Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zimą, kiedy temperatura spada, kałuże zamarzają, a na rzekach i jeziorach pojawia się lód. Śnieg natomiast topi się w temperaturze powyżej 0 °C. Czy wszystkie substancje ulegają takim przemianom?

R1YbkKp5W1d2o
W ciałach stałych cząsteczki znajdują się bardzo blisko siebie
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jak definiujemy atom,

 • budowę materii,

 • cechy, jakie możesz wyróżnić w przypadku danej substancji, np. kształt, zapach, barwa, masa.

Twoje cele
 • Wymienisz rodzaje stanów skupienia.

 • Opiszesz, w jaki sposób ułożone są cząsteczki w każdym ze stanów skupienia.

 • Nazwiesz i wyjaśnisz procesy zmian stanów skupienia substancji.

 • Wyjaśnisz, jak zmiana temperatury wpływa na stan skupienia substancji.

iLZAsxSEIV_d5e220

1. Jakie znamy stany skupienia?

Uczeni dowiedli, że lód, woda i para wodna to jedna i ta sama substancja, ale w różnych postaciach określanych jako stany skupieniastan skupieniastany skupienia. Znajdujące się w powietrzu tlen i azot to gazy, z kolei olej, woda czy benzyna to ciecze, a sól, cukier lub węgiel kamienny to ciała stałe. Opisując właściwości substancji, zawsze zwracamy uwagę na to, w jakiej postaci ona występuje – stałej, ciekłej, czy może gazowej. W ten sposób określamy stan skupienia substancji.

R1WaTrZ5gbi9Z
Animacja prezentuje zagadnienie różnych stanów skupienia materii.
RAPDUXg1Azzk21
Ilustracja interaktywna. Na pierwszym obrazku widoczne są pierwiastki szare, kuliste wodoru i czerwone, kuliste tlenu, tworzące sześcian, z każdej cząsteczki tlenu, wychodzą dwie cząsteczki wodoru. Pod numerem 1, znajduje się napis: Stan stały. Drobiny ułożone są gęsto i nie przemieszczają się., Na drugim obrazku widoczne są pierwiastki wodoru i tlenu, nieregularnie rozmieszczone, z każdej cząsteczki tlenu, wychodzą dwie cząsteczki wodoru. Pod numerem 2, znajduje się napis: Stan ciekły. Drobiny znajdują się dalej od siebie niż w ciele stałym, poruszają się i zderzają ze sobą bardzo często., Na trzecim obrazku widoczne są pierwiastki szare, kuliste wodoru i czerwone, kuliste tlenu, wiązki są mocno oddalone od siebie, z każdej cząsteczki tlenu, wychodzą dwie cząsteczki wodoru. Pod numerem 3, widnieje napis: Stan gazowy. Drobiny są od siebie oddalone i poruszają się swobodnie, zderzając rzadziej, niż w stanie ciekłym.
Oddziaływania między cząsteczkami wody w różnych stanach skupienia
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Każdy stan skupienia ma swoje charakterystyczne cechy. W stanie stałym substancja zachowuje swój własny kształt. Trudno zmienić jej objętość, dlatego mówimy, że jest mało ściśliwa. W stanie ciekłym substancja przybiera kształt pojemnika, w którym się znajduje, ale nadal trudno zmienić jej objętość. W stanie gazowym substancja zawsze wypełnia cały pojemnik, w którym się znajduje, i jest ściśliwa. Oznacza to, że nie ma określonego kształtu i objętości.

R9SvI0jpeA4Yw
Nagranie badające gaz, ciecz i ciało stałe.
Cechy stanów skupienia
Obserwacja 1

Stwierdzenie, jakie właściwości mają: ciało stałe, ciecz i gaz.

Co będzie potrzebne
 • 3 balony,

 • gruba nitka,

 • drobne kamyki,

 • woda.

Instrukcja
 1. Do pierwszego balonu wrzuć kilkanaście kamyków.

 2. Drugi balon napełnij do połowy wodą.

 3. Trzeci balon nadmuchaj (ale nie do pełna) i mocno zawiąż.

 4. Obracaj balony w dłoniach i obserwuj, jak substancje znajdujące się w balonach wpływają na ich kształt.

Podsumowanie

Kamyki są przykładem ciała stałego i można zauważyć, że deformują one powłokę balonu, gdyż nie zmieniają swojego kształtu. Woda to ciecz i dostosowuje swój kształt do kształtu balonu. Nie wypełnia jednak balonu w całości, lecz zalega na jego dnie. Powietrze to gaz i wypełnia balon równomiernie.

1
Ćwiczenie 1
RpChTz4X9UAtS
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iLZAsxSEIV_d5e324

2. Kiedy substancja zmienia stan skupienia?

Wiemy już, że każda z substancji zbudowana jest z cząsteczek. Znajdują się one w ciągłym ruchu. Nawet w ciałach stałych cząsteczki nieznacznie drgają. Stan skupienia substancji związany jest właśnie z ruchem cząsteczek. Najszybciej cząsteczki poruszają się w gazach, natomiast w ciałach stałych niemal nie zmieniają położenia.

RMuHQEV3tA6UB
Animacja obrazuje ułożenie drobin w różnych stanach skupienia.
iLZAsxSEIV_d5e360

3. Zmiany stanów skupienia

O prędkości poruszania się cząsteczek decyduje temperatura – im wyższa, tym większa szybkość cząsteczek i tym łatwiej mogą one oderwać się od innych. Oznacza to, że zmiana temperatury wpływa na stan skupienia substancji. Proces zmiany ciała stałego w ciecz to topnienietopnienietopnienie, a cieczy w gaz – parowanie i wrzeniewrzeniewrzenie. Proces zamiany gazu w ciecz to skraplanieskraplanieskraplanie, a cieczy w ciało stałe – krzepnięciekrzepnięciekrzepnięcie.

Temperatury topnienia i wrzenia kilku wybranych substancji: wody, aluminium, tlenu

Substancja

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Stan skupienia w temperaturze pokojowej

Aluminium

660,32 °C

2519 °C

ciało stałe w temperaturze pokojowej

Woda

0 °C

100 °C

ciecz w temperaturze pokojowej

Tlen

−218,79 °C

−182,97 °C

gaz w temperaturze pokojowej

R1eDSNZNXHbXB
Ze zmianą temperatury substancji związane są zmiany stanów skupienia: topnienie, parowanie i wrzenie, skraplanie i krzepnięcie
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R149560FTCIcX
Film obrazujący zmiany stanu skupienia związane są ze zmianą temperatury.

Zmiany stanu skupienia nie zachodzą dowolnie, ale w określonej temperaturze. Temperatura wrzenia jest temperaturą, w której ciecz ze stanu ciekłego przechodzi w stan gazowy gwałtownie i w całej swojej objętości. Temperatura topnienia to temperatura, w której substancja w stanie stałym przechodzi w stan ciekły – topi się.

bg‑yellow
Ważne!

Temperatury wrzenia i topnienia są charakterystycznymi właściwościami każdej substancji.

Uwaga!

Czasami możemy usłyszeć, że coś paruje. Parowanie to – podobnie jak wrzenie – proces zamiany cieczy w gaz. Jednak w odróżnieniu od wrzenia, parowanie zachodzi w każdej temperaturze wyższej niż temperatura topnienia i nie powoduje zmiany stanu skupienia całej substancji, a jedynie jej powierzchni. Wrzenie zachodzi w całej objętości cieczy i jedynie w określonej temperaturze.

R1bnBW9n0uBKg
Animacja prezentująca parowanie i wrzenie.
bg‑pink
Ciekawostka

Istnieje powiedzenie „zniknąć jak kamfora”. Kamfora to substancja używana do produkcji maści leczniczych, a także sztucznych ogni. Z ciała stałego przechodzi od razu w gaz, z pominięciem stanu ciekłego. Taki proces nazywamy sublimacją. Proces odwrotny to resublimacja, czyli przejście ze stanu gazowego w stały.

bg‑lime
Ciekawostka

Temperatury topnienia i wrzenia mogą zmieniać się w zależności od różnych czynników. Na przykład na dużej wysokości woda wrze w temperaturze nawet
80 °C.

iLZAsxSEIV_d5e415

Podsumowanie

 • Otaczające nas substancje mogą występować w trzech stanach skupienia – jako ciała stałe, ciecze i gazy.

 • Ciało stałe ma niezmienny kształt i objętość.

 • Ciecz charakteryzuje się stałą objętością, ale ma zmienny kształt.

 • Gaz nie ma określonego kształtu i łatwo zmienia objętość.

 • Stan skupienia, w jakim występuje substancja, zależy od temperatury. Zmiany stanu skupienia konkretnej substancji odbywają się w ściśle określonych temperaturach.

iLZAsxSEIV_d5e472
bg‑azure

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1
RzgGoSh21guqN
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iLZAsxSEIV_d5e472

Słownik

ciało stałe
ciało stałe

stan skupienia, w którym substancja zachowuje objętość i kształt

ciecz
ciecz

stan skupienia, w którym substancja zachowuje objętość, natomiast przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje

gaz
gaz

stan skupienia, w którym substancja przyjmuje objętość i kształt naczynia, zajmuje całą dostępną przestrzeń

krzepnięcie
krzepnięcie

zmiana stanu skupienia z cieczy na ciało stałe

parowanie
parowanie

zmiana stanu skupienia z cieczy w gaz; zachodzi jedynie na powierzchni cieczy i w różnych temperaturach

skraplanie
skraplanie

zmiana stanu skupienia gazu w stan ciekły

stan skupienia
stan skupienia

forma, w jakiej występuje substancja

topnienie
topnienie

zmiana stanu skupienia z ciała stałego w ciecz

wrzenie
wrzenie

zmiana stanu skupienia z cieczy w gaz; zachodzi w całej objętości cieczy i w określonej temperaturze

iLZAsxSEIV_d5e637

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RJ07w9FIeWITm
Dopasuj do kolumn odpowiednie określenia charakteryzujące substancje występujące w różnych stanach skupienia. Gazy. Możliwe odpowiedzi: 1. zachowują określony kształt, 2. zajmują ściśle określoną objętość, 3. przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, 4. zajmują całą objętość pojemnika (naczynia), w którym się znajdują, 5. zajmują ściśle określoną objętość, 6. dają się mocno ścisnąć. Ciecze. Możliwe odpowiedzi: 1. zachowują określony kształt, 2. zajmują ściśle określoną objętość, 3. przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, 4. zajmują całą objętość pojemnika (naczynia), w którym się znajdują, 5. zajmują ściśle określoną objętość, 6. dają się mocno ścisnąć. Ciała stałe. Możliwe odpowiedzi: 1. zachowują określony kształt, 2. zajmują ściśle określoną objętość, 3. przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, 4. zajmują całą objętość pojemnika (naczynia), w którym się znajdują, 5. zajmują ściśle określoną objętość, 6. dają się mocno ścisnąć.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 2
R1ePMcfKUxKaS1
Zdecyduj, czy przedstawione stwierdzenia opisujące cechy charakterystyczne ciał stałych, cieczy i gazów są prawdziwe, czy fałszywe. Ciecz zawsze przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Substancja występująca w stanie gazowym ma określony kształt. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciało stałe łatwo jest ścisnąć i dopasować do dowolnego kształtu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gaz wypełnia całą objętość naczynia, w którym go zamkniemy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
Źródło: Anna Florek <Anna.florek@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 3
RlZkYISwsZ0s71
Wyobraź sobie dwie sytuacje: 1) w miejscu, w którym była kałuża, po nadejściu mrozu pojawia się lodowa tafla; 2) bałwanek w czasie odwilży, który robi się coraz mniejszy. Zaznacz, jakim procesom została poddana woda w opisanych sytuacjach. Możliwe odpowiedzi: 1. sytuacja 1 – krzepnięcie
sytuacja 2 – topnienie, 2. sytuacja 1 – skraplanie
sytuacja 2 – krzepnięcie, 3. sytuacja 1 – krzepnięcie
sytuacja 2 – wrzenie, 4. sytuacja 1 – skraplanie
sytuacja 2 – topnienie, 5. sytuacja 1 – topnienie
sytuacja 2 – krzepnięcie
Źródło: Anna Florek <anna.florek@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 4
RfDRLZbzvLOAI1
W jakich stanach skupienia występują wymienione substancje spotykane w naszym otoczeniu? Ciało stałe. Możliwe odpowiedzi: 1. tlen, 2. patyk, 3. sok, 4. benzyna, 5. kamień, 6. olej, 7. papier, 8. proszek do prania, 9. para wodna, 10. dwutlenek węgla, 11. płyn do kąpieli. Ciecz. Możliwe odpowiedzi: 1. tlen, 2. patyk, 3. sok, 4. benzyna, 5. kamień, 6. olej, 7. papier, 8. proszek do prania, 9. para wodna, 10. dwutlenek węgla, 11. płyn do kąpieli. Gaz. Możliwe odpowiedzi: 1. tlen, 2. patyk, 3. sok, 4. benzyna, 5. kamień, 6. olej, 7. papier, 8. proszek do prania, 9. para wodna, 10. dwutlenek węgla, 11. płyn do kąpieli.
Źródło: Anna Florek <Anna.florek@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
REr4jLwubW2Cm1
Połącz w pary nazwy zmian stanów skupienia i ich definicje. wrzenie Możliwe odpowiedzi: 1. przemiana gazu w ciecz, 2. przemiana cieczy w gaz, 3. przemiana cieczy w ciało stałe, 4. przemiana ciała stałego w ciecz topnienie Możliwe odpowiedzi: 1. przemiana gazu w ciecz, 2. przemiana cieczy w gaz, 3. przemiana cieczy w ciało stałe, 4. przemiana ciała stałego w ciecz skraplanie Możliwe odpowiedzi: 1. przemiana gazu w ciecz, 2. przemiana cieczy w gaz, 3. przemiana cieczy w ciało stałe, 4. przemiana ciała stałego w ciecz krzepnięcie Możliwe odpowiedzi: 1. przemiana gazu w ciecz, 2. przemiana cieczy w gaz, 3. przemiana cieczy w ciało stałe, 4. przemiana ciała stałego w ciecz
Źródło: Anna Florek <anna.florek@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 6
R1QVP7lD0E1JK
Uzupełnij tekst, wybierając słowa z listy znajdującej się pod tekstem. Parowanie to proces 1. jedynie w ściśle określonej temperaturze, 2. w temperaturze krzepnięcia, 3. gotującej się wody w czajniku, 4. w dowolnej temperaturze, 5. tylko na powierzchni cieczy, 6. przemiany gazu w ciecz, 7. przemiany ciała stałego w ciecz, 8. tylko na spodzie naczynia, 9. w całej objętości cieczy, 10. tylko na spodzie cieczy, 11. suszącego się prania, 12. w temperaturze topnienia, 13. przemiany cieczy w gaz, 14. przemiany cieczy w ciało stałe , który zachodzi 1. jedynie w ściśle określonej temperaturze, 2. w temperaturze krzepnięcia, 3. gotującej się wody w czajniku, 4. w dowolnej temperaturze, 5. tylko na powierzchni cieczy, 6. przemiany gazu w ciecz, 7. przemiany ciała stałego w ciecz, 8. tylko na spodzie naczynia, 9. w całej objętości cieczy, 10. tylko na spodzie cieczy, 11. suszącego się prania, 12. w temperaturze topnienia, 13. przemiany cieczy w gaz, 14. przemiany cieczy w ciało stałe. Proces ten można zaobserwować na przykładzie 1. jedynie w ściśle określonej temperaturze, 2. w temperaturze krzepnięcia, 3. gotującej się wody w czajniku, 4. w dowolnej temperaturze, 5. tylko na powierzchni cieczy, 6. przemiany gazu w ciecz, 7. przemiany ciała stałego w ciecz, 8. tylko na spodzie naczynia, 9. w całej objętości cieczy, 10. tylko na spodzie cieczy, 11. suszącego się prania, 12. w temperaturze topnienia, 13. przemiany cieczy w gaz, 14. przemiany cieczy w ciało stałe. Natomiast wrzenie zachodzi 1. jedynie w ściśle określonej temperaturze, 2. w temperaturze krzepnięcia, 3. gotującej się wody w czajniku, 4. w dowolnej temperaturze, 5. tylko na powierzchni cieczy, 6. przemiany gazu w ciecz, 7. przemiany ciała stałego w ciecz, 8. tylko na spodzie naczynia, 9. w całej objętości cieczy, 10. tylko na spodzie cieczy, 11. suszącego się prania, 12. w temperaturze topnienia, 13. przemiany cieczy w gaz, 14. przemiany cieczy w ciało stałe. W przeciwieństwie do parowania zachodzi 1. jedynie w ściśle określonej temperaturze, 2. w temperaturze krzepnięcia, 3. gotującej się wody w czajniku, 4. w dowolnej temperaturze, 5. tylko na powierzchni cieczy, 6. przemiany gazu w ciecz, 7. przemiany ciała stałego w ciecz, 8. tylko na spodzie naczynia, 9. w całej objętości cieczy, 10. tylko na spodzie cieczy, 11. suszącego się prania, 12. w temperaturze topnienia, 13. przemiany cieczy w gaz, 14. przemiany cieczy w ciało stałe.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iLZAsxSEIV_d5e637
bg‑azure

Notatnik

R1eMBmaQeLRyI
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.