Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Schemat przedstawia trzy etapy uzyskiwania energii z pokarmu. W pierwszym z nich duże cząsteczki zostają rozbite na małe jednostki składowe w procesie trawienia. W kolejnych etapach te związki zostają rozbite na mniejsze i całkowicie utlenione w komórce w specyficznych szlakach, czemu towarzyszy wytwarzanie znacznych ilości energii.

Materiał może być przydatny do zilustrowania zagadnień poruszanych podczas realizowania tematów dotyczących metabolizmu komórkowego, oddychania i wytwarzania energii użytecznej.

RqHjUazZxRb0i