Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Filtr to układ o strukturze czwórnika, którego zadaniem jest przepuszczanie sygnału (np. napięciowego) bez tłumienia w określonym paśmie częstotliwości (pulsacji) oraz tłumienie tego sygnału dla częstotliwości (pulsacji) poza tym pasmem. Filtry stosuje się zarówno w układach elektronicznych, jak i energetycznych (m.in. do filtracji wyższych harmonicznych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne).

Pasmo pulsacji filtra, w którym jest przepuszczany sygnał, nazywamy pasmem przepustowym, natomiast zakresem częstotliwości, w którym następuje tłumienie sygnału – pasmem tłumieniowym (Rys. 5.1).  Częstotliwość oddzielająca oba te pasma nosi nazwę częstotliwości granicznej filtra fg (pulsacji granicznej filtra ωg). Ze względu na budowę i zastosowanie filtra może występować kilka pulsacji granicznych.

RWnztZ36LArTF
Rys.5.1 Symbol ogólny filtrów oraz położenie pasm częstotliwości na przykładzie filtra dolnoprzepustowego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.
Rwbfit5d3X6c4
Rys.5.2 Symbole filtrów: a) dolnoprzepustowy, b) górnoprzepustowy, c) środkowoprzepustowy, d) środkowozaporowy
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Dla każdego filtra określana jest transmitancja częstotliwościowa, definiowana jako stosunek wartości sygnału wyjściowego (napięcia lub prądu) do wartości sygnału wejściowego w zależności od zmian częstotliwości: 

Najczęściej transmitancja częstotliwościowa jest wyrażana w decybelach [dB]:

W zależności od zastosowanych elementów budowy filtrów wyróżnia się:

  • filtry pasywne składające się tylko z elementów pasywnych LC lub RC;

  • filtry aktywne, w których obok elementów pasywnych znajdują się elementy aktywne, takie jak np. wzmacniacze operacyjne (pozwala to na znacznie większą swobodę w projektowaniu charakterystyki częstotliwościowej).

Wróć do spisu treściDYwCnCGuzWróć do spisu treści

Powrót do materiału głównegoDerb8l5kQPowrót do materiału głównego