Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
RjF7yuepjHeR2

Europa i świat współczesny (lekcja powtórzeniowa)

Budynek uczelni
Budynek uczelni, 2008, fotografia, licencja: CC BY-SA 3.0

Problemy Europy i świata w XXI wieku

Polecenie 1.1

Poniżej wymieniono kilkanaście problemów współczesnego świata. Umieść je na planszy według podanego klucza: na samej górze wpisz dwa najważniejsze problemy; poniżej wpisz cztery mniej istotne i tak dalej. Niektórych problemów możesz nie uznać za ważne. Pamiętaj, że jeśli chcesz jakieś zjawisko umieścić na polu, na którym wszystkie miejsca są już zajęte, musisz najpierw zrobić miejsce i przesunąć wybrany czynnik.

 • Niestabilna sytuacja światowych finansów – groźba wielkiego kryzysu gospodarczego.

 • Terroryzm, groźba ataków terrorystycznych.

 • Dewastacja środowiska naturalnego.

 • Wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

 • Globalne ocieplenie.

 • Głód.

 • Brak dostępu do wody.

 • Brak dostępu wielu ludzi do osiągnięć współczesnej medycyny.

 • Liczne lokalne konflikty zbrojne.

 • Ubóstwo wielu ludzi na świecie.

 • Wyczerpywanie się zasobów surowców naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej.

 • Niesprawiedliwy podział bogactwa na świecie.

 • Bezmyślne korzystanie z mediów, łatwość manipulowania ludźmi.

 • Egoizm, brak solidarności międzyludzkiej.

 • Życie w świecie wirtualnym, zaniedbywanie tradycyjnych, prawdziwych relacji międzyludzkich.

 • Zagrożenie uderzeniem meteoru.

 • Zwiększenie zagrożenia światową epidemią w związku z łatwością podróżowania.

 • Niezdrowa żywność, skażona substancjami chemicznymi.

 • Uzależnienie od wielkich korporacji.

 • Starzenie się społeczeństw.

 • Bezrobocie.

 • Zamykanie się bogatych na potrzeby biednych.

 • Brak demokracji i poszanowania praw człowieka w wielu krajach.

 • Dyskryminacja ze względu na kolor skóry, kulturę, religię, płeć.

Porównaj swoją planszę z planszami kolegów. W toku dyskusji i ewentualnie głosowania ułóżcie wspólnie jeden ranking problemów.

uzupełnij treść
Polecenie 1.2

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, John Kennedy, w swoim przemówieniu inauguracyjnym z 20 stycznia 1961 roku mówił do Amerykanów: „Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Wypisz trzy rzeczy, które Ty możesz zrobić, aby przyczynić się do zmniejszenia któregoś z problemów z polecenia 1, umieszczonych na najwyżej punktowanych polach planszy.

Polecenie 1.3

Co zadecydowało o tym, że jedne problemy uznaliście za ważniejsze od innych. Wskaż kryteria, które braliście pod uwagę.

 • Problem dotyczy dużej liczby ludzi albo nawet wszystkich.

 • Problem dotyczy ludzi młodych, mnie i moich kolegów.

 • Problem dotyczy wielu miejsc na świecie.

 • Problem jest bardzo dokuczliwy.

 • Problem niesie bardzo niekorzystne skutki.

 • Nie istnieją skuteczne sposoby rozwiązania tego problemu.

 • Problem łatwo byłoby rozwiązać, ale ludziom się nie chce.

 • O problemie dużo się pisze i mówi w mediach.

 • O problemie szczególnie głośno było ostatnio.

 • Kierowaliśmy się tylko intuicją.

Polecenie 1.4

Jakimi kryteriami – twoim zdaniem – należy się kierować przy wyborze największych osiągnięć współczesnego świata. Wypisz trzy takie kryteria.

j0000008O2B6v32_0000002Q

Współczesne osiągnięcia Europy i świata

Polecenie 2.1

Oto cztery osiągnięcia współczesnego świata. Dodaj do nich cztery własne propozycje.

 • Zjednoczona Europa – koniec wojen między państwami europejskimi, ich współpraca w różnych dziedzinach.

 • Rozwój medycyny i znaczne wydłużenie średniej długości życia człowieka.

 • Rozwój edukacji i jej powszechna dostępność.

 • Rozwój komunikacji – przekazywania informacji (telefony komórkowe, internet) oraz przemieszczania się z miejsca na miejsce (samoloty coraz bardziej ogólnodostępne).

Polecenie 2.2

Kolejne cztery osiągnięcia zbierz od kolegów z klasy.

Polecenie 2.3

Ułóż je w „piramidę priorytetów”, najważniejsze umieszczając na szczycie piramidy. Pamiętaj, że jeden blok piramidy to jedno osiągnięcie. Porozmawiaj o osiągnięciach w domu lub z kolegami spoza klasy. Jeśli rodzina lub znajomi wskazali problemy, które uważasz za warte umieszczenia w piramidzie, zrób to, pamiętając, by ważniejsze osiągnięcia znajdowały się wyżej niż mniej ważne.

uzupełnij treść
Polecenie 2.4

Dowiedz się, jakie osiągnięcia znalazły się na szczytach piramid priorytetów Twoich kolegów z klasy. Na tej podstawie stwórz listę pięciu osiągnięć, które pojawiały się najczęściej.