Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak zmierzyć ziemskie pole magnetyczne?

Na filmie pokazano, jak zmierzyć pole magnetyczne wytwarzane przez Ziemię. Posłużono się kompasem, który wyznaczył kierunek linii pola. Wartość indukcji magnetycznej określono za pomocą magnesu zbliżanego prostopadle do linii pola.

R1ByrpNIDRPLG
Ważne!

Zwróć uwagę, że biegun N igły magnetycznej oznaczony jest na filmie kolorem czerwonym. To tradycja anglosaska. W Polsce używa się do oznaczenia bieguna północnego igły koloru niebieskiego, o czym wspomina lektorka. Musisz jednak wiedzieć, że na świecie można spotkać i jedną i drugą wersję kompasu.

Polecenie 1

Odpowiedz na pytanie, które pada pod koniec filmu: W jaki sposób zachowałaby się igła magnetyczna kompasu, gdyby skierować ku niej magnes biegunem N?

uzupełnij treść