Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Portal edukacyjny poświęcony jednemu z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego – generałowi Leopoldowi Okulickiemu, kawalerowi orderu Virtuti Militari, przyznanego za czyny bojowe podczas odpierania ofensywy bolszewickiej wiosną 1920 r., przede wszystkim zaś ostatniemu dowódcy największej podziemnej armii – Armii Krajowej.

Zasób dostępny pod adresem http://www.okulicki.ipn.gov.pl/