Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Zanim zdecydujesz się wykonywać i wykorzystywać swoje fotografie zapoznaj się z przepisami prawa dotyczącymi tego zagadnienia.

Ćwiczenie 1

Odpowiedz na następujące pytania związane z prawem do wykonywania i wykorzystywania fotografii:

  • jakie zdjęcia możesz opublikować na stronie internetowej, np. szkolnej?

  • kiedy i w jaki sposób możesz korzystać z zasobów fotograficznych i innych prac graficznych publikowanych w zasobach sieci Internet?

Zaprezentuj w formie tekstu wzbogaconego ilustracjami. W swojej pracy zadbaj o zachowanie zasad poprawnej edycji tekstu. Zastosuj formatowanie akapitowe w ten sposób, aby pierwszy wiersz każdego akapitu miał wcięcie 1,5 cm, a odległość między wierszami wynosiła 1. Do najważniejszych informacji zastosuj formatowanie znakowe, np. zastosuj czcionkę pogrubioną. Do tekstu wstaw ilustracje, dla których zastosuj wyśrodkowanie.
Informacje na ten temat pozyskaj z e‑podręcznika i zasobów sieci Internet.

Fotografia, w myśl prawa autorskiego, jest utworem, a osoba naciskająca spust migawki jest jego autorem. Posiada ona do utworu zarówno prawa majątkowe, jak i osobiste. Te pierwsze możesz odstąpić bądź sprzedać, praw osobistych nie możesz się wyrzec. To znaczy, że prawa osobiste do fotografii ma tylko ta osoba, które je wykonała. Pamiętaj, że podpisanie się swoim nazwiskiem pod cudzą fotografią, nawet taką, którą otrzymałeś w prezencie jest naruszeniem prawa autorskiego.

Zapewne często wykonujesz zdjęcia różnym przypadkowym osobom. Działanie takie jest oczywiście dozwolone. Problemem staje się taka fotografia opublikowana i udostępniona do oglądania szerszemu gronu osób. Pamiętaj, że działanie zmierzające do opublikowania fotografii, przedstawiających obce osoby, wymaga od nich zgody na upowszechnienie ich zdjęć. Fotografie często przedstawiają tłum ludzi. Fotograf towarzyszy im w wielu miejscach, które pragnie uwiecznić na fotografii. W takim przypadku, mimo że poszczególne twarze ludzi są rozpoznawalne, nie jest wymagane udzielenie zgody na publikowanie fotografii. Jeżeli jednak jedna z osób w tłumie wyróżnia się szczególnie, a jej usunięcie zmieni charakter zdjęcia, musisz jej wizerunek traktować jak portret. Publikacja tej fotografii wymaga zgody osoby przedstawionej na zdjęciu.

RFPREE8a4ulkX1
Źródło: A.Koludo, K.Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Prawo nie wymaga uzyskania zgody na fotografowanie osób, które przypadkowo znalazły się na zdjęciu fotografowanego pejzażu lub wybranego obiektu, a ich nieobecność nie zmienia charakteru wykonanej fotografii. Są jednak przypadki, kiedy dozwolone jest wykonywanie zdjęć osób, bez ich uprzedniej zgody. Są to na przykład zdjęcia artystów prezentujących się podczas różnych wystąpień, sportowców podczas imprez sportowych, polityków na wiecach itp. Można im robić zdjęcia, jeśli organizatorzy tych imprez nie ograniczą fotografowania. Należy jednak pamiętać, że te same osoby w życiu prywatnym są chronione prawem i wymagana jest zgoda na wykonanie i publikowanie ich zdjęć.

Kolejnym problemem fotografa mogą stać się znaki „zakazu fotografowania” umieszczane przed różnymi obiektami. Zwróć na nie uwagę. Pamiętaj, obiektów, przed którymi znajduje się taki znak nie wolno fotografować. Brak tego znaku pozwala na fotografowanie wszelkich obiektów, nawet strategicznych, pod warunkiem, iż miejsce fotografowania jest publicznie dostępne.

Aby wykonywać fotografie we wnętrzach, należy mieć pozwolenie ich właścicieli. Brak zakazu fotografowania w prywatnych wnętrzach nie uprawnia do wykonywania zdjęć. Kontrowersyjnym problemem jest wykonywanie fotografii w muzeach. Bezwzględny zakaz fotografowania dzieł sztuki w polskich muzeach, nawet bez użycia lampy błyskowej, bez uiszczenia odpowiednich opłat, jest bezprawny.