Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Dane są wartości a, b, c, będące współczynnikami równania kwadratowego ax2 + bx + c = 0. Napisz program, który wypisze rozwiązanie tego równania.

Zakładamy, że a  0. Aby uniknąć błędów zaokrągleń, zastosuj algorytm stabilny.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • a, b, c – współczynniki równania; liczby rzeczywiste

Wynik:

Program wypisuje rozwiązania równania kwadratowego.

Jeśli równanie nie ma rozwiązania, program powinien wypisać komunikat: brak rozwiązania.

RhR6exhIWbIks
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 2

Porównaj swoje rozwiązanie z filmem.

RFxsBV1CyM1sj
Nagranie filmowe dotyczące stabilnego algorytmu rozwiązywania równania kwadratowego.
Polecenie 3
R13mWQcih4IpW
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.