Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się treścią filmu. Odpowiedz na pytanie, w jaki sposób profesor Jan Hartman uzasadnia znaczący wpływ Hegla na kulturę? Podaj elementy filozofii Hegla, które wydają się szczególnie inspirujące dla artystów. Czy myśl niemieckiego filozofa była zawsze przez nich prawidłowo odczytywana?

RDRADnVJFY9x5
(Uzupełnij).
RXA19lmZ06jjg
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Wpływ Hegla na kulturę.
RpBzmeDsRHkRF
Ćwiczenie 1
Które z elementów filozofii Hegla zostały wykorzystywane przez lewicę heglowską? Zaznacz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Próby przeniesienia heglowskiego sposobu myślenia na kwestie społeczno-polityczne, 2. Krytykowanie ruchów narodowych i próby uniwersalizacji polityki międzynarodowej., 3. Uznanie idei wolności jednostki w społeczeństwie jako formy przejściowej., 4. Rozwijanie działań politycznych w ten sposób, by gwarantowały rozwój praw obywatelskich i wolnościowych.
RO4MZSDbbio5y1
Ćwiczenie 2
Czym, według Czesława Miłosza, było „ukąszenie heglowskie”? Zaznacz poprawną odpowiedź. przyjęcie marksistowskich i socjalistycznych poglądów prawda fałsz
sankcjonowanie systemów totalitarnych prawda fałsz
walka o poszanowanie godności i praw człowieka prawda fałsz
przedkładanie „konieczności dziejowej” nad prawa i los jednostki prawda fałsz
wiara w samozbawienie przez rozum i ludzkie zdolności tworzenia prawda fałsz
Polecenie 2

Wyjaśnij, w jaki sposób profesor rozumie pojęcie „ukąszenie heglowskie” i dlaczego uważa je za niesprawiedliwe.

RAzxs7NwrHHA7
(Uzupełnij).