17. 110, 18. 18
0,8:0,05 = 1. 120, 2. 54, 3. 52, 4. 16, 5. 60, 6. 40, 7. 2, 8. 100, 9. 6, 10. 14, 11. 58, 12. 50, 13. 70, 14. 4, 15. 60, 16. 30, 17. 110, 18. 18
1,16:0,02 = 1. 120, 2. 54, 3. 52, 4. 16, 5. 60, 6. 40, 7. 2, 8. 100, 9. 6, 10. 14, 11. 58, 12. 50, 13. 70, 14. 4, 15. 60, 16. 30, 17. 110, 18. 18
15:0,25 = 1. 120, 2. 54, 3. 52, 4. 16, 5. 60, 6. 40, 7. 2, 8. 100, 9. 6, 10. 14, 11. 58, 12. 50, 13. 70, 14. 4, 15. 60, 16. 30, 17. 110, 18. 18
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1Pkv8k9Mdm0z2
Ćwiczenie 8
Oblicz w pamięci. Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. 0,45:0,09  = 1. 35, 2. 4, 3. 22, 4. 43, 5. 7, 6. 8, 7. 47, 8. 24, 9. 37, 10. 36, 11. 31, 12. 5, 13. 25, 14. 6, 15. 34, 16. 45, 17. 3, 18. 32
0,66:0,11 = 1. 35, 2. 4, 3. 22, 4. 43, 5. 7, 6. 8, 7. 47, 8. 24, 9. 37, 10. 36, 11. 31, 12. 5, 13. 25, 14. 6, 15. 34, 16. 45, 17. 3, 18. 32
24,8:0,8 = 1. 35, 2. 4, 3. 22, 4. 43, 5. 7, 6. 8, 7. 47, 8. 24, 9. 37, 10. 36, 11. 31, 12. 5, 13. 25, 14. 6, 15. 34, 16. 45, 17. 3, 18. 32
1,8 : 0,05 = 1. 35, 2. 4, 3. 22, 4. 43, 5. 7, 6. 8, 7. 47, 8. 24, 9. 37, 10. 36, 11. 31, 12. 5, 13. 25, 14. 6, 15. 34, 16. 45, 17. 3, 18. 32
6:0,25 = 1. 35, 2. 4, 3. 22, 4. 43, 5. 7, 6. 8, 7. 47, 8. 24, 9. 37, 10. 36, 11. 31, 12. 5, 13. 25, 14. 6, 15. 34, 16. 45, 17. 3, 18. 32
27:0,6 = 1. 35, 2. 4, 3. 22, 4. 43, 5. 7, 6. 8, 7. 47, 8. 24, 9. 37, 10. 36, 11. 31, 12. 5, 13. 25, 14. 6, 15. 34, 16. 45, 17. 3, 18. 32
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 9
R1J1uGka69EEX
Oblicz sposobem pisemnym lub w pamięci. 1. 45,9:0,9 = Tu uzupełnij 2. 68,2:1,1 = Tu uzupełnij 3. 361,2:0,12 = Tu uzupełnij 4. 43,2:0,2 = Tu uzupełnij 5. 489,6:0,2 = Tu uzupełnij 6. 40,5:0,9 = Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1CXfPDFMbWBn
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Dzielenie liczb dziesiętnych – wynik z przecinkiem

RP7hW7xP2cagz1
Animacja przedstawia wyniki różnych ilorazów liczb dziesiętnych.
Przykład 1

Oblicz.

1,28:0,8=12,8:8=1,6.
R1R9GA4dUF1YL1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RXngFoq6q9qhU2
Ćwiczenie 10
Oblicz. 1. 1,512:2,8 = Tu uzupełnij 2. 1,239:0,21 = Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1LvNTKbWgKDi2
Ćwiczenie 11
Oblicz sposobem pisemnym lub w pamięci. Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. 0,45:0,9= 1. 0,2, 2. 0,6, 3. 3,5, 4. 3,3, 5. 3,4, 6. 0,45, 7. 24,24, 8. 0,25, 9. 0,8, 10. 24,62, 11. 3,1, 12. 0,65, 13. 0,9, 14. 0,3, 15. 0,5, 16. 24,48, 17. 3,2, 18. 3,6
0,66:1,1= 1. 0,2, 2. 0,6, 3. 3,5, 4. 3,3, 5. 3,4, 6. 0,45, 7. 24,24, 8. 0,25, 9. 0,8, 10. 24,62, 11. 3,1, 12. 0,65, 13. 0,9, 14. 0,3, 15. 0,5, 16. 24,48, 17. 3,2, 18. 3,6
2,48:0,8= 1. 0,2, 2. 0,6, 3. 3,5, 4. 3,3, 5. 3,4, 6. 0,45, 7. 24,24, 8. 0,25, 9. 0,8, 10. 24,62, 11. 3,1, 12. 0,65, 13. 0,9, 14. 0,3, 15. 0,5, 16. 24,48, 17. 3,2, 18. 3,6
1,8:0,5= 1. 0,2, 2. 0,6, 3. 3,5, 4. 3,3, 5. 3,4, 6. 0,45, 7. 24,24, 8. 0,25, 9. 0,8, 10. 24,62, 11. 3,1, 12. 0,65, 13. 0,9, 14. 0,3, 15. 0,5, 16. 24,48, 17. 3,2, 18. 3,6
6,12:0,25= 1. 0,2, 2. 0,6, 3. 3,5, 4. 3,3, 5. 3,4, 6. 0,45, 7. 24,24, 8. 0,25, 9. 0,8, 10. 24,62, 11. 3,1, 12. 0,65, 13. 0,9, 14. 0,3, 15. 0,5, 16. 24,48, 17. 3,2, 18. 3,6
0,27:0,6= 1. 0,2, 2. 0,6, 3. 3,5, 4. 3,3, 5. 3,4, 6. 0,45, 7. 24,24, 8. 0,25, 9. 0,8, 10. 24,62, 11. 3,1, 12. 0,65, 13. 0,9, 14. 0,3, 15. 0,5, 16. 24,48, 17. 3,2, 18. 3,6
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R18i9OT9niLIA2
Ćwiczenie 12
Oblicz sposobem pisemnym lub w pamięci. Wpisz prawidłowe wyniki w puste pola. 0,459:0,9 Tu uzupełnij 3,612:0,12 Tu uzupełnij 4,896:0,2 Tu uzupełnij > > \cwiczenie-odpowiedź > > 1. 0,51 > 2. 0,62 > 3. 30,1 > 4. 2,16 > 5. 24,48 > 6. 0,45
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 13
R3QjLObf1jKFT
Oblicz sposobem pisemnym. Wpisz prawidłowe wyniki w puste pola. 3,12:0,6=Tu uzupełnij 7,84:9,8=Tu uzupełnij 2,961:9,87=Tu uzupełnij 2,98:0,4=Tu uzupełnij 0,624:0,12=Tu uzupełnij 0,405:0,45=Tu uzupełnij 47:2,5=Tu uzupełnij 2,8:0,125=Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R12A3onZ3XPW4
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Dzielenie liczb dziesiętnych – ciekawe przypadki

RKPlSic55nD3U2
Ćwiczenie 14
1. Tu uzupełnij 2. Tu uzupełnij 3. Tu uzupełnij 4. Tu uzupełnij 5. Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R10YqPCsnfvP42
Ćwiczenie 15
Oblicz. Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawną odpowiedź, będącą ułamkiem zwykłym. 0,1:0,3 = 1. 12, 2. 19, 3. 13, 4. 17, 5. 49, 6. 211, 7. 37, 8. 111
0,1:0,7 = 1. 12, 2. 19, 3. 13, 4. 17, 5. 49, 6. 211, 7. 37, 8. 111
0,1:0,9 = 1. 12, 2. 19, 3. 13, 4. 17, 5. 49, 6. 211, 7. 37, 8. 111
0,1:0,11 = 1. 12, 2. 19, 3. 13, 4. 17, 5. 49, 6. 211, 7. 37, 8. 111
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 16

Oblicz działania, korzystając z podanych przykładów. Uzupełnij poniższe równości odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę.

  • 16:0,25=16:14=16·4=64

  • 9:0,45=9:920=9·209=20

  • 7:0,125=7:18=7·8=56

  • 3:0,75=3:34=3·43=4

RNsNXidhmRO4U
12:0,125=12:1. 209, 2. 8, 3. 96=12·1. 209, 2. 8, 3. 96=1. 209, 2. 8, 3. 96
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Dzielenie liczb dziesiętnych

Przykład 2

Oblicz sposobem pisemnym. Pamiętaj o przesunięciu przecinków, tak aby dzielnikiem była liczba naturalna.

R6FKxXmMI1WcS1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ReGOn3V3G12Ht3
Ćwiczenie 17
Oblicz sposobem pisemnym. Pamiętaj o przesunięciu przecinków tak, by dzielnik stał się liczbą naturalną. 1. 12,48:0,16 = Tu uzupełnij 2. 33,35:0,145 = Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 18
Rm5O0LKmeiOUh
Oblicz sposobem pisemnym. Wpisz prawidłowe wyniki w puste pola. 61,184:0,128 =Tu uzupełnij 1165,5:5,25 =Tu uzupełnij 528,75:4,23 =Tu uzupełnij 101,475:1,025 =Tu uzupełnij 58,75:0,125 =Tu uzupełnij 427,5:0,45 =Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1V4ynNQ8ePXm
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 19
R13O4kQtFphL3
Oblicz sposobem pisemnym. Wpisz prawidłowe wyniki w puste pola. 61,18:0,125 =Tu uzupełnij 165,5:1,25 =Tu uzupełnij 9,7272:2,25 =Tu uzupełnij 10,1475:1,025 =Tu uzupełnij 5,8528 :1,24 =Tu uzupełnij 428,175 :0,45 =Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RxgqhuAzweZzB
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.