Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Połączyć olej i wodę – niemożliwe! A jednak wokół nas jest wiele przykładów mieszanin oleju (tłuszczu) i wody, cieczy hydrofobowej i hydrofilowej, które tworzą bardzo pożądane i powszechnie stosowane produkty nazywane emulsjami. Są nimi na przykład mleko, margaryna, krem nawilżający, mleczko do demakijażu.

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • pojęcie detergentów, ich właściwości i zastosowanie;

 • budowę cząsteczki wody i konsekwencje z tego płynące;

 • definicję i właściwości koloidów;

 • działanie substancji powierzchniowo czynnych.

Nauczysz się
 • wyjaśniać, co to są emulsje, jaki jest ich podstawowy skład;

 • opisywać, jak otrzymuje się emulsje;

 • wymieniać przykłady zastosowania emulsji;

 • wyjaśniać, co to jest emulgator i na czym polega jego działanie;

 • podawać skład i działanie emulsji, które znalazły zastosowanie w codziennym życiu, np. kremu, balsamu.

ijzDjqZmRj_d5e172

1. Emulsje

Dwie ciecze, takie jak woda i etanol (alkohol etylowy), mieszają się ze sobą, tworząc roztwór właściwy (rzeczywisty), w którym nie ma granicy między jedną a drugą. Inne ciecze, jak np. olej i woda, nie mieszają się, lecz tworzą dwie oddzielne fazy (warstwy). Dzieje się tak dlatego, że niepolarne cząsteczki oleju nie mogą pokonać sił, którymi wiążą się polarne cząsteczki wody.

Doświadczenie 1

Czy można zmieszać wodę i olej?

RoZhyMqtInobm
Problem badawczy:. Spośród podanych poniżej hipotez wybierz jedną, a następnie ją zweryfikuj. Hipoteza 1: Hipoteza 2: Twój wybór: (Wybierz: Hipoteza 1., Hipoteza 2.). Co będzie potrzebne: ;. Instrukcja: 1.

Przeprowadzono doświadczenie pozwalające sprawdzić, czy można zmieszać wodę i olej.

Problem badawczy

Co zrobić, aby woda i olej się mieszały?

Hipoteza:

Sama woda i olej nie mieszają się ze sobą. Ich mieszaninę jednorodną można osiągnąć tylko w obecności emulgatora – czynnika, który umożliwia ich mieszanie się.

Co było potrzebne?

probówki z korkami;
woda;
olej;
płyn do mycia naczyń.

Jak przeprowadzono doświadczenie?

Do pierwszej probówki wlano około 3 cm3 oleju i taką samą objętość wody. Następnie probówkę zamknięto korkiem i wstrząśnięto energicznie.  Do drugiej probówki wlano około 3 cm3 oleju i taką samą objętość wody, a następnie dodano kilka kropel płynu do mycia naczyń. Probówkę zamknięto i wstrząśnięto energicznie. Porównano wygląd mieszanin w obydwu probówkach.

Obserwacje:

Po dodaniu wody do oleju, w pierwszej probówce utworzyła się mieszanina niejednorodna (dwie oddzielne warstwy – fazy). W probówce z dodatkiem płynu do mycia naczyń, udało się zmieszać obie ciecze.

Wnioski:

Obecność emulgatora umożliwia mieszanie się wody i oleju.

1
Polecenie 1
RbY2ohs55G2IU
Obserwacje (Uzupełnij) Wnioski (Uzupełnij).
1
Polecenie 1
R1o4KIAfaK5OL
(Uzupełnij).

Cząsteczki wody mają budowę polarną, a cząsteczki oleju są niepolarne. W trakcie mieszania wody i oleju dochodzi do rozproszenia (dyspersji) kropel oleju w całej objętości wody – tworzy się emulsjaemulsjaemulsja. W procesie jej otrzymywania ważną rolę odgrywa różnica napięć powierzchniowych między mieszanymi substancjami – im jest ona mniejsza, tym łatwiej powstaje emulsja. Rozpraszanie poprzez wytrząsanie, intensywne mieszanie, wymaga nakładu pracy. Otrzymana emulsja jest nietrwała (niestabilna) – po pewnym czasie ciecze te ponownie tworzą dwie warstwy, a więc olej (o mniejszej gęstości) znów znajduje się na górze, zaś woda na dole. Dodanie płynu do naczyń, tzw. emulgatora, powoduje utrwalenie emulsji. Olej i woda mieszają się tylko w obecności substancji powierzchniowo czynnej, np. płynu do mycia naczyń.

Emulsje są to układy złożone z niemieszających się cieczy, przy czym jedna z nich jest rozproszona w drugiej w postaci drobnych kropelek. Woda jest zazwyczaj jedną fazą (warstwą), natomiast drugą stanowi ciecz niemieszająca się z nią, nazywana fazą olejową. Ze względu na rozdrobnienie, emulsja wygląda pozornie na jednorodną, a jej strukturę niejednorodną można (ze względu na wymiary fazy rozproszonej) obserwować dopiero pod mikroskopem. Emulsje są jednym z rodzajów koloidów.

W roztworach koloidalnych rozmiary cząstek substancji rozpuszczonej są większe niż w roztworach rzeczywistych i wynoszą od 10-6 m do 10-9 m. Wyróżnia się w tych roztworach fazę rozpraszającą, która odgrywa rolę rozpuszczalnika, oraz substancję (fazę) rozproszoną, będącą odpowiednikiem substancji rozpuszczonej w roztworze rzeczywistym. Charakterystyczną właściwością roztworów koloidalnych jest rozpraszanie światła padającego na roztwór, tzw. efekt Tyndalla. Polega to na rozproszeniu wiązki światła padającej na roztwór koloidalny, w wyniku czego może tworzyć się charakterystyczny stożek świetlny. Stożek (lub jego brak) zależy od źródła światła – przy skupionym źródle światła (jakim jest na przykład laser), stożek nie pojawia się.

R1ErWR81s9pj4
Efekt Tyndalla.
Źródło: Dariusz Adryan, Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2
Rt4re2aebBv5z
Zaznacz, w której zlewce można zaobserwować efekt Tyndalla. Możliwe odpowiedzi: 1. zlewka z wodnym roztworem cukru, 2. zlewka z mlekiem rozcieńczonym wodą, 3. zlewka z wodą destylowaną, 4. zlewka z wodnym roztworem soli kuchennej
1
Polecenie 3
RMhEfXuzX2GkP
(Uzupełnij).

Budowę emulsji można scharakteryzować przez wzajemny układ faz i ich objętościowe stosunki. Ze względu na wzajemny układ faz wyróżnia się dwa rodzaje emulsji typu olej w wodzie o/w (gdzie woda stanowi substancję rozpraszającą, w której zawieszone są kropelki oleju) i typu woda w oleju w/o (gdzie substancją rozpraszającą jest olej, w którym zawieszone są kropelki wody).

RR9BJRiNffJjw
Emulsja typu olej w wodzie <math aria‑label="o ukośnik wu">o/w w której fazą rozpraszającą jest woda, a fazą rozproszoną (zdyspergowaną) olej.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.
R1Snk0e3PXiMC
Emulsja typu woda w oleju <math aria‑label="wu ukośnik o">w/o, w której fazą rozpraszającą jest olej, a rozproszoną woda.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Wyróżnia się też emulsje wielofazowe, które charakteryzują się tym, że nie można dokładnie określić, która faza jest fazą rozproszoną, a która rozpraszającą, ponieważ każda z nich zawiera w sobie kropelki innej fazy.

R4ijV0yBZ1axm
Modele emulsji wielofazowych typu <math aria‑label="o ukośnik wu ukośnik o">o/w/o i <math aria‑label="wu ukośnik o ukośnik wu">w/o/w
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Emulsja może być trwała wskutek obecności emulgatorów. Emulgator zwykle lepiej rozpuszcza się w jednej z dwóch faz.

EmulgatoryemulgatoryEmulgatory są związkami powierzchniowo czynnymi, o właściwościach hydrofobowo‑hydrofilowych, tworzącymi warstwę molekularną na powierzchni kropelek rozproszonej cieczy. Ich przykładami są mydła, detergenty, estry alkoholi wielowodorotlenowych oraz takie substancje naturalne, jak żelatyna, agar‑agar, lanolina, lecytyna, guma arabska.

RuzqOyxfpc50A
Animacja pokazuje mechanizm wpływu emulgatora na proces tworzenia się emulsji. Zaprezentowano na poziomie molekularnym w jaki sposób zachowują się dwie niemieszające się ciecze bez dodatku emulgatora oraz po dodaniu emulgatora.
RXOBdJASPHeRQ
Film przedstawia domowe metody sporządzania dwóch emulsji: sosu musztardowego oraz kremu kosmetycznego. W filmie wymienione zostały wszystkie potrzebne składniki oraz instrukcja wykonania poszczególnych czynności.
Polecenie 4
RyLNFTXrOh63o
Na podstawie filmu, ułóż w odpowiedniej kolejności etapy otrzymywania kremu kosmetycznego typu w/o (woda w oleju). Elementy do uszeregowania: 1. Mieszamy wszystkie składniki., 2. Intensywnie mieszamy fazę wodną z fazą olejową., 3. Do zlewki dodajemy olej., 4. Intensywnie mieszamy oba składniki., 5. Do zlewki dodajemy wodę., 6. Dodajemy substancje zapachowe., 7. Przygotowujemy odpowiednią ilość oleju, euceryny i wody., 8. Do zlewki dodajemy eucerynę.
Ciekawostka

Lecytyna to emulgator, który znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Głównym jej źródłem są oleje roślinne. Czysta lecytyna stabilizuje emulsje typu o/w, natomiast nieoczyszczona, zawierająca inne substancje towarzyszące, może utrwalać emulsje typu w/o. Lecytyny są fosfolipidami, czyli tłuszczami, które oprócz reszt kwasów tłuszczowych zawierają w cząsteczce reszty kwasu fosforowego(V).

R15bwbiE4UaVg
Lecytyna
Skład kwasów tłuszczowych w lecytynie zależy od surowca, z jakiego została uzyskana.
Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.
ijzDjqZmRj_d5e312

2. Emulsje kosmetyczne

Emulsje znalazły powszechne zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Umożliwiają dotarcie szerokiej gamy składników w nich zawartych w głąb skóry, a także do wnętrza włosów.

Każda emulsja kosmetyczna składa się z bazy tłuszczowo‑woskowej, emulgatorów, surowców dodatkowych oraz wody. Składniki emulsji dobiera się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania preparatu kosmetycznego, a także od typu emulsji, jaki chcemy uzyskać. Typowymi emulsjami są kremy, balsamy i mleczka.
Konsystencja lub gęstość emulsji zależą od zawartości fazy rozproszonej, rodzaju emulgatora, lepkości fazy rozpraszającej i obecności w tej fazie substancji wpływających na konsystencję kosmetyku.

Podział emulsji kosmetycznych ze względu na procentowy udział fazy wodnej i fazy olejowej

Typ emulsji

Zawartość fazy rozproszonej

Zastosowanie

O/W
(olej w wodzie)

20-30%
(poniżej 20-30% fazy olejowej)

kremy nawilżające, podkładowe, balsamy do ciała, maseczki, dezodoranty, niektóre odżywki do włosów

O/W
(olej w wodzie)

20-30%
(powyżej 20-30% fazy olejowej)

kremy, kremy na noc, lekkie kremy pod oczy, mleczka, niektóre odżywki do włosów

W/O
(woda
w oleju)

20-40%
(20-40% fazy wodnej)

kremy tłuste, na noc, pod oczy, kremy uniwersalne, ochronne, mleczka do demakijażu

Krem kosmetyczny

Najprostszy krem składa się z tłuszczu, wody i emulgatora. Często zawiera więcej niż jeden emulgator, ponieważ zapewnia to lepszą stabilność i daje pewność, że nie będzie się rozwarstwiał. Emulgatory są jednocześnie hydrofobowe i hydrofilowe. Służą zdrowiu i zdrowemu wyglądowi. Dla przykładu wymienić można lecytynę, lanolinę czy cholesterol.

R1cYpCCKTeUk41
Film przedstawia informacje dotyczące kremów. Omawia jakie typy emulsji wykorzystywane są do ich produkcji, jakie jest ich działanie na skórę oraz omawia ich dodatkowe właściwości.
Polecenie 5
ReUQnlu4MrOd8
Czym jest działanie okluzyjne? Możliwe odpowiedzi: 1. działanie natłuszczające, 2. działanie uniemożliwiające odparowanie wody, 3. działanie poprawiające stabilność emulsji, 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Doświadczenie 2
RRYcyjZL48bdZ
Problem badawczy:. Spośród podanych poniżej hipotez wybierz jedną, a następnie ją zweryfikuj. Hipoteza 1: Hipoteza 2: Twój wybór: (Wybierz: Hipoteza 1., Hipoteza 2.). Co będzie potrzebne: ;. Instrukcja: 1.

Przeprowadzono doświadczenie pozwalające rozpoznać i określić rodzaj emulsji kosmetycznej.

Problem badawczy

Jak rozpoznać i określić typ emulsji kosmetycznej?

Postawiona hipoteza

Typ emulsji można rozpoznać badając, jak rozprasza się ona w wodzie, a jak w oleju.

Co było potrzebne?

dwie probówki z korkiem;
cylinder miarowy;
woda destylowana;
olej parafinowy;
mleczko kosmetyczne, krem nawilżający lub inne emulsje kosmetyczne.

Opis doświadczenia:

Do jednej probówki wlano 10 cm3 oleju parafinowego, a do drugiej probówki 10 cm3 wody destylowanej. Do każdej probówki dodano kilka kropli mleczka kosmetycznego. Wymieszano dokładnie zawartość probówek (poprzez energiczne wytrząsanie lub za pomocą bagietki szklanej). Czynności te powtórzono w przypadku 1-2 g kremu nawilżającego.

Obserwacje:

W zależności od użytego rodzaju mleczka:
1. mleczko dokładnie rozprasza się w oleju parafinowym, a w wodzie nie ulega rozproszeniu.
lub:
2. mleczko nie rozprasza się w oleju parafinowym, a w wodzie ulega rozproszeniu, tworząc jednorodną emulsję.

Wnioski:

Jeżeli dodana emulsja kosmetyczna dokładnie rozprasza się w oleju parafinowym, tworząc jednorodną emulsję, a w wodzie nie ulega rozproszeniu, to:

1. badane mleczko jest emulsją typu woda w oleju (w/o).
lub:
Jeżeli dodana emulsja kosmetyczna nie rozprasza się w oleju parafinowym, a w wodzie ulega rozproszeniu, tworząc jednorodną emulsję, to:
2. badane mleczko jest emulsją typu olej w wodzie (o/w).

1
Polecenie 6
RBVgwjb0gAY6H
Obserwacje (Uzupełnij). Wnioski (Uzupełnij).
1
Polecenie 6
R1COhbsmWJbJO
(Uzupełnij).

Dobre rozpraszanie można zaobserwować, kiedy faza rozpraszająca jest zgodna z rozpuszczalnikiem, w którym jest rozpuszczana.

Ciekawostka

Kosmetyki DMS
1995 r. po raz pierwszy wprowadzono na rynek kosmetyki DMS (ang. Derma Membrane Structure). DMS jest zaawansowanym materiałem bazowym do produkcji kosmetyków i preparatów dermatologicznych, wytworzonym z wykorzystaniem najnowszej technologii, opartej na nanocząstkach. DMS to biały bezzapachowy koncentrat otrzymany z lipidów identycznych do lipidów skóry, łatwo wprowadzany do produktów pielęgnujących skórę. W odróżnieniu od tradycyjnych emulsji, DMS ma strukturę blaszkową, dzięki której jest lepiej wchłaniany i tolerowany przez skórę.

R1WZGeovggVne
Obraz mikroskopowy: po lewej – krem tradycyjny, po prawej – krem na bazie <math aria‑label="D M S">DMS
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1QMQyWj1GK33
Płyny micelarne uznawane są za doskonałe środki do zmywania makijażu. Są to wodne roztwory substancji powierzchniowo czynnej, dzięki czemu skutecznie usuwają ze skóry twarzy nawet wodoodporny, bardzo trwały makijaż.
Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Informacje o składzie kosmetyków

Skład kosmetyków podawany jest zgodnie z zasadami INCI, czyli ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingedients. W tym systemie stosuje się angielskie nazewnictwo związków chemicznych oraz nazwy łacińskie roślin, a także skróty i uproszczenia tych nazw.

Według zaleceń z INCI, nazwy składników na etykiecie podawane są zgodnie z ich malejącą zawartością w produkcie. Dlatego bardzo często pierwszym składnikiem kosmetyku jest aqua (woda).

ijzDjqZmRj_d5e436

Podsumowanie

 • Emulsja jest złożona z mikroskopijnych kropelek cieczy, rozproszonych w całej objętości drugiej cieczy. Majonez jest emulsją, w której małe kropelki octu rozproszone są w oleju roślinnym. Mleko zaś jest emulsją, w której w roztworze wodnym rozproszone są kropelki tłuszczu. Typowe emulsje to mieszaniny nierozpuszczalnych w wodzie olejów (organicznych i mineralnych) i wody.

 • Typy emulsji, w których jednym ze składników jest woda:

  • O/W (olej w wodzie) – fazą rozproszoną jest olej, fazą rozpraszającą jest woda (np. mleko);

  • W/O (woda w oleju) – woda jest substancją rozproszoną, a olej fazą rozpraszającą (np. margaryna).

 • Nie można otrzymać trwałej emulsji bez dodatku emulgatora, który umożliwia trwałe mieszanie się cieczy o charakterze hydrofobowym i hydrofilowym. Są to środki powierzchniowo czynne, których budowa sprawia, że ustawiają się na granicy obu cieczy. Jedną częścią zanurzone są w cieczy polarnej hydrofilowej, a drugą w hydrofobowej. Emulgator powoduje tworzenie się emulsji i zwiększa jej trwałość.

 • Emulgatory stosowane są szeroko w farmacji i przemyśle spożywczym, np. lecytyna jest stosowana przy produkcji margaryny.

ijzDjqZmRj_d5e557

Słownik

emulsja
emulsja

mieszanina dwóch lub więcej cieczy, które się ze sobą nie mieszają; jedna ciecz rozproszona jest w drugiej w postaci małych kropelek; przykładem emulsji jest mleko

faza rozproszona
faza rozproszona

inna nazwa to faza zdyspergowana; jest w emulsjach odpowiednikiem substancji rozpuszczonej

faza rozpraszająca
faza rozpraszająca

inna nazwa to faza dyspersyjna; pełni rolę rozpuszczalnika w emulsjach i innych roztworach koloidalnych

emulgatory
emulgatory

substancje ułatwiające tworzenie się emulsji i nadające jej trwałość; gromadzą się na powierzchni granicznej dwóch cieczy tworzących emulsję, zmniejszają silnie napięcie powierzchniowe i zapobiegają zlepianiu się kropelek fazy rozproszonej, emulgatorami są na przykład detergenty

ijzDjqZmRj_d5e645

Ćwiczenia

Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RQxVFeQSg19q21
zadanie interaktywne
Źródło: Anna Florek.
1
Ćwiczenie 2
R1FoZsVokVgfA1
zadanie interaktywne
Źródło: Anna Florek.
1
Ćwiczenie 3
RxTHI5ZvYkYft1
zadanie interaktywne
Źródło: Anna Florek.
R1Fb7hoimwwH9
Substancja często stosowana do zapewnienia stabilności emulsji. Występuje w żółtku jaj.
1. kosmetyki, 2. lecytyna, 3. hydrofilowy, 4. emulgatory, 5. majonez, 6. mleko, 7. olejowa
Biała emulsja pochodzenia naturalnego.
1. kosmetyki, 2. lecytyna, 3. hydrofilowy, 4. emulgatory, 5. majonez, 6. mleko, 7. olejowa
Substancje utrwalające emulsję.
1. kosmetyki, 2. lecytyna, 3. hydrofilowy, 4. emulgatory, 5. majonez, 6. mleko, 7. olejowa
Fragment budowy emulgatora oddziałujący z fazą wodną.
1. kosmetyki, 2. lecytyna, 3. hydrofilowy, 4. emulgatory, 5. majonez, 6. mleko, 7. olejowa
Wiele z tych produktów ma postać emulsji.
1. kosmetyki, 2. lecytyna, 3. hydrofilowy, 4. emulgatory, 5. majonez, 6. mleko, 7. olejowa
Faza nielubiąca wody – faza...
1. kosmetyki, 2. lecytyna, 3. hydrofilowy, 4. emulgatory, 5. majonez, 6. mleko, 7. olejowa
Popularna w kuchni emulsja, dodatek do sałatek i przekąsek.
1. kosmetyki, 2. lecytyna, 3. hydrofilowy, 4. emulgatory, 5. majonez, 6. mleko, 7. olejowa
2
Ćwiczenie 4
R1X4IEATcUM1l
Przeczytaj uważnie skład kremu i zastanów się, które z jego składników stanowią fazę olejową, a które wodną. Faza wodna Możliwe odpowiedzi: 1. woda destylowana, 2. boraks, 3. olej roślinny, 4. kwas cytrynowy, 5. olej parafinowy, 6. tłuszcz, 7. wosk pszczeli, 8. lanolina Faza olejowa Możliwe odpowiedzi: 1. woda destylowana, 2. boraks, 3. olej roślinny, 4. kwas cytrynowy, 5. olej parafinowy, 6. tłuszcz, 7. wosk pszczeli, 8. lanolina
2
Ćwiczenie 5
RtP5VUaYJnpmV
If you disperse oil in water, you get... Możliwe odpowiedzi: 1. oil in water, 2. water in oil
2
Ćwiczenie 6
RFtexqq3Cia1r
zadanie interaktywne
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RrHUzJZMs0G9k
W emulsji typu olej w wodzie (o/w), cząsteczka emulgatora ustawia się... Możliwe odpowiedzi: 1. częścią hydrofobową w stronę wody, a hydrofilową w stronę oleju, 2. częścią hydrofilową w stronę wody, a hydrofobową w stronę oleju
2
Ćwiczenie 7
R1e5NZfR10x1T
zadanie interaktywne
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rs9vayHankSUx
W emulsji typu woda w oleju (w/o), cząsteczka emulgatora ustawia się... Możliwe odpowiedzi: 1. "główką" w stronę wody, "ogonem" w stronę oleju, 2. "główką" w stronę oleju, "ogonem" w stronę wody
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z recepturą otrzymywania kremu typu w/o i oblicz udział procentowy (masowy) fazy wodnej i tłuszczowej w tym kremie.
Receptura: krem tłusty lanolinowy.

 • lanolina 0,50;

 • wazelina 3,00;

 • olej parafinowy 1,50;

 • olej roślinny 2,00;

 • wosk pszczeli 0,50;

 • boraks 0,03 g;

 • kwas cytrynowy (konserwant) 0,01 g;

 • woda destylowana 2,46;

 • kompozycja zapachowa q.s.*

*q.s. (z łac. quantum satis – ile wystarczy) oznacza, że ilość potrzebnego składnika farmaceuta ustala wg zaleceń lub własnego doświadczenia.
WYKONANIE:

 1. W szklanym naczyniu odważyć odpowiednie ilości wazeliny, lanoliny oraz oleju parafinowego i roślinnego, dodać naważkę wosku pszczelego.

 2. Naczynie z fazą tłuszczową (1-5) umieścić w łaźni wodnej ogrzewanej do temperatury 70-75°C i pozostawić aż do momentu całkowitego stopienia stałych składników.

 3. W oddzielnym naczyniu, w odpowiedniej ilości wody destylowanej, rozpuścić boraks i kwas cytrynowy; otrzymany roztwór ogrzać do temperatury 70°C (pod przykryciem).

 4. Naczynie ze stopioną fazą tłuszczową przenieść na mieszadło magnetyczne, cały czas mieszając, powoli dodawać fazę wodną do fazy tłuszczowej, całość mieszać aż do ostygnięcia i ustabilizowania się konsystencji kremu; w międzyczasie można dodać kompozycję zapachową (wg uznania).

R13CvIecrKUYV
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 9
RyWsT2mCrsP5Q
The emulsifier molecule is built of... Możliwe odpowiedzi: 1. water and oil, 2. hydrophilic 'head' and hydrophilic 'tail', 3. hydrophilic 'head' and hydrophobic 'tail', 4. hydrophobic 'head' and hydrophobic 'tail', 5. hydrophobic 'head' and hydrophilic 'tail'
Glossary

Bibliografia

Encyklopedia Powszechna PWN

Gulińska H., Smolińska J., Ciekawa chemia, cz. 3, Warszawa 2013.

Krzeczkowska M., Loch J., Mizera A., Repetytorium chemia. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko‑Biała 2010.

McMurry J., Chemia organiczna, t. 1, Warszawa 2000.

bg‑gray3

Notatnik

R78YQVlVEyHlC
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida