E‑materiały - Audiobooki

1

E‑materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego - j. polski, historia, wos, biologia, przyroda, geografia, chemia, fizyka, matematyka i informatyka, stanowią uzupełnienie istniejących e‑podręczników.

E‑materiały w typie audiobook zawierają nagrania z odczytywanym tekstem wraz z poleceniami, zestawy ćwiczeń interaktywnych oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli. Są one całkowicie bezpłatne dla wszystkich. Mogą z nich korzystać nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stanowią również idealne rozwiązanie w samodzielnej nauce ucznia. Ułatwiają kształcenie umiejętności i budowanie wiedzy uczniów poprzez różnorodne formy aktywności i przekazu oraz ćwiczenia interaktywne. Są dostosowane do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym, co pozwala na korzystanie z e‑materiałów uczniom z dysfunkcjami.

E‑materiały dydaktyczne zostały opracowane przez beneficjentów, wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. E‑materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

1
Indeks górny Geografiaazure
Indeks górny Biologiaorange
Indeks górny Językpolskiazure
123,3,3,33,3,3,33,3,3,3
P9gPsHo0i
1

Polecamy również