Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Problem 1

Przygotuj program, który będzie symulował hierarchię pojazdów. Zapisz definicję jednej klasy nadrzędnej (Pojazd) oraz przynajmniej jednej klasy dziedziczącej po klasie Pojazd (np. klasa Samochod, klasa Rower).

Założenia algorytmu:

  • Pojazd może przyspieszać, zwalniać, hamować (czyli zwalniać o ściśle określoną prędkość, na przykład o 15 km/h) oraz podawać informację o swojej prędkości.

  • Pojazdy nie mogą jeździć szybciej niż 150 km/h.

  • Pojazdy nie mogą jeździć z ujemną prędkością.

Przetestuj działanie programu dla następujących wywołań:

Linia 1. Pojazd pojazd znak równości Pojazd otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły średnik. Linia 2. pojazd kropka przyspiesz otwórz nawias okrągły 50 zamknij nawias okrągły średnik. Linia 3. pojazd kropka przyspiesz otwórz nawias okrągły 70 zamknij nawias okrągły średnik. Linia 4. pojazd kropka wyswietlInformacje otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły średnik. Linia 6. Rower rower znak równości Rower otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły średnik. Linia 7. rower kropka przyspiesz otwórz nawias okrągły 40 zamknij nawias okrągły średnik. Linia 8. rower kropka hamuj otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły średnik.

Specyfikacja:

Dane:

  • Pojazd – klasa nadrzędna

  • Rower – klasa dziedzicząca po klasie Pojazd

Wynik:

Na konsoli wyświetli się (w zależności od wprowadzonych danych pojazdów oraz wywołanych metod):

  • aktualna prędkość,

  • czy pojazd zahamował,

  • czy pojazd próbuje przekroczyć dozwoloną prędkość.

Przykładowe wyjście:

Linia 1. Nie mozesz jechac szybciej niz 150 km prawy ukośnik h kropka. Linia 2. Aktualna predkosc dwukropek 150 km prawy ukośnik h kropka. Linia 3. Nie mozesz jechac szybciej niez 25 km prawy ukośnik h kropka. Linia 4. Rower hamuje kropka. Linia 5. Aktualna predkosc dwukropek 20 km prawy ukośnik h kropka.
Ćwiczenie 1
RAWYxs82E4rW0
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Polecenie 1

Porównaj swoje rozwiązanie z zaprezentowanym w filmie.

RxZ0Jl3J7DXP4
Lekcja poświęcona paradygmatom programowania obiektowego w języku C++.

Kod programu zaprezentowanego w filmie:

RWKRexjxYTjKx

Przycisk służący do pobrania kodu źródłowego programu zaprezentowanego w filmie.

Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik CPP o rozmiarze 1.32 KB w języku polskim