Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z filmem i rozważ, jak ty definiujesz patriotyzm.
Zapoznaj się z filmem i rozważ, jak ty definiujesz patriotyzm.
R1bfQSN7w4vmr
Film pod tytułem Patriotyzm niejedno ma imię.
1
Ćwiczenie 1

Stwórz mapę myśli, która uporządkuje twoje poglądy na temat tego, czym jest patriotyzm. W mapie tej zawrzyj określenia postawpostawapostaw i zachowań ludzkich, podzielonych na kategorie, które twoim zdaniem świadczą o patriotyzmie

R1AQA71GzxmaK1
Mapa myśli. 1. stosunek do państwa i jego instytucji. 1.1. uczestnictwo w wyborach. 1.2. obywatelskie nieposłuszeństwo w przypadku zagrożenia dla porządku prawnego, jakie stwarza patologia biurokratyczna instytucji. 2. stosunek do tradycji i historii.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1MkBlonfRX8T
(Uzupełnij).

Słownik

afektywny
afektywny

odnoszący się do emocji; uczuciowy, emocjonalny

etnia
etnia

określenie wspólnoty o następujących cechach; tożsamość kulturowa oparta na wspólnej nazwie i związku z ziemią uznawaną przez tę grupę za ojczyznę oraz wspólne mity opisujące pochodzenie

internacjonalizm
internacjonalizm

ideologia nawołująca do współpracy wszystkich narodów i akcentująca prawo wszystkich narodów do istnienia

postawa
postawa

ogół względnie trwałych dyspozycji do ocenienia obiektu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno‑oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach tego obiektu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec niego; zgodnie z tą definicją wyróżnia się: poznawczy, emocjonalny (afektywny) i behawioralny (zachowaniowy) komponent postawy

tożsamość
tożsamość

identyczność, świadomość samego siebie, zdawanie sobie sprawy z bycia sobą; tożsamość osobistą należy odróżnić od tożsamości społecznej, chociaż są one współzależne; tożsamość społeczna to identyfikacja z jakimś elementem rzeczywistości społecznej, najczęściej gryp lub innej zbiorowości, z jednoczesnym okazywaniem tej identyfikacji przez jednostkę sobie i innym