Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji – Głos ludzki i jego rodzaje

Cele lekcji

Wiadomości

Zapoznanie uczniów z instrumentem muzycznym, jakim jest głos ludzki. Wskazanie grupy instrumentów, do której zaliczany jest głos. Przedstawienie podziału głosów oraz ich rodzajów. Omówienie najważniejszych cech charakterystycznych głosu ludzkiego. W wysłuchanych utworach rozróżnienie wysokości, barwy i rodzaju głosu. Ćwiczenie głosowe i nauka piosenki Hej sokoły.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

- wyjaśnić, do jakiej grupy instrumentów zaliczamy głos ludzki i dlaczego;

- wskazać i scharakteryzować rodzaje głosów ludzkich;

- w wysłuchanych utworach rozróżnić głosy ludzkie;

- wykonać poprawnie ćwiczenia głosu proponowane przez nauczyciela;

- nauczyć się tekstu i melodii piosenki Hej sokoły;

- poprawnie wykonać piosenkę Hej sokoły;

Metoda i forma pracy

Metoda pogadanki z elementami opisu. Percepcja muzyczna. Aktywna metoda pracy z uczniem – wspólne zaśpiewanie piosenki Hej sokoły.

    1. Korowajczyk E., Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4 – 6, wyd. ROŻAK, Straszyn 2005.

    2. Stanowisko do odtwarzania muzyki.

    3. Nagrania utworów:

- W. A. Mozart – Czarodziejski flet, aria Królowej Nocy.

- W. A. Mozart – Don Giovanni, La ci darem la mano.

- Stanisław Moniuszko – Straszny dwór, aria Skułoby.

  1. Instrumenty muzyczne: gitara lub pianino do akompaniamentu piosenki.

  2. Tekst piosenki Hej sokoły.

  3. Karta pracy ucznia.

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

1. Sprawdzenie obecności.

2. Sprawdzenie zadania domowego.

3. Podanie tematu lekcji.

(5 min.)

b) Faza realizacyjna

Metodą pogadanki zapoznanie uczniów z pojęciem głosu ludzkiego jako instrumentu muzycznego.

Notatka

Głos ludzki jest instrumentem, który można rozwijać i doskonalić. Za pomocą głosu porozumiewamy się – szepczemy, krzyczymy. Głos należy do grupy aerofonów, czyli instrumentów dętych, w których dźwięk powstaje dzięki drganiom słupa powietrza.

Za pomocą zabawy „śpiewacy aktorami” przedstawienie różnych elementów głosu ludzkiego i najważniejszych cech charakterystycznych dla każdego głosu. Wskazanie takich cech głosu jak barwa, natężenie głosu, wysokość. Omówienie szeptu i krzyku jako sposobu posługiwania się głosem.

Zabawa „Śpiewacy aktorami”

Nauczyciel podaje uczniom zdanie np. Muzyka łagodzi obyczaje. Klasa ma za zadanie wypowiedzieć to zdanie w różny sposób: wyrażając smutek, gniew, radość, nudę, obojętność. Ten sam tekst wypowiedziany przez uczniów w kilku wersjach sprawi, że uczniowie lepiej poznają cechy charakterystyczne głosu ludzkiego.

Notatka:

Cechy charakterystyczne głosu ludzkiego:

- wysokość,

- barwa,

- siła natężenia dźwięku,

- wibracja.

Wysłuchanie fragmentów utworów W. A. Mozarta – Arię Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet oraz La ci darem la mano z opery Don Giovanni. Wskazanie wysokości, skali, barwy i wszystkich cech charakterystycznych dotyczących solistów śpiewających w tych utworach.

Metodą opisu przedstawienie rodzajów głosów ludzkich.

Notatka:

Rodzaje głosów ludzkich:

- dziecięce: sopran, mezzosopran, alt.

- żeńskie: sopran, mezzosopran, alt

- męskie: tenor, baryton, bas.

Skala głosu: to wszystkie dźwięki od najniższego do najwyższego możliwe do wykonania głosem przez daną osobę.

Zabawa „Twoja skala”, która polega na zaśpiewaniu piosenki „Wlazł kotek na płotek” na różne sposoby, przy akompaniamencie nauczyciela. Najpierw wyżej, potem niżej i w naturalny sposób.

(30 min.)

c) Faza podsumowująca

Nauczenie się tekstu i melodii piosenki Hej sokoły. Wspólne zaśpiewanie utworu przy akompaniamencie nauczyciela.

(10 min.)

Bibliografia

1. Korowajczyk E., Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4‑6, wyd. ROŻAK, Straszyn 2005.

Załączniki

Karta pracy ucznia

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji „Głos ludzki i jego rodzaje”.

Zadanie domowe

Na podstawie podręcznika lub innego źródła wymień przynajmniej trzech śpiewaków operowych.

R1Y9FewIcnxjK

Plik DOC o rozmiarze 40.50 KB w języku polskim