Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wysłuchaj wywiadu z prof. Janem Hartmanem, a następnie odpowiedz na pytanie: dlaczego trudno jest dowieść wiarygodności poznania?

Zapoznaj się z treścią wywiadu z profesorem Janem Hartmanem, a następnie odpowiedz na pytanie: dlaczego trudno jest dowieść wiarygodności poznania?

R16XIaRNOEzag
(Uzupełnij).
R13VfcoAeflYb
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Co to jest poznanie?
RFFisjatvTcR3
Ćwiczenie 1
Określ prawdziwość lub fałszywość poniższych twierdzeń. Epistemologia zajmuje się świadomością. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Epistemologia zajmuje się źródłami, przebiegiem i granicami poznania. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Ludzkie poznanie zostało wystarczająco dobrze zbadane, by opisać je epistemologicznie. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Poznanie jest immanentne. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Teoria poznania bada intersubiektywny charakter poznania. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Ludzkie poznanie jest bardziej adekwatne niż poznanie innych zwierząt. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz
Polecenie 2

John LockeDavid Hume twierdzili, że wszelka treść naszego umysłu pochodzi z doświadczenia. W przypadku takich prostych pojęć jak „drzewo” łatwo to wykazać. Ale jest wiele słów, których bezpośredni związek z empirią nie jest taki oczywisty, na przykład „uczciwość”, „honor” czy „opatrzność”. Spróbuj wykazać, że pojęcia te również wywodzą się z doświadczenia.

R1Sz5YrJolfts
(Uzupełnij).
RRwzJxSsJpy69
Ćwiczenie 2
Zaznacz filozofów, którzy doceniali wartość doświadczenia w procesie poznania. Możliwe odpowiedzi: 1. epikurejczycy, 2. stoicy, 3. Arystoteles, 4. Platon, 5. Sokrates, 6. św. Tomasz, 7. Pierre Gassendii, 8. Monteskiusz, 9. św. Anzelm
Praca domowa

Napisz esej na temat: „Czy sam rozum wystarczy, żeby poznać świat?”

RPSahGpnL6JYA
(Uzupełnij).