Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RVc0GC9qoaM3O1

E-Ressourcen BINNENSCHIFFFAHRT

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

In den größten Entwicklungsländern des modernen Europas macht der Anteil des Wassertransports mehr als ein Dutzend Prozent aller Transporte aus. Die europäische Verkehrspolitik neigt dazu, den Verkehr auf alle Mittel proportional zu verteilen. Die zunehmende Entwicklung von Logistik und Spedition zielt darauf ab, neue Logistikzentren zu schaffen, die für den intermodalen Transport vorbereitet sind, d. h. den Transport von Gütern mit mehr als einem Verkehrszweig zu realisieren.

Die Ausbildung im Beruf des Binnenschifffahrtstechnikers bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Binnen- und Seeschiffen sowie in den meisten Verwaltungsdiensten für Transport- und Wasserwege zu arbeiten. Die Entwicklung der Wassertourismusbranche wächst ebenfalls, wo die erworbenen Fähigkeiten eine große Bandbreite an Verdienstmöglichkeiten bieten. Aus diesem Grund wird die Ausbildung in diesem Beruf immer beliebter.

Der Binnenschifffahrtstechniker wird geschult, um auf der Grundlage des STCW‑Übereinkommens 78/95 über Hilfskräfte eines Seemannsmotormanns auf Schiffen zu fahren. Während vier Jahren der Ausbildung in der technischen Sekundarstufe wird die Schulung in Übereinstimmung mit der STCW‑Konvention auf der Grundlage des Ausbildungsprogramms und der Prüfungsanforderungen für das Zertifikat eines Seemanns – Motorführer durchgeführt.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, d. h. der Länder, die unter die Freizügigkeit der Arbeitnehmer fallen, kann man unter anderem über das Europäische Portal zur beruflichen Mobilität [www.eures.europa.eu] verfolgen.

1
Zobacz także
RxUuRXWNDpWNB1
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W największych rozwijających się gospodarkach współczesnej Europy udział transportu wodnego stanowi kilkanaście procent wszystkich przewozów. Polityka europejska w zakresie transportu zmierza do proporcjonalnego rozdziału go na wszystkie jego środki. Coraz szerszy rozwój logistyki i spedycji zmierza do tworzenia nowych centrów logistycznych, które są przygotowywane do transportu intermodalnego – realizującego przewóz ładunków z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu.

Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej daje możliwość pracy na statkach żeglugi śródlądowej i morskiej oraz w większości służb administracyjnych obsługujących transport i szlaki wodne. Wzrasta również rozwój przemysłu turystyki wodnej, gdzie zdobyte umiejętności dają duży wachlarz możliwości zarobkowania. Dlatego kształcenie w zawodzie jest coraz bardziej popularne.

Technik żeglugi śródlądowej jest przygotowany do pełnienia służby na statkach zgodnie z Konwencją STCW 78/95 na poziomie pomocniczym marynarza – motorzysty. W trakcie czteroletniej nauki w technikum kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na świadectwo marynarza – motorzysty.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida