Karta pracy ucznia będąca uzupełnieniem do scenariusza lekcji dotyczącego życia i twórczości Fryderyka Chopina. Wskazanie charakterystycznych cech stylistycznych, form, gatunków i dzieł tego kompozytora. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

RFekpkdguGpKo

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 44.00 KB w języku polskim