Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jaki prąd płynie w domowej instalacji elektrycznej?

Film samouczek opowiada o tym, jakie przewody podłączone są do domowych gniazdek elektrycznych i jaki prąd w nich płynie. Widz poznaje podstawowe własności i parametry domowej instalacji elektrycznej. Wiele stwierdzeń opiera się na obserwacjach i doświadczeniach widza, który z taką instalacją ma przecież do czynienia na co dzień.

RPlO4IVZinIOq
Polecenie 1
RpkgBNNhaSaRH
Opis Polecenia 1.

Na rysunku pokazane są trzy przewody w izolacji. Pokazane są jako:
1. niebieski prostokąt
2. prostokąt pokolorowany żółtymi i zielonymi skośnymi paskami
3. gładki czarny prostokąt

Dopasuj słownie ich nazwy:
a. liniowy
b. ochronny
c. neutralny
R1QGMLcqtrEDM
W sieci elektrycznej instalowanej w domu wykorzystywane są przewody o izolacji w różnych kolorach. Zwyczajowo, każdy z przewodów ma swoją konkretną funkcję. Pomiędzy, którym przewodem i jego otoczeniem istnieje niezerowe napięcie elektryczne? Możliwe odpowiedzi: 1. niebieskim, 2. brązowym, 3. żółtozielony
Polecenie 2
RZv9o1TqbNPpl
Co oznacza pojęcie prąd przemienny? Wybierz jedną właściwą odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Prąd płynie w sposób powtarzalny, a wartość natężenia prądu przyjmuje na przemian wartości dodatnie i ujemne., 2. Prąd przemienny znaczy to samo, co prąd zmienny., 3. Prąd płynie na przemian: raz w jedną, raz w drugą stronę., 4. Prąd podlega przemianie fazowej.