Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Filtry aktywne to układy bezindukcyjne, w których do elementów RC włączono dodatkowo wzmacniacze operacyjne. Pozwala to na zaprojektowanie filtru o dowolnej charakterystyce częstotliwościowej. Zastosowanie wzmacniaczy pozwala uzyskać filtry dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, środkowoprzepustowe oraz środkowozaporowe. Zastosowane elementy pozwalają na uzyskanie maksymalnie płaskiej charakterystyki w paśmie przepustowym i jej dużej stromości. 

W zależności od oczekiwanych własności i kryteriów projektowania filtrów aktywnych wyróżnia się kilka typów układów. Jako kryteria projektowe mogą być przyjmowane takie cechy, jak np. maksymalnie płaska charakterystyka amplitudowa czy duża ostrość załamania charakterystyki amplitudowej. Najpopularniejszymi układami są filtry aktywne: Sallen‑Keya (Rys. 5.15), Butterwortha, Czebyszewa i Bessela.

R1bJek8p7hcS3
Rys. 5.15 Porównanie charakterystyk amplitudowych kilku filtrów
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.
R1L4emJ0QKXsW
Rys.5.16 Filtr Sallen‑Keya
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Wróć do spisu treściDYwCnCGuzWróć do spisu treści

Powrót do materiału głównegoDerb8l5kQPowrót do materiału głównego