Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu „Formy figuracyjne”. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem form figuracyjnych. Wskazanie przedstawicieli wykorzystujących figurację muzyczną w swojej twórczości. W kontekście historii muzyki szczegółowe omówienie form muzycznych, posiadających w swojej strukturze elementy figuracyjne. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

ROfum3Uv7Ol08

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.50 KB w języku polskim