European Schoolnet będący siecią 33 ministerstw edukacji zaprasza polskich nauczycieli geografii i geometrii (matematyki) z uczniami IV i V klasy szkoły podstawowej do udziału w pilotażowym badaniu ARETE, które odbędzie się w kolejnym roku szkolnym, począwszy od września 2021 r.

ARETE to projekt finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest rozwój i integracja interaktywnych technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w edukacji.

W ramach tego projektu prowadzone są obecnie badania pilotażowe, których celem jest nauka geometrii i geografii poprzez wizualizację i interakcję przy użyciu dwóch aplikacji CleverBooks AR.

Celem tego badania jest ustalenie, czy rozszerzona rzeczywistość wspiera edukację STEM (science, technology, engineering, mathematics) w szkołach podstawowych, czy pomaga zapamiętywać uzyskane wiadomości i zwiększyć zainteresowanie uczniów przedmiotami STEM.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie będą mieli wyjątkową okazję, aby jako pierwsi przetestować najnowocześniejszą technologię AR do nauki umiejętności STEM. Będą mieli bezpłatny dostęp do aplikacji CleverBooks‑AR do nauki geografii lub geometrii przez cały rok szkolny (grupa interwencyjna w roku szkolnym 2021/2022 oraz grupa kontrolna w roku szkolnym 2022/2023).

Ponadto nauczyciele i uczniowie otrzymają dodatkowe materiały edukacyjne, a nauczyciele certyfikaty uczestnictwa.

Do składania wniosków zaprasza się dwóch nauczycieli z każdej szkoły, ponieważ jeden nauczyciel będzie należał do grupy interwencyjnej, a drugi do grupy kontrolnej. Zainteresowane pary nauczycieli mogą zgłaszać się do 28 czerwca 2021 r. poprzez stronę internetową:

https://www.areteproject.eu/t4media/ARETE‑Pilot‑2-Call‑for‑PT‑briefing‑doc.pdf

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida