Film przedstawiający wiedzę na temat budowy oraz działania elektromagnesu.
R1VWY10GpCtrr
R4f6nbY7dRFUn