Po przepracowaniu ćwiczeń umieszczonych w sekcji tekstowej tego e‑materiału, pora na samodzielne rozwiązanie kilku zadań.

Plik potrzebny do ćwiczeń

Aby przystąpić do realizacji zadań, należy dysponować plikiem, zapisanym w formacie .accdb lub .odb - w zależności od wybranego przez nas narzędzia (czyli MS Access lub LibreOffice Base). Jest to ten sam plik, którego używaliśmy w sekcji „Przeczytaj”.

Polecenia do wykonania

Stwórz kwerendy, które zrealizują przedstawione poniżej polecenia. Po wykonaniu każdego zadania możesz sprawdzić przykładowe rozwiązanie w wersji MS Access oraz w LibreOffice Base, klikając w umieszczony pod poleceniem przycisk.

Ważne!

W przypadku użytkowania pakietu LibreOffice Base pamiętajmy o konieczności zastosowania wielowierszowego zapisu alternatywy logicznej.

Polecenie 1

Utwórz zestawienie wszystkich ocen 5, które uczniowie klasy 2e otrzymali  z angielskiego lub niemieckiego. Wyniki posortuj rosnąco - najpierw według nazwy przedmiotu, a następnie alfabetycznie według nazwisk uczniów.

Rozwiązanie i poprawne wyniki kwerendy

Polecenie 2

Przygotuj wersję parametryczną kwerendy z polecenia 1, która wyświetli wszystkie oceny 5 uzyskane z angielskiego lub niemieckiego przez uczniów klasy o nazwie wprowadzonej z klawiatury. Sortowanie wyników przeprowadź analogicznie jak w poleceniu 1.

Rozwiązanie i poprawne wyniki kwerendy

Polecenie 3

Utwórz zestawienie wszystkich ocen 1 i 2 otrzymanych przez uczennicę Hannę Kaletę w marcu lub kwietniu, wraz z nazwami przedmiotów, z których je wystawiono. Oceny uporządkuj rosnąco, czyli rozpoczynając od najsłabszych wyników.

Rozwiązanie i poprawne wyniki kwerendy

Polecenie 4

Przygotuj wersję parametryczną kwerendy z polecenia 3, która wyświetli wszystkie oceny 1 i 2 uzyskane w marcu lub kwietniu, lecz dla ucznia o imieniu i nazwisku wprowadzonym z klawiatury. Sortowanie wyników przeprowadź analogicznie jak w poleceniu 3.

Rozwiązanie i poprawne wyniki kwerendy

W przypadku kwerendy parametrycznej wyniki zależą od wartości wprowadzonych parametrów. Oto wyniki uzyskane dla uczennicy, która nazywa się Zofia Staniec:

RtxDLmjF4bHjJ
  • Zwróconych rekordów: 3

Polecenie 5

Znajdź wszystkie oceny z fizyki wystawione w klasie 1d, wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia, który otrzymał daną ocenę.

Wszędzie tam, gdzie uzyskano ocenę 1, dostępny będzie dodatkowy atrybut o nazwie Rezultat, którego wartością będzie napis: brak zaliczenia.

Analogicznie, wszędzie tam, gdzie uzyskano ocenę inną niż ocena 1, dostępny będzie dodatkowy atrybut o nazwie Rezultat, którego wartością będzie napis: zaliczenie.

Zestawienie posortuj według atrybutu Rezultat oraz nazwisko (alfabetycznie). Najpierw należy wyświetlić wszystkie oceny, które nie uzyskały zaliczenia.

Rozwiązanie i poprawne wyniki kwerendy

  • Uwaga! Poniżej przedstawiono jedynie pierwsze kilkadziesiąt rekordów wyniku, gdyż kwerenda zwraca łącznie aż 94 rekordy:

R16F9qaAbFhYE1
Polecenie 6

Przygotuj wersję parametryczną kwerendy z polecenia 5, która wyświetli takie samo zestawienie ocen z fizyki (posortowanych według tych samych zasad), jednak dla klasy, której nazwę można wprowadzić z klawiatury.

  • Przykładowe rozwiązanie w MS Access:

RtEITjd4fVQgw

Zapis instrukcji warunkowej umieszczony w czerwonej ramce prezentuje się następująco:

Linia 1. Rezultat dwukropek IIf otwórz nawias okrągły otwórz nawias kwadratowy Ocena zamknij nawias kwadratowy znak równości 1 średnik cudzysłów brak zaliczenia cudzysłów średnik cudzysłów zaliczenie cudzysłów zamknij nawias okrągły.
  • Przykładowe rozwiązanie w LibreOffice Base:

R1TpXXWjqdnyb

Zapis instrukcji warunkowej umieszczony w czerwonej ramce prezentuje się następująco:

Linia 1. CASEWHEN otwórz nawias okrągły otwórz nawias kwadratowy Ocena zamknij nawias kwadratowy znak równości 1 przecinek apostrof brak zaliczenia apostrof przecinek apostrof zaliczenie apostrof zamknij nawias okrągły.

Rozwiązanie i poprawne wyniki kwerendy

W przypadku kwerendy parametrycznej wyniki zależą od wartości wprowadzonego parametru. Wyniki poniżej uzyskano dla klasy 1a:

R1TJwfKkD7nYk1

Uwaga! Przedstawiono jedynie pierwsze kilkadziesiąt rekordów wyniku, gdyż kwerenda zwraca łącznie aż 126 rekordów.