Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RjJk6polD6xE6
Zdjęcie przedstawia samochody stłoczone na czterech pasach jezdni. Wszystkie jadą w tym samym kierunku, większość z nich to taksówki, są w kolorze żółtym. Na pierwszym planie sygnalizatory, znaki drogowe oraz kilkanaście osób. Ten obszar zdjęcia oraz tło są niewyraźne, nieostre.

Dźwięki wielkiego miasta

Godzina szczytu w dużym mieście
Źródło: Giacomo Carena, licencja: CC BY-SA 2.0.
Polecenie 1

Przyjrzyj się zdjęciu zatłoczonego miasta w godzinie szczytu. Następnie zamknij oczy i spróbuj sobie wyobrazić dźwięki otaczające ludzi na zdjęciu. Opowiedz o nich.

REF6wEivWDfI8
Miejsce na notatki
Polecenie 1

Opisz, jak wyobrażasz sobie zatłoczone miasto.

RKXslTGIej55H
Miejsce na notatki
Boccioni
Ćwiczenie 1

Z rozsypanych elementów ułóż obraz Umberto BoccioniegoBoccioniUmberto Boccioniego.

R1eQcWgw9SuQ2
zadanie interaktywne
Umberto Boccioni, Hałas uliczny wdzierający się do domu
Źródło: olej na płótnie, domena publiczna.
Ćwiczenie 1
R16YeUhZiN4i9
Zadanie interaktywne - krzyżowka.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 2

Przyjrzyj się zamieszczonemu powyżej obrazowi. Porównaj go ze zdjęciem pojawiającym się na początku lekcji. Wyjaśnij, co łączy malarską wizję artysty z fotografią.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2

Zastanów się, dlaczego niektóre miasta są chętnie odwiedzane, opisywane czy malowane przez artystów. Jakie cechy mogą o tym decydować?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Uzupełnij informacje na temat obrazu Umberto Boccioniego.

R1LXdd28fAVTF
Podstawowe informacje o dziele Autor dzieła (Uzupełnij) Datowanie (Uzupełnij) Technika (Uzupełnij) Miejsce przechowywania (Uzupełnij) Temat obrazu (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3

Wymień elementy, na jakie należy zwrócić uwagę w trakcie analizowania obrazu.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Ustal, czym zajmują się przedstawieni na obrazie ludzie, znajdujący się na ulicy i na placu.

RfkMNcdPJL4ds
Miejsce na notatki
1
Ćwiczenie 4

Opisz, w jakich zawodach można wykonywać pracę na rzecz miasta.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w samym centrum ulicy przedstawionej na obrazie Umberto Boccioniego. Nazwij dźwięki, które słyszysz.

R1LkgC0ddCgbQ
Miejsce na notatki
1
Ćwiczenie 5

Jakie dźwięki lub obrazy są charakterystyczne dla bardzo dużego miasta? Podaj trzy przykłady.

uzupełnij treść
Polecenie 2

Opisz miasto, które zostało ukazane na obrazie.

RJEwfGcQbhlsT
Miejsce na notatki
Polecenie 2

Opisz swoje ulubione miasto.

RwDD8Bi7dna9e
Miejsce na notatki
Polecenie 3

Nadaj własny tytuł obrazowi Umberto Boccioniego.

R1C4soKAlPRKl
Miejsce na notatki
Polecenie 3

Nadaj tytuł piosence, którą można by napisać po jednym dniu spędzonym w bardzo zatłoczonym mieście, np. w Tokio czy Nowym Jorku.

RXv5f69WMDGPd
Miejsce na notatki
Polecenie 4

Znajdź i dodaj inne ilustracje, które realizują podobny motyw, co obraz Umberto Boccioniego.

RfcdtSyVhjkyU
Podstawowe informacje o dziele Autor dzieła (Uzupełnij) Datowanie (Uzupełnij) Technika (Uzupełnij) Miejsce przechowywania.
Polecenie 4

Znajdź dwa teksty kultury, które opowiadają o znanych miastach lub o życiu w mieście. Podaj ich tytuły.

RX9x9e1qeKoqW
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 6
RWQmBZGRJr4zX
Wykonaj rysunek, którego tematem będą dźwięki wielkiego miasta. Skorzystaj z poniższego szkicownika.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 6

Zapisz pięć zasad bezpiecznego zwiedzania dużego miasta.

uzupełnij treść
Polecenie 5

Wymyśl inne tematy obrazów ukazujących współczesny świat. Nadaj im tytuły.

RXHgNSE23YZij
Miejsce na notatki
Polecenie 5

Wymyśl inne tematy tekstów kultury ukazujących współczesny świat. Nadaj im tytuły.

RtFmOaSlC75Hr
Miejsce na notatki
Polecenie 6

Podaj wady i zalety życia w mieście.

R1dUIpnaMWxbR
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 7

Dopisz co najmniej dwa synonimy do poniższych wyrazów:

  • zgiełk,

  • pośpiech,

  • tłocznie,

  • promenada,

  • metropolia,

  • korek.

Ra6e6QJedok9B
Miejsce na notatki
RTw1WEK1iEzE5
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polega na przyporządkowaniu podanego słownictwa do odpowiednich kategorii.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 9
RqbsKQhygKVzF
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do sformułowań z kolumny lewej ich objaśnień z kolumny prawej.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000008S1B6v21_000tp001