Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R155CqZ0xaIgd1
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film prezentujący życie Polaków pod zaborami w drugiej połowie XIX wieku. Podaje przykłady oporu Polaków wobec zaborców. Film trwa dziewięć minut pięćdziesiąt siedem sekund.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY-SA 3.0.