Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem. Skoncentruj swoją uwagę na takich zagadnieniach jak: rodzaje ruchliwości społecznejruchliwość społecznaruchliwości społecznej, ich przejawy, przyczyny oraz konsekwencje.

Ra4HgjgRCyXHO
Film nawiązujący do treści materiału Ruchliwość społeczna. W poszukiwaniu zmiany i stabilności.
R1Thg9dm0ma1J
Ćwiczenie 1
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Człowiek (jako gatunek) od zarania dziejów prowadzi osiadły tryb życia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednostka nie może brać udziału jednocześnie w dwóch procesach ruchliwości: poziomej i pionowej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wyprawy krzyżowe są przykładem turystyki historycznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mieszkańcy dawnych kolonii przybywający do kraju kolonizatorów to zarówno emigranci, jak i imigranci. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Turysta na wycieczce w odległe zakątki świata i migrant poszukujący pracy to dwa przykłady tego samego typu ruchliwości społecznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Diaspora powstaje jako wynik migracji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ryszard Mozgol Bóg tak chce! Historia wypraw krzyżowych

Nie udało się utrzymać w ryzach niekarnej plebejskiej zbieraniny, która wbrew napomnieniom papieża i baronów na przełomie 1095‑96 r. ruszyła na „swoją” krucjatę. Jeden z kronikarzy pierwszej krucjaty pisał: Ubodzy ludzie podkuli swe woły jak konie, zaprzęgli je do dwukołowych wózków, załadowali je swymi ubogimi zapasami i posadzili na nie swoje małe dzieci, aby w ten sposób wlec je za sobą. A gdziekolwiek dzieci ujrzały w dali warowny gród czy miasto, dopytywały się natarczywie, czy to już jest Jeruzalem, do którego wędrują. Pierwszą grupę poprowadził francuski rycerz Walter Sans‑Avoir („Bez Mienia”) z ośmioma ubogimi rycerzami. Kilkutysięczny tłum, przez Francję, Niemcy i Węgry dotarł ok. 15 maja 1096 r. do granicy bizantyjskiej pod Belgradem nad rzeką Sawą (…) Tuż za nimi podążał kilkunastotysięczny tłum prowadzony przez Piotra Pustelnika. Niecierpliwy, ciemny, bez dowództwa, bez dyscypliny i... głodny. (…) Bizantyjscy wróżbici przepowiadali nadejście szarańczy, a lud grecki wierzył wróżbitom.

cyt Źródło: Ryszard Mozgol, Bóg tak chce! Historia wypraw krzyżowych, dostępny w internecie: piusx.org.pl [dostęp 6.07.2020 r.].
Rp621aUTd5enR
Uzasadnij, że fakty, o których pisze autor artykułu, można analizować w kategoriach ruchliwości społecznej. (Uzupełnij).

Słownik

panta rhei
panta rhei

(z gr. – wszystko płynie); sentencja Heraklita, filozofa w starożytnej Grecji (ok. 540 p. n. e. – ok. 480 p. n.e.) wyrażająca brak stałości w świecie wynikające z faktu, że zmiana jest jego centralnym elementem

ruchliwość społeczna
ruchliwość społeczna

przemieszczanie się jednostek albo całych grup w strukturze społecznej; dzieje się to zarówno w ramach istniejącej struktury społeczeństwa, jak i z powodu zmian tej struktury

status członka grupy
status członka grupy

pozycja (osiągnięte przez jednostkę miejsce) w hierarchicznej strukturze grupy i związany z nią prestiż społeczny (status społeczny – w strukturze społeczeństwa)