Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RXAMZDyJ8TQ4j

1. Nauczyciel dzieli klasę na 3-,5‑osobowe zespoły (w zależności od liczebności klasy). Zapowiada, że dzisiaj uczniowie będą nauczycielami/ekspertami dla swoich kolegów w zakresie tematu Życie i twórczość Jana Matejki.

  1. Nauczyciel może wykorzystać tu metodę puzzli. Każda grupa przygotowuje przydzielone jej zadanie, sięgając samodzielnie do różnych źródeł. Nauczyciel sugeruje, by uczniowie, przygotowując zadanie, opracowali pytania do swojej partii materiału. Pytania pozwolą uczniom nauczyć się lepiej zagadnienia, które zostało im przydzielone.

UCZNIOWIE

TEMAT DO OPRACOWANIA

Grupa pierwsza

Dzieciństwo i młodość Jana Matejki

Grupa druga

Studia i podróże Jana Matejki

Grupa trzecia

Malarstwo Jana Matejki (tematyka, tytuły dzieł, kiedy powstały, gdzie można je dziś zobaczyć)

Grupa czwarta (jeśli będzie taka grupa)

Charakterystyka wybranego przez grupę obrazu Jana Matejki

Grupa piąta (jeśli będzie taka grupa)

Rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej – decyzja senatu Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2019

3. Po opracowaniu przez każdą z grup materiału, nauczyciel miesza grupy, w ten sposób, by w każdej z nowych grup był jeden ekspert - przedstawiciel ze starej grupy. Każdy z ekspertów przedstawia kolegom tą partię materiału, którą opracował wcześniej. W czasie uczenia koleżanek i kolegów z innych grup wykorzystuje opracowane wcześniej pytania. Dzięki temu proces nauki będzie urozmaicony, podobny do dialogu i będzie wspierał refleksję odbiorców.

4. Na koniec lekcji nastąpi podsumowanie, podczas którego przedstawiciel każdej grupy przedstawi to, czego się dowiedział podczas opracowania materiału dotyczącego życiorysu i twórczości malarskiej Jana Matejki.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida